DANAK

Reg. No. 271 Akkreditering til prøvning

Side: 1
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Prøvetagning Byggematerialer Asfaltmateriale Prøveudtagning DS/EN 12697-27:2017, Prøveudtagning Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Genindvinding af bitumen DS/EN 12697-3 + A1:2018, Genindvinding af bitumen: Rotationsfordamper Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Forberedelse af prøver DS/EN 12697-28:2020, Forberedelse af prøver til bestemmelse af bindemiddelindhold, vandindhold og korngradering Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Bestemmelse af dimensioner DS/EN 12697-29:2003, Bestemmelse af dimensionerne af bituminøse prøver Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Forberedelse af prøvelegemer DS/EN 12697-30:2012, Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af faldhammer Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Fremstilling af prøvelegemer Gyrokomprimering DS/EN 12697-31:2019 Fremstilling af prøvelegemer med roterende komprimeringsmateriel Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Marshallprøvning DS/EN 12697-34:2020, Marshallprøvning Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Blanding i laboratoriet DS/EN 12697-35:2016, Blanding i laboratoriet Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Maksimaldensitet DS/EN 12697-5:2018, Bestemmelse af den maksimale densitet Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Rumvægt DS/EN 12697-6:2020, Bestemmelse af rumvægt af bituminøse prøveemner Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Temperaturmåling DS/EN 12697-13/AC:2001, Temperaturmåling Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Vandfølsomhed DS/EN 12697-12:2018 Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers vandfølsomhed Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Reflekstionsfaktor SV 30.5-1985, Refleksionsfaktor - Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Opløseligt bindemiddelindhold DS/EN 12697-1:2020, Opløseligt bindemiddelindhold Infratester Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Bindemiddelindhold DS/EN 12697-39:2020, Bestemmelse af bindemiddelindhold ved afbrænding Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Hulrumsdata DS/EN 12697-8:2003 Bestemmelse af porestruktur i bituminøse materialer Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Fremstilling af prøvelegemer DS/EN 12697-33:2019 + A1:2022 Fremstilling af prøvelegemer med tromle Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Sporkøring DS/EN 12697-22:2020 Sporkøring Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Stivhed DS/EN 12697-26:2018 + A1:2022Metode C Stivhed Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Asfaltmateriale Lagtykkelse DS/EN 12697-36:2022 Bestemmelse af lagtykkelse på belægning Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Stenmateriale Sigteanalyse DS/EN 12697-2:2015 Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Prøveudtagning DS/EN 58 Prøvetagning af bituminøse bindemidler Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Penetration DS/EN 1426:2015, Bestemmelse af penetration Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Blødhedspunkt DS/EN 1427:2015, Bestemmelse af blødhedspunkt. Kugle- og ring Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Brudpunkt DS/EN 12593:2015; Bestemmelse af brudpunkt Fraass Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Prøveforberedelse DS/EN 12594:2014, Prøveforberedelse Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Viskositet DS/EN 12595:2014, Bestemmelse af kinematisk viskositet Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Viskositet DS/EN 12596:2014, Bestemmelse af dynamisk viskositet Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Forskydningskoefficent og fasevinkel DS/EN 14770:2012 Determination of complex shear modulus and phase angle (DSR) Dynamisk shear rheometer Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Recovery and non-recoverable creep Prøvning af krybning og genoprettelse ved gentagen belastning DS/EN 16659:2015 Multible stress and recovery test (MSCRT) Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Stenmateriale Korndensitet og vandabsorption DS/EN 1097-6:2022 Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption, Annex B, D & G Asfalt Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Force ductility DS/EN 13589:2008 Bestemmelse af bitumens trækstyrke ved hjælp af "force ductility" Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Deformationsenergi DS/EN 13703:2004 Bestemmelse af deformationsenergi Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Elastisk tilbagegang DS/EN 13398:2010 Bestemmelse af modificeret bitumens viskoelastiske tilbagegang Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Rotationsviskosimetri DS/EN 13302:2018 Bestemmelse af bitumens viskositet ved brug af rotationsviskosimeter Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Byggematerialer Bitumen Hærdning DS/EN 12607-1:2014, Bestemmelse af resistens over for hærdning under indflydelse af varme og luft, del 1:RTFOT-metoden Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik / Vejbygning Kornform, flisethedsindeks - DS/EN 933-3:2013 Bestemmelse af kornform, flisethedsindeks. Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik / Vejbygning Kornform, formindeks - DS/EN 933-4:2013 Bestemmelse af kornform, formindeks Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik / Vejbygning Kogningstab prVI 99-3:1997 Bestemmelse af kogningstab - Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik /Vejbygning Procentdele knust overflade - DS/EN 933-5:2022 Bestemmelse af procentdele af knust overflade Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Vejbygning / Geoteknik Los Angeles - DS/EN 1097-2:2010 Metode til bestemmelse af modstandsevne mod knusning Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Vejbygning/beton Filleregenskaber - Methylenblå DS/EN 933-9:2022 Vurdering af filleregenskaber - Methylenblå Fredericia
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik Humusindhold - DS/EN 1744-1:2009 + A1:2013, pkt.15.1 Bestemmelse af humusindhold Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik Kornstørrelsefordeling - DS/EN 933-1:2013 Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling Fredericia
Fysisk og mekanisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik Neddeling - DS/EN 932-2:1999 neddeling af laboratorieprøver Fredericia
Prøvetagning Beton og tilslagsmaterialer Geoteknik Prøveudtagning - DS/EN 932-1:2000 Prøveudtagning Fredericia