DANAK

Reg. No. 51 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration 50.2.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 2066 bl.1 (2006) Isokinetisk, planfilter eller dybdefilter Brøndby og Hvalstad Norge
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration, fraktionering (PM10, PM2,5) 50.2.1 ISO 25597: 2013 MEL-02: 2022 Isokinetisk, forudskiller (cyklon) Verein Deutscher Ingeniure, VDI 2066 bl. 5 (1994) mod. med forudskiller (>10 µm), er fjernet, da kaskadeimpaktor ikke er relevant mere (tidligere fjernet fra akkreditering) Brøndby og Hvalstad Norge
Prøvetagning Partikler Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikelkoncentration 50.1.7 ISO 8178-1: 2020 Fortynding, planfilter Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Partikel-koncentration 50.2.1; 50.2.5 DS/SS/EN 13284-1: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-02: 2022 Isokinetisk, planfilter Brøndby og Hvalstad, Norge
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Olietåge-koncentration 50.2.1 MEL-14: 2021 Isokinetisk, planfilter. Analyse på ekstern laboratorium ved vejning (esterolier) eller GC-FID (mineralsk olie),
Feltmåling
Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Pitotrør (type L) Feltmåling Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Pitotrør (type S) Feltmåling Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Vingehjulsanemometer Feltmåling Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Volumenstrøm (hastighed) 50.1.1 DS/SS/EN ISO 16911-1: 2013 (mod.) CEN/TR 17078:2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-25: 2020 Varmetrådsanemometer Feltmåling Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Gastemperatur 40.3 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3511 bl. 1 (1996), VDI 3511 bl. 2 (1996), VDI 3511 bl. 3 (1994), VDI 3511 bl. 4 (1995), VDI 3511 bl. 5 (1994), DS/SS/International Engineering Consortium 584-2 (1982) and 584-2 amd. 1 (1989) Thermoføler, NiCr/NiAl Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Luftemission Luft Gastemperatur 40.3 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3511 bl. 1 (1996), VDI 3511 bl. 2 (1996), VDI 3511 bl. 3 (1994), VDI 3511 bl. 4 (1995), VDI 3511 bl. 5 (1994), DS/SS/International Engineering Consortium 584-2 (1982) and 584-2 amd. 1 (1989) Thermoføler, Pt 100 Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft - on-site Vanddamp indhold, fugt 50.2.1 DS/SS/EN 14790: 2017 MEL-27 (2020) Udkondensering/adsorption/gravimetri Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site CO2-koncentration 40.1 CEN/TS 17405 (2020) Non-dispersiv infrarød monitor (NDIR) Brøndby
Prøvetagning Luftemission luftemission - akkrediteret ekstern analyse Andelen af biogent CO2 / fossilt CO2 50.17 DS/EN ISO 13833: 2013 Vaskeflasker (4 M KOH), analyse af C14 ved væskescintillation Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site O2-koncentration 40.1 DS/SS/EN 14789 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-05 (2020) Paramagnetisk monitor Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site O2-koncentration 40.1 DS/SS/ISO 12039 (2001) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-05 (2020) Zirkoniumoxid målecelle Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site CO-koncentration 40.1 DS/SS/EN 15058 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-06 (2007) Non-dispersiv infrarød monitor Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse SO2-koncentration 50.3.1 DS/SS/EN 14791 (2017) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-04 (2017) Vaskeflasker (H2O2), analyse ved IC Svovldioxid Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site SO2-koncentration 40.1 CEN/TS 17021:2017 Nondispersiv infrarød monitor (NDIR) eller ultraviolet monitor (UV) Feltmåling Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse HCl-koncentration 50.3.1 DS/SS/EN 1911: 2010. Mod. Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-19 (2021) Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved IC eller titrering Saltsyre Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NO-koncentration 40.1 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NO2-koncentration 40.1 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site NOx-koncentration 40.1 DS/SS/EN 14792: 2017 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-03: 2017 Kemiluminescens monitor Beregnet som NO2 Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse HF-koncentration 50.3.1 DS/CEN/TS 17340: 2020 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-19 (2021) Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved ionkromatografi eller ionselektiv elektrode Flussyre,
Feltmåling
Brøndby
Kemisk prøvning Luftemission Luft on-site TVOC-koncentration 40.1 EN 12619:2013 VDI 3481 bl.3: 1995 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-07: 2014 Metanmetoder til non-metan målinger: FID med konverter (metancutter): EN ISO 25140: 2010 FTIR til måling af metan: CEN/TS 17337:2019 Flammeionisationsdetektor (FID) TOC Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret kemisk analyse Indhold af As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Co, Zn, V, Fe, Se, Sb, Tl 50.3.1 DS/SS/EN 14385:2004 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-08a (2016) Isokinetisk, planfilter og vaskeflasker Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Hg-koncentration 50.3.1 DS/SS/EN 13211 (2001) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-08b (2007) Isokinetisk, planfilter og vaskeflasker (KMnO4) EN 1483:2001 (vedr. analyse af Hg) er udgået og erstattet af EN 12846:2012 Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Dioxin og furan koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948: 2006 del 1-3 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Dioxinlignende-PCB (dl-PCB) koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948:2006, del 1-3 DS/SS/EN 1948:2010, del 4 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse PCB6 (marker-PCB) koncentration 50.9 DS/SS/EN 1948:2006, del 1-3 DS/SS/EN 1948:2010, del 4 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-15 (2015) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse PAH-koncentration 50.10 DS/SS/ISO 11338: 2003 del 1 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-10 (2003) Isokinetisk, filter/køler/fast adsorbent Polyaromatiske hydrocarboner Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse SO3-koncentration 50.14 BS 1756 : Part 4 (1977) Naturvårdsverket f.d. AR 91:6 – Mätmetoder för kväve- och svaveloxidutsläpp. Kontrolleret kondensation
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse H2S-koncentration 50.3.1 Environmental Protection Agency, USA M 11 (2000) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-23 (2014) Vaskeflasker (Zn-acetat), analyse ved spektrofotometri Svovlbrinte Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Formaldehyd-koncentration 50.3.1 Verein Deutscher Ingeniure, VDI 3862, blatt 2 (2000) Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-12 (2003) Vaskeflasker (svovlsur DNPH), analyse ved spektrofotometri Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft - akkrediteret ekstern analyse Fenol koncentration 50.3.1 Prøvetagning: EN 1911: 2010, MEL-19: 2021, Analytical Chemistry 1980, 52, 857-860 Analyse: ISO/DC 16200-1 Vaskeflasker (0,1 M NaOH), analyse ved GC/FID Feltmåling Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse NH3-koncentration 50.3.1 ISO EN 21877: 2019 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-24: 2019 Analyse: MEL-24: 2019 / ISO EN 21877: 2019 mod. med NH3 analyse jf. DS 224: 1975 Vaskeflasker (0,05M H2SO4) og filter, analyse ved spektrofotometri Ammoniak,
Feltmåling
Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse HCN-koncentration 50.3.1 Prøvetagning: EN 1911: 2010 Analyse: EN/ISO 14403-2: 2012 Vaskeflasker (0,1M NaOH), analyse ved spektrofotometri Cyanbrinte, blåsyre, hydrogencyanid Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Benzen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(71-43-2) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Toluen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(108-88-3) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Ethylbenzen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(100-41-4) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Xylen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17:2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID Xylener, CAS(1330-20-7) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Trichlormethan-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID Chloroform, CAS(67-66-3) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse 1.1.1-Trichlorethan-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS(71-55-6) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Tetrachlormethan-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID Carbontetrachlorid, Tetraklorkulstof, CAS(56-23-5) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Trichlorethylen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID TRI, Trichlorethen, CAS (79-01-6) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Tetrachlorethylen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID Perchlorethylen, Tetrachlorethen, CAS (127-18-4) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Vinylchlorid-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 NIOSH 1007: 1994 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID Chloroethylen Chlorethen, Monochlorethylen, CAS (75-01-4) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse 1.1-Dichlorethylen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 NIOSH 1015: 1994 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS (75-35-4) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse 1.2-Dichlorethylen-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 NIOSH 1003: 2003 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS (540-59-0) Brøndby
Prøvetagning Luftemission Luft- akkrediteret ekstern analyse Ethylacetat-koncentration 50.18 CEN/TS 13649:2014 Miljøstyrelsens anbefalede metode, MEL-17: 2015 Adsorption på adsorptionsrør, analyse ved GC/MS, GC/MS/SIM eller GC/FID CAS (141-78-6) Brøndby