DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Ioniserende stråling og radiokemi Luftemission Måler andelen af fossilt kulstof baseret på en analyse af røggas Specifik aktivitet af 14C i prøvematerialet, som DPM/gC M12.001 ISO EN 13833 (2013) Væskescintillationstæller, Wallac Quantulus 1220 DPM: Disintegration pr. min.; Bq = 60 DPM Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kvælstof M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,01 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kulstof M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,02 – 1,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Silicium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde 0,02 – 1,54 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Mangan M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,03 – 2,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Phosphor M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,085 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Svovl M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,001 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Chrom M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,007 – 8.14 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Nikkel M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 5,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Molybdæn M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,007 – 1,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Vanadium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kobber M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,5 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Titan M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,001 – 0,2 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Niob M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,12 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bor M.1.61 ASTM E415-17 OES Målrområde: 0,0004 – 0,007 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bly M.1.61 ASTM E 145-08, ASTM E 305-07 og ISO 14284:2002 OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Tin M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,005 – 0,061 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Aluminium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,093 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Cobolt M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,20 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Arsen M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Zirconium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,01 – 0,05 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Kviksølv M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Cadmium M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Bly M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.147 Statens kontrol med ædle metaller Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.148 ISO 11596:2008 Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Guld M.1.137 - Kupellation Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Sølv M.1.138 - Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Sølv M.1.150 ISO 13756:1997 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Platin M.1.154 ISO 11494:2008 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Palladium M.1.155 ISO 11495:2008 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kulstof M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,005 % – 0,30 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Chrom M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 12,0 % – 22,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Kobber M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,01 % – 0,30 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Mangan M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,3 % – 2,50 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Molybdæn M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,2 % – 3,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Nikkel M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,30 % – 18,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Phosphor M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,01 % – 0,03 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Svovl M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,005 % – 0,040 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Silicium M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,10 % – 1,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Korn og kornprodukter Kulhydrater og proteiner M.2.5, M.2.8, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Grøntsager Fysiske egenskaber M.2.2, M.2.6, M.2.15, M.2.98 - Gravimetri, Refraktometri, Densitet Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Foderstoffer Kulhydrater og proteiner M.2.2, M.2.8, M.2.5, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Kulhydrater og proteiner, fysiske egenskaber M.2.2, M.2.4, M.2.6, M.2.8, M.2.9, M.2.11, M.2.12, M.2.13, M.2.17, M.2.21, M.2.24, M.2.34, M.2.63, M.2.98 - Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fedt og olie Renhed, fedtindhold, fysiske egenskaber M.2.25; M.2.63, M.2.174 - Derivatisering/GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber, renhed M.2.38, M.2.41, M.2.42, M.2.103 - GC, UV Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber M.2.8, M.2.21, M.2.25, M.2.38, M.2.41, M.2.45 Gravimetri, Titration, GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Sammensætning og egenskaber M.2.8, M.2.25, M.2.28, M.2.100, M.2.121 - Gravimetri, Titration, FTIR Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Indhold, fysiske egenskaber M.2.19, M.2.20, M.2.21, M.2.22 - Destillation/gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Partikelfilter Penetration, Natriumchlorid Aerosol M.3.1 EN143:2000 §8.7.2, /A1:2006 EN13274-7:2003 Brøndby afdeling