DANAK

Reg. No. 484 Akkreditering til kalibrering

Side: 1
EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0,01   °C 90   °C 0,048  °C 0,048  °C Pt modstandstermometer Insatech KF5.5 Kalibrering af industrielle processensorer el. lign.
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 10   mS/m 10   mS/m 0,34  % 0,34  % DFM 100 Insatech KF5.6 Ledningsevne (cellekonstant)
Ved Topl.
25 °C +/- 1 °C
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 100   mS/m 100   mS/m 0,27  % 0,27  % DFM 1000 Insatech KF5.6 Ledningsevne (cellekonstant)
Ved Topl.
25 °C +/- 1 °C
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 1   S/m 1   S/m 0,26  % 0,26  % DFM 10000 Insatech KF5.6 Ledningsevne (cellekonstant)
Ved Topl.
25 °C +/- 1 °C
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 10   S/m 10   S/m 0,24  % 0,24  % DFM 100 000 Insatech KF5.6 Ledningsevne (cellekonstant)
Ved Topl.
25 °C +/- 1 °C
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 0,13   mS/m 9,99   mS/m 0,96  % 0,83  % Ledningsevne indikator + celle Insatech KF5.7 Måleevne angivet i % af Akt.
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 10   mS/m 23,9   S/m 0,53  % 0,23  % Ledningsevne indikator + celle Insatech KF5.7 Måleevne angivet i % af Akt.
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (AC) Resistans (AC) 4   Ω 20   kΩ 0,28  % 0,022  % Multimeter Insatech KF5.9 Decadeboks - udmålt med multimeter
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (AC) Resistans (AC) 20   kΩ 1   MΩ 0,022  % 0,081  % Multimeter Insatech KF5.9 Decadeboks - udmålt med multimeter
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Strøm (DC) 4   mA 20   mA 3,4  μA 5  μA mA - Loopcalibrator Insatech KF5.9 Transmitter Output
Flow Massestrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,011   ml/s 1,67   ml/s 1  % 0,38  % Pistonprover 1 ln/min Insatech KF5.36 Kalibreringsmedie: Luft. Målestørrelsen er massestrøm opgivet som volumenstrøm mln/s
Flow Massestrømsmålere Volumenstrøm l/s 1,67   ml/s 20,83   l/s 0,83  % 0,33  % Pistonprover 1 ln/min...Rotary meter 75 m³n/h Insatech KF5.36 Kalibreringsmedie: Luft. Målestørrelsen er massestrøm opgivet som volumenstrøm ln/s
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 0,0144   mg/s 2,17   mg/s 1  % 0,38  % Pistonprover 1 ln/min Insatech KF5.36 Kalibreringsmedie: Luft
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 0,00217   g/s 26,94   g/s 0,83  % 0,3  % Pistonprover 1 ln/min...Rotary meter 75 m³n/h Insatech KF5.36 Kalibreringsmedie: Luft
Kemisk TOC Måleudstyr TOC (total organisk carbon) 250   μg(C)/L 1000   μg(C)/L 6,4  μg(C)/L 47  μg(C)/L TOC standard ERA/Sievers Insatech KF5.41 TOC (Total Organic Carbon) ved sammenligning med TOC standard X
Kemisk TOC Måleudstyr TOC (total organisk carbon) 1500   μg(C)/L 50000   μg(C)/L 42  μg(C)/L 1500  μg(C)/L TOC standard ERA/Sievers Insatech KF5.41 TOC (Total Organic Carbon) ved sammenligning med TOC standard X