DANAK

Reg. No. 91 Akkreditering til prøvning

Side: 1
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Miljøstyrelsens vejledning nr 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder. Fastsættelse af grænseværdier
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 - Beregning af ekstern støj fra virksomheder Beregning af støjbelastning Fælles nordisk beregningsmetode
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 - Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder Fastsættelse af greænseværdier
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj NT ACOU 080:1991 - Industrial plants: Noise Emission Støjbelastning fra virksomheder
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Orientering fra Miljstyrelsen nr. 32:2001 - Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og forslag til bestemmelse af genetillægets størrelse. Impulsstøj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 47:2013 - Toneanalyser - den danske metode Toner
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 - Måling af ekstern støj fra virksomheder Immissionsmåling
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 21:1993 - Måling af støj fra skorstene Emission
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj NT ACOU 112:2002 - Prominence of impulsive sounds and adjustment of LAeq Impulsstøj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 9613-1:1993 og -2:1997, - Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Lydudbredelsesdæmpning udendørs Udbredelse af ekstern støj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 1996-1:2016 og -2:2007 - Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Udbredelse af ekstern støj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 8297:1998 - Store maskiner og anlæg. Bestemmelse af lydeffektniveau med henblik på vurdering af lydtrykniveau i det eksterne miljø
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 6798:1997 - Forbrændingsmotorer. Måling af støj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 13261-1:1998 - Bestemmelse af lydeffektniveau for klimaanlæg og luftvarmepumper. Del 1: Ikke-kanalført udendørsudstyr
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 7216:2015 - Akustik. Traktorer, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Måling af støj under kørsel Forbikørsel
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN ISO 1680:2014 - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines Oversigt
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN ISO 3740:2001 - Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder Grundlæggende standarder
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN ISO 3744: 2010 - Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder- målt i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan. Teknikermetoden Grundlæggende standarder
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN ISO 3746:2011 - Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder Grundlæggende standarder
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN ISO 3747:2011 - Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder Grundlæggende standarder
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN 15036-1:2006 - Varmekedler – Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft – Del 1: Støjudsendelse gennem luft fra varmegeneratorer på installationsstedet. Lydeffekt
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/EN 15036-2:2006 - Varmekedler – Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft – Del 2: Støjudsendelse fra røggas ved udgangen af varmegeneratoren. Lydeffekt
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj Miljøstyrelsens vejledning nr 2/2005 - Støj fra motorsportsbaner Motorsportstøj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Ekstern støj DS/ISO 1996-1 og -2 : 1983 og 1991 - Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Udbredelse af ekstern støj
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Støj på arbejdspladsen DS/EN 12053 + A1:2008 - Sikkerhed ved industrielle trucks – Prøvningsmetoder til måling af støjudsendelse Støjemission
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Støj på arbejdspladsen NT ACOU 1142003 - Measurement of occupational noise exposure of workers: Part I: Survey method Støj fra maskiner/Arbejdsplads Overslagsmetode
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Støj på arbejdspladsen NT ACOU 115:2003 - Measurement of occupational noise exposure of workers: Part II: Engineering method Støj på arbejdsplads Teknikermetode
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Støj på arbejdspladsen Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63:2006 - Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet Støj på arbejdsplads
Akustisk prøvning Vibrationer og støj Støj på arbejdspladsen At-vejledning 1.1.0.1:2008 - Akustik i arbejdsrum Støj på arbejdsplads