DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Prøveopberedning M6.42, M6.43, M6.46 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Sigteanalyse, alm. mek. Sigtning M6.97 ISO 1953:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Sigteanalyse, luftstrålesigtning M.6.98 PVA 562.1:1981 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, totalt, Asker, mineralske brændsler M.6.70+M.6.71 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, totalt, Asker, øvrige brændsler M.6.72+M.6.73+M.6.74+M.6.75 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, analyseprøve M.6.85 ISO 11722:2013/ DS/EN 15934:2012, Method A Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt) Asker, mineralske brændsler M.6.112 ISO 1171:1997 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt) Asker, faste biobrændsler M.6.113 EN 15169:2007 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt), affaldsslagge M.6.114 EN 15169:2007 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M6.141 ASTM D1757-A-91 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M.6.142 ISO 334:2013 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Chlor (Cl) M.6.151 ISO 587:1997 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Chlorid (Cl) M.6.155 DS/EN ISO 16995:2015 Oplukning, Titrering, potentiometrisk / Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Carbon (C) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) og DS/EN 15936:2012 Method A Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Brændværdi M6.130 ISO 1928:2009 Calorimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker pH (1% opslemning) M6.300 PVA 551.1:1986 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 pH Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Alkalinitet M6.301 PVA 552.1:1986 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, A Blødgøringdtemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, B Halvkugletemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, C Flydetemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, øvrige brændsler M.6.200 DS/EN ISO 21404:2020 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Tørstof M.6.66 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Gløderest M.6.66 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Arsen (As) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cadmium (Cd) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cadmium (Cd) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cobalt (Co) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Chrom (Cr) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Chrom (Cr) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kobber (Cu) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kobber (Cu) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kviksølv (Hg) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kviksølv (Hg) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 12846:2012 Oplukning, ICP-CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Mangan (Mn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Mangan (Mn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Molybdæn (Mo) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Nikkel (Ni) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Nikkel (Ni) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Bly (Pb) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Bly (Pb) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Vanadin (V) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Zink (Zn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Mikrobiologisk prøvning Maskiner og industrielle anlæg Method for test of Inplace Cleanability according to EHEDG Guideline Doc 2, 3rd edition July 2004, updated June 2007 pH-ændring / farve-ændring Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Materialeprøvning ASTM A370 - 17a. Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning Generelle metoder ASTM E8/E8M-16a Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af særlige materialer EN ISO 8495:2013. Metallic materials - Tube - Ring expanding test. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af særlige materialer EN ISO 8496:2013. Metallic materials - Tube - Ring tensile test. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af særlige materialer DS/EN ISO 4136:2012, Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af særlige materialer EN ISO 6892-1:2019. Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature. Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af særlige materialer EN 10164:2011. Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions. Brøndby og Esbjerg