DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Visuel bedømmelse M.3.15 Alle relevante Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Permeation i polymermaterialer M.3.2-2 EN 16523-1:2015 (EN 374-3:2003) EN ISO 6529:2013 ASTM D739 Usikkerheden er angivet for gennembrudskoncentrationen. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Tæthedsprøvning af hospitalshandsker, kemikaliebeskyttelseshandsker M.3.2-3 ASTM D3578/ EN455-1, 455-2 EN374-2:2003 Måleområdet er antal af huller Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Trækstyrke tynde folier M.3.2-5 ASTM D882 Den angivne usikkerhed er ved 1Kn Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Undersøgelse hospitalshandsker M.3.2-7 EN455-1, EN455-2 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Handskeprøvning, Fingerfærdighed, størrelse M.3.2-8 EN420:2003 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Tæthed i kemikalie-beskyttelsesdragt M.3.2-9 EN464:1994 Resultatet er pass/fail Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Tryk i dragt M.3.2-10 EN943-1:2002 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af dybdefilter, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006, MEL-02 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af cyklon- fraktioner, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af fraktioner, kaskadeimpaktor M.4.1 VDI 2066 bl. 5:1994 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, multiudstyr M.4.1 EN 13284-1:2017, MEL-02 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, luftkvalitet M.4.1 EN 12341:2014 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Bestemmelse af mængde af opsamlet støvnedfald, støvfaldsbeholder M4.5 NS 4852:2010 Gravimetri Øvre grænse på måleområde er ikke fastlagt Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af filtre ved bestemmelse af PM 10/PM 2,5, luftkvalitet M.4.1 EN 12341:2014 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning, respirabelt støv, arbejdsmiljø M.4.1 AT Vejledning 2/1981 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning, total støv, arbejdsmiljø M.4.1 AT Vejledning 2/1981 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Partikler Vejning af planfilter, forbrændingsmotorer M.4.1 ISO 8178-1:2017, mod. til vejning ved 20± 1 °C Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 3% H2O2 M4.43+M5.54 MEL-04:2017/EN 14791:2017 mod. med analyse jf. DS 286:1990 Colorimetri/UV/Turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 3% H2O2 M4.43+M5.59 MEL-04:2017/EN 14791:2017 Method A Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.43+M5.54 MEL-04:2017/EN 14791:2017 mod. med analyse jf. DS 286:1990 Colorimetri/UV/Turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.43+M5.59 MEL-04:2017/EN 14791:2017 Method A Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,1 M NaOH eller demineraliseret vand M4.40+M5.52 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method A Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,1 M NaOH eller demineraliseret vand M4.40+M5.59 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method C Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.40+M5.59 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method C Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HF, opsamlet i 0,1 M NaOH M4.41+M5.53 DS/CEN/TS 17340: 2020, ISE metode mod. Ion-selektiv elektrode Nedskalering, prøvevolumen/reagens Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HF, opsamlet i 0,1 M NaOH M4.41+M5.59 eller M4.41+M5.59-2 DS/CEN/TS 17340: 2020, IC metode Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO3, opsamlet (kontrolleret) kondensat M.4.44 BS 1756:Part 4:1977, afsnit 5 (direkte metode Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V og Zn opsamlet i absorptionsvæske (vandig opløsning af salpetersyre eller salpetersyre/brintperoxid) M.4.30 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7.4 og 8.8; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Se, Sb, Tl, V samt Zn, opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7 og 8.8; Miljøstyrelsens Referencelaboratorium - Metodeblad nr. MEL-08a, Revision 3 (2016, afsnit 6.2; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og partikler Hg opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.2.2 og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luft Arbejdsmiljø As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Se, Sb, Tl, V samt Zn, opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7 og 8.8; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luft Arbejdsmiljø Hg opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.2.2 og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler Hg, opsamlet i svovlsur kaliumpermanganat opløsning M.4.35 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.3a) og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS analyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler NH3, opsamlet i 0,05 M svovlsyre M.4.50 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium - Metodeblad nr. MEL-24:2019/DS/ISO 21877:2019 mod. med NH3 analyse jf. DS 224:1975 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Totalalkalinitet TA, Phenolphtaleinalkalinitet, PA M.5.13 DS/EN ISO 9963-1:1996 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Totalalkalinitet TA, Phenolphtaleinalkalinitet, PA M.5.13 PVA 303.1:2002 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Beregning af indhold af OH-, CO3--, HCO3-, H2CO3 ud fra TA og PA M5.15 PVA 303.2:2002 og DS/EN ISO 9963-1:1996 Beregning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kaliumpermanganattal M.5.80 PVA 308.1:2002 Titrering Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Hårdhed (total, blivende og forbigående) M.5.31 DS 250:1973 og DS 256:1977 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fri CO2 M.5.16 DS 235:1978 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M5.50 PVA 101.1:2002 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Total phosphor M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chlorid, Cl- M.5.52 DS 239:1984 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chlorid, Cl- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fluorid, F- M.5.53 DS 218:1975 Ion-selektiv elektrode Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fluorid, F- M.5.59 eller M5.59-2 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling