DANAK

Reg. No. 491 Akkreditering til prøvning og kalibrering

Side: 1 2 all
EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,0001   kPa 0,005   kPa 0,013  Pa 0,085  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,005   kPa 0,13   kPa 0,085  Pa 0,378  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,13   kPa 1,3   kPa 0,378  Pa 5,5  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 1,3   kPa 2   kPa 5,5  Pa 30  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 70   kPa 30  Pa 77  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 70   kPa 120   kPa 45  Pa 60  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 120   kPa 300   kPa 45  Pa 98  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 300   kPa 2100   kPa 98  Pa 772  Pa Vacuum Sensor SOP-MS-201 Absolut Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk -98   kPa 0   kPa 21  Pa 48  Pa Trykkalibrator SOP-MS-200 Relativ Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0   kPa 200   kPa 21  Pa 77  Pa Trykkalibrator SOP-MS-200 Relativ Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 200   kPa 2000   kPa 77  Pa 770  Pa Trykkalibrator SOP-MS-200 Relativ Tryk X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk -2   kPa 2   kPa 0,045  Pa 10  Pa Trykkalibrator SOP-MS-200 Differens Tryk X
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm 0,00017   m3/s 0,0025   m3/s 0,51  % 0,57  % Gasvolumetrisk(fortrængning) SOP-MS-350; SOP-MS-351 Volumenstrøm 10...150 l/min med indgangsside til atmosfærisk luft. X
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0   l/s 0,17   l/s 0,0017  ml/s 1,02  ml/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flowområde 0...10 l/min med luft som gasart X
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,17   l/s 3,5   l/s 0,87  ml/s 18  ml/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flowområde 10...210 l/min med luft som gasart X
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 3,5   l/s 11,11   l/s 22  ml/s 72  ml/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flowområde 210...667 l/min med luft som gasart X
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 11,11   l/s 41,67   l/s 77  ml/s 291  ml/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flowområde 667...2500 l/min med luft som gasart X
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 0   g/s 0,22   g/s 0,002  mg/s 1,3  mg/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flow omregnet til anden tilstand område 0...12,9 g/min med luft som gasart X
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 0,22   g/s 4,53   g/s 1,1  mg/s 23  mg/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flow omregnet til anden tilstand område 12,9...271,5 g/min med luft som gasart X
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 4,53   g/s 14,37   g/s 29  mg/s 93  mg/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flow omregnet til anden tilstand område 271,5...862,4 g/min med luft som gasart X
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 14,37   g/s 53   g/s 100  mg/s 377  mg/s Flow kalibrator SOP-MS-302 Kalibrering af flow omregnet til anden tilstand område 862,4...3232,8 g/min med luft som gasart X
Geometri Partikeltællere Tælleeffektivitet
(Channel: 0,3 til 0,5 µm)
0   % 100   % 3,4  % 5,2  % Reference Tæller SOP-MS-551 Counting Efficiency for UUT angives iht. ISO-21501-4. Referencen er defineret til 100% og UUT kan dermed overstige 100%. (CLiMET modeller 1-CFM). X
Geometri Partikeltællere Størrelsesopløsning
(Size resolution (0,3 til 5 µm) )
0   % 100   % 3  % 3  % Reference Materiale SOP-MS-551 Size Resolution for UUT angives iht. ISO-21501-4. (CLiMET modeller 1-CFM). X
Geometri Partikeltællere Størrelsesindstillingsfejl
(Size setting error (0,3 til 5 µm))
-100   % 100   % 2,5  % 2,5  % Reference Materiale SOP-MS-551 Size Setting Error for UUT angives iht. ISO-21501-4. (CLiMET modeller 1-CFM ). X
Geometri Partikeltællere Q-faktor
(Q-factor (False Count Rate))
0   100   0,12  0,12  Reference Filter SOP-MS-551 False Count Rate for UUT angives iht. ISO-21501-4. (CLiMET modeller 1-CFM). X
Tid og frekvens Tid og frekvensmåleudstyr Tid 0   s 10800   s 2  s 2  s Timer/Stopur SOP-MS-350; SOP-MS-351 Kalibrering af tid. X
Tid og frekvens Tid og frekvensmåleudstyr Tid 0   s 87000   s 0,45  s 0,45  s Stopur SOP-MS-804 Kalibrering af stopure X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -100   °C 200   °C 0,05  °C 0,05  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-101 Kalibrering in-situ. Termostaterede væskebade. X In-situ
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 200   °C 300   °C 0,05  °C 0,06  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-101 Kalibrering på lab. Termostaterede væskebade. På MS Lab
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -100   °C 155   °C 0,08  °C 0,08  °C Tørblokkalibrator SOP-MS-105 Kalibrering in-situ i tørblokkalibrator X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 155   °C 400   °C 0,2  °C 0,21  °C Tørblokkalibrator SOP-MS-105 Kalibrering in-situ i tørblokkalibrator X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 400   °C 650   °C 0,35  °C 0,35  °C Tørblokkalibrator SOP-MS-105 Kalibrering in-situ i tørblokkalibrator X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -0,5   °C 0,5   °C 0,15  °C 0,15  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-102 Kalibrering af temperatur i isvand X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -79   °C 0   °C 0,4  °C 0,4  °C Referencetemperatur SOP-MS-102 Kalibrering af temperatur i sprit/tøris X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur (luft) -40   °C 0   °C 0,45  °C 0,46  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-603/4 Kalibrering af temperatur i klimakammer.
Temperatur Temperaturmålere Temperatur (luft) 0   °C 50   °C 0,2  °C 0,2  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-603/4 Kalibrering af temperatur i klimakammer. X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur (luft) 50   °C 100   °C 0,32  °C 0,51  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-603/4 Kalibrering af temperatur i klimakammer.
Temperatur Temperaturmålere Temperatur (luft) 100   °C 180   °C 0,69  °C 1,3  °C Referencetemperaturmåler SOP-MS-603/4 Kalibrering af temperatur i klimakammer.
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet
(%)
10   mS/m 25   S/m 0,27  % 0,27  % Reference Væske SOP-MS-501 Kalibrering af ledningsevne, bestemmelse af celle konstant. MS Lab.
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet
(%)
5   μS/m 1,5   mS/m 1  % 1  % Referencesensor SOP-MS-500 Kalibrering af ledningsevne i % MV X
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet
(%)
1,5   mS/m 25   S/m 0,8  % 0,8  % Referencesensor SOP-MS-500 Kalibrering af ledningsevne i % MV X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (AC) Resistans (AC) 1   Ω 10   MΩ 2,4  mΩ 1,2  kΩ Dekadeboks SOP-MS-500 X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Strøm (DC) 0   mA 24   mA 3,2  μA 11,6  μA Elektrisk kalibrator SOP-MS-903 Kalibrering af elektrisk strøm 0...24 mA X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Spænding (DC) 0   V 10   V 5,8  μV 580  μV Elektrisk kalibrator SOP-MS-903 Kalibrering af elektrisk spænding 0...10 V X
Fugt Hygrometre Dugpunktstemperatur
(m. ekstern fugtgenerering)
-20   °C 60   °C 0,25  °C 0,25  °C Spejlhygrometer SOP-MS-605 Kalibrering af fugt m. spejl. Dugpunkt/frostpunkt kan omregnes til andre kendte enheder såsom % rh, PPMv, PPMw, etc.. X
Fugt Hygrometre Dugpunktstemperatur -28   °C 70   °C 0,32  °C 0,33  °C Spejlhygrometer SOP-MS-605 Kalibrering af fugt m. spejl. Dugpunkt/frostpunkt kan omregnes til andre kendte enheder såsom % rh, PPMv, PPMw etc.. X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(15-30°C)
0,5   %rh 95   %rh 0,24  %rh 1,3  %rh Fugtstandarder SOP-MS-601 Kalibrering af fugt i faste punkter med fugtstandarder X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(10...50°C)
5   %rh 10   %rh 0,31  %rh 0,43  %rh Spejlhygrometer eller Kapacitiv føler SOP-MS-603/4 Kalibrering af fugt i klimakammer. X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(0...50°C)
10   %rh 55   %rh 0,36  %rh 1,16  %rh Spejlhygrometer eller Kapacitiv føler SOP-MS-603/4 Kalibrering af fugt i klimakammer. X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(5...50°C)
55   %rh 90   %rh 1,16  %rh 1,9  %rh Spejlhygrometer eller Kapacitiv føler SOP-MS-603/4 Kalibrering af fugt i klimakammer. X