DANAK

Reg. No. 51 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration 50.2.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 2066 bl.1 (2006) Isokinetisk, planfilter eller dybdefilter Brøndby samt Västerås Sverige og Hvalstad Norge
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration, fraktionering (PM10, PM2,5) 50.2.2 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 2066 bl. 5 (1994) mod. med forudskiller (>10 µm), ISO 25597: 2013 MEL-02 Isokinetisk, forudskiller (cyklon) Brøndby samt Västerås Sverige og Hvalstad Norge
Prøvetagning Partikler Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikelkoncentration 50.1.7 ISO 8178-1: 2017 Fortynding, planfilter
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration 50.2.4 DS/SS/EN 13284-1: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-02: 2017 Isokinetisk, planfilter
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Pitotrør (type L) Feltmåling
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Pitotrør (type S) Feltmåling
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.2 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Vingehjulsanemometer Feltmåling
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.2 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Varmetrådsanemometer Feltmåling
Kemisk prøvning Drikkevand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Gastemperatur 40.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3511 bl. 1 (1996), VDI 3511 bl. 2 (1996), VDI 3511 bl. 3 (1994), VDI 3511 bl. 4 (1995), VDI 3511 bl. 5 (1994), DS/SS/International Engineering Consortium 584-2 (1982) and 584-2 amd. 1 (1989) Thermoføler, NiCr/NiAl
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Gastemperatur 40.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3511 bl. 1 (1996), VDI 3511 bl. 2 (1996), VDI 3511 bl. 3 (1994), VDI 3511 bl. 4 (1995), VDI 3511 bl. 5 (1994), DS/SS/International Engineering Consortium 584-2 (1982) and 584-2 amd. 1 (1989) Thermoføler, Pt 100
Kemisk prøvning Luftemission Luft - on-site Vanddamp indhold, fugt 50.15 DS/SS/EN 14790: 2017 Udkondensering/adsorption/gravimetri
Kemisk prøvning Drikkevand Konduktivitet M5.505 DS/EN 27888 (2003) Ledningsevne Vejen afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site CO2-koncentration 40.4 Environmental Protection Agency, USA M3A (2011) DS/SS/ISO 12039 (2001) Non-dispersiv infrarød monitor (NDIR)
Prøvetagning Luftemission luftemission - akkrediteret ekstern analyse Andelen af biogent CO2 / fossilt CO2 50.20 DS/EN ISO 13833: 2013 Vaskeflasker (4 M KOH), analyse af C14 ved væskescintillation
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site O2-koncentration 40.6.3 DS/SS/EN 14789 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-05 (2007) Paramagnetisk monitor
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site O2-koncentration 40.6.2 Environmental Protection Agency, USA M.3A (2011) DS/SS/ISO 12039 (2001) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-05 (2007) Elektrokemisk målecelle
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site O2-koncentration 40.6.1 Environmental Protection Agency, USA M.3A (2011) DS/SS/ISO 12039 (2001) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-05 (2007) Zirkoniumoxid målecelle
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site CO-koncentration 40.3 DS/SS/EN 15058 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-06 (2007) Non-dispersiv infrarød monitor
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site CO-koncentration 40.3 DS/SS/EN 15058 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-06 (2007) Nondispersiv infrarød lysabsorption efter gasfilter korrelationsprincippet, monitor
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse SO2-koncentration 50.3.1 DS/SS/EN 14791 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-04 (2017) Vaskeflasker (H2O2), analyse ved IC Svovldioxid
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site SO2-koncentration 40.50.1 CEN/TS 17021:2017 Nondispersiv infrarød monitor (NDIR) eller ultraviolet monitor (UV) Feltmåling
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse HCl-koncentration 50.4 DS/SS/EN 1911: 2010. Mod. Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-19 (2013) Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved IC eller titrering Saltsyre
Kemisk prøvning Drikkevand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NO-koncentration 40.2 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NO2-koncentration 40.2 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NOx-koncentration 40.2 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor Beregnet som NO2
Kemisk prøvning Drikkevand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse HF-koncentration 50.3.1 DS/CEN/TS 17340: 2020 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-19 (2013) Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved ionkromatografi eller ionselektiv elektrode Flussyre Brøndby, Vejen, Aalborg samt Västerås Sverige og Hvalstad Norge
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site TVOC-koncentration 40.8 DS/SS/EN 12619:2013 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3481 bl.3 (1995) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-07 (2014) EN ISO 25140 (2010), for non-methan målinger med methancutter. Flammeionisationsdetektor (FID) TOC
Kemisk prøvning Drikkevand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret kemisk analyse Indhold af As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Co, Zn, V, Fe, Se, Sb, Tl 50.3.1 DS/SS/EN 14385:2004 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-08a (2016) Isokinetisk, planfilter og vaskeflasker
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Hg-koncentration 50.3.1 DS/SS/EN 13211 (2001) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-08b (2007) Isokinetisk, planfilter og vaskeflasker (KMnO4) EN 1483:2001 (vedr. analyse af Hg) er udgået og erstattet af EN 12846:2012
Kemisk prøvning Havvand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Dioxin og furan koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948: 2006 del 1-3 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Dioxinlignende-PCB (dl-PCB) koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948:2006, del 1-3 DS/SS/EN 1948:2010, del 4 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse PCB6 (marker-PCB) koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948:2006, del 1-3 DS/SS/EN 1948:2010, del 4 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse PAH-koncentration 50.9 DS/SS/ISO 11338: 2003 del 1 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-10 (2003) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent Polyaromatiske hydrocarboner
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse SO3-koncentration 50.14 BS 1756 : Part 4 (1977) Naturvårdsverket f.d. AR 91:6 – Mätmetoder för kväve- och svaveloxidutsläpp. Kontrolleret kondensation
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse H2S-koncentration 50.3.1 Environmental Protection Agency, USA M 11 (2000) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-23 (2014) Vaskeflasker (Zn-acetat), analyse ved spektrofotometri Svovlbrinte
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Formaldehyd-koncentration 50.3.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3862, blatt 2 (2000) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-12 (2003) Vaskeflasker (svovlsur DNPH), analyse ved spektrofotometri
Kemisk prøvning Havvand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse NH3-koncentration 50.3.1 ISO EN 21877: 2019 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-24: 2019 Analyse: MEL-24: 2019 / ISO EN 21877: 2019 mod. med NH3 analyse jf. DS 224: 1975 Vaskeflasker (0,05M H2SO4) og filter, analyse ved spektrofotometri Ammoniak Brøndby, Vejen, Aalborg samt Västerås Sverige og Hvalstad Norge
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse HCN-koncentration 50.3.1 Prøvetagning: EN 1911: 2010 Analyse: EN/ISO 14403-2: 2012 Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved spektrofotometri Cyanbrinte, blåsyre, hydrogencyanid
Kemisk prøvning Havvand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Benzen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(71-43-2)
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Toluen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(108-88-3)
Prøvetagning Spildevand Til kemisk prøvning Udtagning M5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Prøveudtagning Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Ag M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling