DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Ioniserende stråling og radiokemi Luftemission Måler andelen af fossilt kulstof baseret på en analyse af røggas Specifik aktivitet af 14C i prøvematerialet, som DPM/gC M12.001 ISO EN 13833 (2013) Væskescintillationstæller, Wallac Quantulus 1220 DPM: Disintegration pr. min.; Bq = 60 DPM Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand Konduktivitet M5.505 DS/EN 27888 (2003) Ledningsevne Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Spildevand Til kemisk prøvning Udtagning M5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Prøveudtagning Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Ag M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt As M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cd M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Co M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cr M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cu M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Hg M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Konduktivitet M5.505 DS/EN 27888 (2003) Ledningsevne Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Mo M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Ni M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Pb M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Sb M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Se M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Sn M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Suspenderet stof M5.507 DS/EN 872 (2005) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Tl M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt V M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Zn M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Prøvetagning Perkolat Til kemisk prøvning Udtagning M5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest As M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ba M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ca M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cd M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cr M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cu M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Hg M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Na M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ni M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Pb M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Se M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Zn M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Al M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger As M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger C M6.600 ISO 29541 (2010) modificeret IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Ca M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling