DANAK

Reg. No. 572 Akkreditering til prøvning

Side: 1
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Alkalireaktivitet, mørtelprisme ASTM C1260-23: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method)
Kemisk prøvning Byggematerialer Alkalireaktivitet RILEM AAR-3:2016 Detection of potential alkali-reactivity - 38oC test method for aggregate combinations using concrete prisms
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Alkalireaktivitet RILEM AAR-4: 2016 Detection of potential alkali-reactivity - 60°C test method for aggregate combinations using concrete prisms
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Petrografisk analyse af sand TI-B 52:1985 Petrographic analysis of sand
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Alkalireaktivitet af sand TI-B 51:1985 Alkali reactivity of sand
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Alkalikiselreaktivitet, mørtelprisme ASTM C1567-23 Standard Test Method for Determining the Potential Alkali-Silica Reactivity of Combinations of Cementitious Materials and Aggregate (Accelerated Mortar-Bar Method)
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Alkalireaktivitet, mørtelprisme RILEM - AAR-2:2016 Detection of Potential Alkali-Reactivity; Accelerated Mortar-Bar Test Method for Aggregates
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Petrografisk analyse RILEM AAR-1:2016 Detection of Potential Alkali-Reactivity - Petrographic Examination Method
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Chloridindhold i tilslag DS/EN 1744-1:2009 + A1:2013 Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis, 7. Determination of water-soluble chloride salts using the Volhard method
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Chloridindhold i hærdnet beton NT BUILD 208:1996 Concrete Hardened: Chloride Content
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Chloridindhold i hærdnet beton DS/EN 14629:2007 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of chloride content in hardened concrete
Kemisk prøvning Byggematerialer Chloridmigrationskoefficient NT BUILD 492:1999 Concrete, mortar and cement-based repair materials: Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Syreopløseligt chloridindhold i tilslag DS/EN 1744-5:2006 Tests for chemical properties of aggregates - Part 5: Determination of acid soluble chloride salts
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Trykstyrke DS/EN 12390-3:2019 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Spaltetrækstyrke DS/EN 12390-6:2023 Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Styrke DS/EN 1338:2004+DS/EN 1338/AC:2006 Concrete paving blocks - Requirements and test methods, Annex F: Measurement of tensile splitting strength
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bøjningsstyrke og brudlast DS/EN 1339:2004+DS/EN 1339/AC:2006 Concrete paving flags - Requirements and test methods, Annex F: Measurement of bending strength and breaking load
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Elasticitetsmodul DS 423.25:1984 Testing of concrete - Hardened concrete - Modulus of elasticity
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Trykstyrke af mørtel DS/EN 12190:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortar
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Elasticitetsmodul DS/EN 12390-13:2021 Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Bøjnings- og trykstyrke af mørtel DS/EN 13892-2:2003 Methods of test for screed materials - Part 2: Determination of flexural and compressive strength
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Trykstyrke af cement DS/EN 196-1:2016 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Frostresistens DS/CEN/TS 12390-9:2016 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling, Slabtest (Reference method)
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Frostresistens SS 137244:2019 Concrete testing - Hardened concrete - Scaling at freezing
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Frostresistens DS/EN 1338:2004+DS/EN 1338/AC:2006 Concrete paving blocks - Requirements and test methods, Annex D: Determination of freeze/thaw resistance with de-icing salt
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Frostresistens DS/EN 1339:2004+DS/EN 1339/AC:2006 Concrete paving flags - Requirements and test methods, Annex D: Determination of freeze/thaw resistance with de-icing salt
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Frostresistens DS/EN 1340:2004+DS/EN 1340/AC:2006 Concrete kerb units - Requirements and test methods, Annex D: Determination of freeze/thaw resistance with de-icing salt
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Luftporemåling af hærdnet beton EN 480-11:2005 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Determination of air void characteristics in hardened concrete
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Luftporemåling af hærdnet beton ASTM C457/C457M-23 Microscopical determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Fremstilling af tyndslib DS 423.40:2002 Testing of concrete – Hardened concrete – Production of fluorescence impregnated thin sections
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Mikrosilicaklumper H13 DS 423.36:1995 Testing of concrete - Hardened concrete - Determination of the amount of silica fume in clumps
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Strukturanalyse af hærdnet beton, indre stabilitet DS 423.41:2002 Testing of Concrete - Hardened Concrete - Internal stability
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Strukturanalyse af hærdnet beton, betonsammensætning DS 423.42:2002 Testing of concrete - Hardened concrete - Concrete composition
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Strukturanalyse af hærdnet beton, pasta homogeneitet DS 423.43:2002 Testing of concrete - Hardened Concrete - Paste homogeneity
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Strukturanalyse af hærdnet beton, pasta- og vedhæftningsrevner DS 423.44:2002 Testing of Concrete - Hardened Concrete - Paste cracks and bond cracks
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Strukturanalyse af hærdnet beton, kompakteringsgrad DS 423.45:2002 Testing of concrete - Hardened concrete - Degree of compaction
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Petrografisk undersøgelse af hærdnet beton ASTM C856/C856M-20 Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Tøjninger fra krybning og svind i tidlig alder TI-B 102 (15) Test Method, Strains from Creep and Early-Age shrinkage
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Varmeudvikling NT BUILD 388:1992 Concrete: Heat development
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse DS/EN 933-1:2013 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Kornform - Flisethedsindeks DS/EN 933-3:2013 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Kornform - Formindeks DS/EN 933-4:2013 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Korndensitet og vandabsorption DS/EN 1097-6:2022 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Tilslags modstandsdygtighed mod frost-/tøpåvirkninger DS/EN 1367-1:2007 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Svind ved tørring - Tilslag DS/EN 1367-4:2008 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Forenklet petrografisk beskrivelse af tilslag DS/EN 932-3:2022 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Potentiel tilstedeværelse af humus DS/EN 1744-1:2009 + A1:2013 Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis, 15.1 Determination of potential presence of humus