DANAK

Reg. No. 142 Akkreditering til prøvning og kalibrering

Side: 1
EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Temperatur Termometre Temperatur -90   °C 155   °C 0,056  °C 0,056  °C Referencetermometer III-2 X
Temperatur Termometre Temperatur 155   °C 300   °C 0,079  °C 0,079  °C Referencetermometer III-2 X
Temperatur Termometre Temperatur 300   °C 490   °C 0,2  °C 0,3  °C Referencetermometer III-2 X
Temperatur Termometre Temperatur 490   °C 650   °C 1  °C 1  °C Referencetermometer III-2 X
Temperatur Termometre Temperatur -20   °C 80   °C 0,44  °C 1,3  °C Kavitet III-2 Infrarød måling X
Temperatur Termometre Temperatur (luft) -30   °C 0   °C 0,35  °C 0,17  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer
Temperatur Termometre Temperatur (luft) 0   °C 25   °C 0,17  °C 0,1  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer
Temperatur Termometre Temperatur (luft) 25   °C 40   °C 0,1  °C 0,15  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer
Temperatur Termometre Temperatur (luft) 40   °C 150   °C 0,15  °C 1,8  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer
Temperatur Termometre Temperatur (luft) 5   °C 25   °C 0,5  °C 0,26  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer X
Temperatur Termometre Temperatur (luft) 25   °C 50   °C 0,26  °C 0,78  °C Referencetermometer III-2 Kalibrering i luft i klimakammer X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0   MPa 1   MPa 200  Pa 200  Pa Deadweight tester III-4
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 1   MPa 12   MPa 200  Pa 2160  Pa Deadweight tester III-4
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 3   kPa 5000   kPa 0,13  % 0,03  % Deadweighttester III-4
Tryk og vakuum Barometre Tryk 5   kPa 110   kPa 26  Pa 26  Pa Trykmåler III-4 Absolut tryk, luft X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 5   Pa 300   Pa 0,17  Pa 0,17  Pa Trykkalibrator III-4 Relativt tryk og differenstryk, luft
Både negativt og positivt
X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 300   Pa 2   kPa 0,57  Pa 3,4  Pa Trykkalibrator III-4 Relativt tryk og differenstryk, luft
Både negativt og positivt
X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 10   kPa 6,6  Pa 6,6  Pa Trykmåler III-4 Relativt tryk, luft X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk -100   kPa 100   kPa 60  Pa 60  Pa Trykkalibrator III-4 Relativt tryk, luft X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,1   MPa 2   MPa 0,2  kPa 0,3  kPa Trykkalibrator III-4 Relativt tryk, luft X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Strøm (DC) 0   mA 24   mA 0,0024  mA 0,014  mA Trykkalibrator III-4 X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(5-50°C)
10   %rh 95   %rh 0,76  %rh 2  %rh Referencesensor III-3 Fugtkammer X
Fugt Hygrometre Relativ luftfugtighed
(0 - 70 °C)
10   %rh 95   %rh 0,53  %rh 0,87  %rh To-tryks fugtgenerator III-3 Fugtkammer
Flow Anemometre Hastighed (luft) 0,1   m/s 0,9   m/s 0,047  m/s 0,047  m/s Termisk anemometer III-5 Anemometersonder max ø 80 mm
Flow Anemometre Hastighed (luft) 0,9   m/s 1   m/s 0,047  m/s 0,086  m/s Termisk anemometer III-5 Anemometersonder max ø 80 mm
Flow Anemometre Hastighed (luft) 1   m/s 40   m/s 0,086  m/s 0,43  m/s Termisk anemometer eller differenstryk III-5 Anemometersonder max. ø 80 mm
Volumen - Volumen 16   cm3 16   cm3 0,22  cm3 0,22  cm3 Sæbeinderrør III-6 Gassporepumpe
Volumen - Volumen 50   cm3 100   cm3 0,44  cm3 0,44  cm3 Sæbeinderrør III-6 Gassporepumpe
Volumen - Volumen 1500   cm3 2000   cm3 11  cm3 11  cm3 Referenceinstrument III-6 Sodpumpe
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(O2)
0,5   vol.% 21   vol.% 1  % 1  % Referencegas III-6
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(CO2)
0,03   vol.% 15   vol.% 1  % 1  % Referencegas III-6
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(CO)
10   ppm 2000   ppm 1  % 1  % Referencegas III-6
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(NO)
10   ppm 1000   ppm 1  % 1  % Referencegas III-6
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(NO2)
10   ppm 200   ppm 2  % 2  % Referencegas III-6
Kemisk Gaskoncentrationsmålere Volumen %
(SO2)
10   ppm 200   ppm 2  % 2  % Referencegas III-6