DANAK

Reg. No. 411 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Gasser Luft, luftkvalitet, imissioner SO2 P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN 14212 marts 2012 UV-fluorescens ENVS
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NOx P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN14211 marts 2012 Beregning af summen af NO og NO2 ENVS
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NO P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN 14211 marts 2012 Kemoluminescens med O3 ENVS
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NO2 P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN 14211 marts 2012 Kemoluminescens med O3, efter reduktion af NO2 til NO ENVS
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner O3 P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN 14625 marts 2012 UV absorption ENVS
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner CO P02.03.01 Måling med kontinuert registrerende instrumenter (SO2, NO, NO2, O3 og CO) EN 14626 marts 2012 NDIR med gasfilter correlation ENVS
Kemisk prøvning Nedbør pH elektrode måling pH P02.03.09 Bestemmelse af pH i nedbør DS/EN ISO 10523 (2012) pH-meter (elektrokemisk måling) ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) Cl P02.03.06 Analyse af opløste uorganiske anioner ved hjælp af ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1:2009, modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) NO3 P02.03.06 Analyse af opløste uorganiske anioner ved hjælp af ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1:2009, modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) SO4 P02.03.06 Analyse af opløste uorganiske anioner ved hjælp af ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1:2009, modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) NH4+ P02.03.27 Analyse af ammonium vha. Skalar autoanalyser DS/EN ISO 11732:2005 Autoanalysator ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) NH4+ P02.03.48 Analyse af opløste kationer vha. ionkromatografi DS/EN ISO 14911:2000 Vandundersøgelse – Opløst Li+, Na+, NH4 +, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ og Ba2+ ved anvendelse af ionkromatografi – Metode til vand og spildevand. Ionkromatografi ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) Na+ P02.03.48 Analyse af opløste kationer vha. ionkromatografi DS/EN ISO 14911:2000 Vandundersøgelse – Opløst Li+, Na+, NH4 +, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ og Ba2+ ved anvendelse af ionkromatografi – Metode til vand og spildevand. Ionkromatografi ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) Ca++ P02.03.48 Analyse af opløste kationer vha. ionkromatografi DS/EN ISO 14911:2000 Vandundersøgelse – Opløst Li+, Na+, NH4 +, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ og Ba2+ ved anvendelse af ionkromatografi – Metode til vand og spildevand. Ionkromatografi ENVS
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) Mg++ P02.03.48 Analyse af opløste kationer vha. ionkromatografi DS/EN ISO 14911:2000 Vandundersøgelse – Opløst Li+, Na+, NH4 +, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ og Ba2+ ved anvendelse af ionkromatografi – Metode til vand og spildevand. Ionkromatografi ENVS
Prøvetagning Nedbør Deposition Nedbørsmængde P02.03.02 Opsamling af nedbør v.h.a. bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse NS 4864 1. utg. juni 1983 modificeret Vejning Feltopsamling/ENVS
Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte prøvetagning for pH, Cl, NO3, NH4 P02.03.02 Opsamling af nedbør v.h.a. bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 Analyse af nedbøren Feltopsamling/ENVS
Kemisk prøvning Luft Næringssalte i udeluft NH4/NH3+ P02.03.27 Analyse af ammonium vha. Skalar autoanalyser EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret ENVS
Kemisk prøvning Luft Næringssalte i udeluft (HNO3 + NO3-) P02.03.06 Analyse af opløste uorganiske anioner ved hjælp af ionchromatografi EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret ENVS
Kemisk prøvning Luft Næringssalte i udeluft SO2 P02.03.06 Analyse af opløste uorganiske anioner ved hjælp af ionchromatografi EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt akstrakt af filtret ENVS
Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner PM2,5 Døgnmiddel P02.03.45 Procedure for bestemmelse af PM10 og PM2.5 med Leckel Low Volumen Sampler (LVS) EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. Feltopsamling/ENVS
Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner PM10 Døgnmiddelværdi P02.03.45 Procedure for bestemmelse af PM10 og PM2.5 med Leckel Low Volumen Sampler (LVS) EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. Feltopsamling/ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Atrazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylatrazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylterbuthylazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desisopropylatrazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Diuron P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Ethofumesat P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Hydroxy-atrazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Isoproturon P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand metamitron P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Metazachlor P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Terbutylazin P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dichlorprop P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dinoseb P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand DNOC P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand MCPA P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Mechlorprop P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand P-nitrophenol P02.04.33 Bestemmelse af poilære pesticider i vand N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS ENVS
Prøvetagning Havvand Prøvetagning med Rosettevandhenter eller manuelt udløste vandhentere Vand til analyse for næringssalte m.m. I03.02.68 Prøvetagning af vand OSPAR (2013) JAMP Guidelines for Monitoring of Contaminants in Seawater; Grassshoff, K. Kremling, K. Erhardt, M. (1999) Methods of Seawater Analysis manuel eller CTD udløst prøvetagning i udvalgt vanddybde Prøvetagningsudstyrs typer afhænger af parametrene der skal måles BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof V I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Mn I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Ni I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS KVALBEK baggrund og generelt BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Zn I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS KVALBEK baggrund og generelt BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cu I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS KVALBEK generelt, ikke baggrund BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Ag I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cd I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS KVALBEK baggrund og generelt BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Pb I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS KVALBEK baggrund og generelt BIOS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof U I03.02.71 Måling af udvalgte metaller i havvand med Agilent 7900 ICP-MS og UHMI/ISIS High throughput, direct analysis of seawater using the Agilent 7800 ICP-MS with HMI for aerosol dilution Application note Agilent Technologies, 2017. 5 sider. Direkte ICP-MS måling med UHMI/ISIS BIOS
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Ammonium-N I03.02.26 - Bestemmelse af uorganiske næringssalte med anvendelse af Skalar San Plus autoanalyser M004, DS 224 1. udg. 1975 mod. til CFA, ISO 11732:2005(en) Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser BIOS