DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fluorid, F- M.5.59 eller M5.59-2 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfat, SO4-- M.5.54 DS 286:1990 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfat, SO4-- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfit, SO3-- M5.55 PVA 104.1:2002 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nitrit, NO2- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nitrat, NO3- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ammonium, NH4+ M.5.62 DS 224:1975 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kieselsyre, SiO2, molybdatreaktivt M5.36 VGB Handbuch: Chemie im Kraftwerk 1973, Blatt 3.3.1.1 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Calcium, Ca++ M.5.33 DS 248:1973 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Calcium, Ca++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Magnesium, Mg++ M.5.34 DS 250:1973 og DS 248:1973 Beregning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Magnesium, Mg++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kalium, K+ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Natrium, Na+ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Aluminium, Al+++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Jern, Fe+++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Mangan, Mn++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chrom, Cr++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kobber, Cu++ M.5.42 PVA 204.2:2002 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kobber, Cu++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nikkel, Ni++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Bly, Pb++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Zink, Zn++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Slamindhold (suspenderet stof M.5.22 DS/EN 872:2005 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Tørstofindhold M.5.20 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Total saltindhold M.5.21 DS 204:1980 og PVA 21 - 58 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ledningsevne M.5.11 DS/EN 27888:2003 Ledningsevne Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand pH-værdi M.5.12 DS/EN ISO 10523:2012 pH Brøndby afdeling
Prøvetagning Perkolat Til kemisk prøvning Udtagning M.5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Brøndby afdeling
Prøvetagning Spildevand Til kemisk prøvning Udtagning M.5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Ledningsevne M.5.11 DS/EN 27888:2003 Ledningsevne Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand pH-værdi M.5.12 DS/EN ISO 10523:2012 pH Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Suspenderet stof M.5.22 DS/EN 872:2005 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Total P M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chlorid, Cl- M.5.52 DS 239:1984 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chlorid, Cl- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Sulfat, SO4-- M.5.54 DS 286:1990 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Sulfat, SO4-- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Arsen (As) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cadmium (Cd) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cadmium (Cd) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cobalt (Co) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chrom (Cr) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Usikkerhed angivet ved 20xDL Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chrom (Cr) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kobber (Cu) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kobber (Cu) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Usikkerhed angivet ved 20xDL Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kviksølv (Hg) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Jern (Fe) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Mangan (Mn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Mangan (Mn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling