DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Nikkel (Ni) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Nikkel (Ni) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Bly (Pb) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Bly (Pb) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Vanadin (V) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Zink (Zn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast mineralsk brændsel Prøveopberedning M.5.20, M.5.21, M.5.22+M.6.23 ISO 13909-4:2016 (kul) - ISO 13909-6:2016 (koks) Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast mineralsk brændsel Sigteanalyse M.6.90 ISO 1953:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, totalt, kul M.6.50+M.6.52 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, totalt, koks M.6.53+M.6.54 ISO 579:2013 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, analyseprøve, kul M.6.80 ISO 11722:2013 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, analyseprøve, koks M.6.82 ISO 687:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Aske M.6.110 ISO 1171:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Flygtige bestanddele, kul M.6.120 ISO 562:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Flygtige bestanddele, koks M.6.120 ISO 562:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.140+M.5.54 ASTM D 3177B-02, modificeret med nefelome-trisk sulfat-analyse efter DS 286 (i stedet for den anførte, gravimetriske analyse) Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.140+M.5.59 ASTM D 3177B-02, modificeret med IC sulfatanalyse (i stedet for den anførte, gravimetriske analyse) Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Carbon (C) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Hydrogen (H) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Nitrogen (N) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.52 ISO/TS 18806:2014, mod afbrænding ISO 1928 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.59 ISO/TS 18806:2014, mod afbrænding ISO 1928 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Brændværdi M.6.130 ISO 1928:2009 Calorimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, A Blødgøringstemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, B Halvkugletemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, C Flydetemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Prøveopberedning M.6.30; M.6.31; M.6.32 DS/EN 14780:2017 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Rumvægt, træpiller M.6.102 DS/EN ISO 17828:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Mekanisk holdbarhed, brændselspiller M.6.108 DS/EN ISO 17831-1:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Smuldindhold, træpiller M.6.93 DS/EN ISO 18846:2016 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Vandindhold, totalt M.6.62 DS/EN ISO 18134-1:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Vandindhold, analyseprøve M.6.83 DS/EN ISO 18134-3:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Aske M.6.111 DS/EN ISO 18122:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Flygtige bestanddele M.6.121 DS/EN ISO 18123:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Svovl (S) M6.140+M.5.54 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Svovl (S) M6.140+M.5.59 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Carbon (C) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Hydrogen (H) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Nitrogen (N) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.52 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.59 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlorid (Cl-) M.6.155 / M.5.59 DS/EN ISO 16995:2015 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlorid (Cl-) M.6.155+M.5.52 DS/EN ISO 16995:2015 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Brændværdi M.6.131 DS/EN ISO 18125:2017 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Smelteforløb, bestemt på fremstillet aske M.6.200 DS/EN ISO 21404:2020 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Carbon (C) M6.161 DS/EN 15936:2012 (TC) Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M6.161 ISO 19579:2006 Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.161 ISO 19579:2006 Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Biobrændsel Fast biobrændsel Svovl (S) M6.161 DS/EN ISO 16994:2016 (Kap 4.4) Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Prøveopberedning M6.40, M6.41, M6.44, M6.45 DIN 51701 Teil 2-4:2006 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2019 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling