DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Ioniserende stråling og radiokemi Luftemission Måler andelen af fossilt kulstof baseret på en analyse af røggas Specifik aktivitet af 14C i prøvematerialet, som DPM/gC M12.001 ISO EN 13833 (2013) Væskescintillationstæller, Wallac Quantulus 1220 DPM: Disintegration pr. min.; Bq = 60 DPM Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand Konduktivitet M5.505 DS/EN 27888 (2003) Ledningsevne Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Drikkevand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Havvand SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Prøvetagning Spildevand Til kemisk prøvning Udtagning M5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Prøveudtagning Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Ag M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt As M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cd M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Cl- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Co M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cr M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Cu M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Hg M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Konduktivitet M5.505 DS/EN 27888 (2003) Ledningsevne Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Mo M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Ni M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat NO3- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Pb M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat pH M5.502 DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Sb M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Se M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Sn M5.504 DS/EN ISO 15587-1 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat SO42- M5.501 DS/EN ISO 10304-1 (2009) IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand og percolat Suspenderet stof M5.507 DS/EN 872 (2005) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Tl M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt V M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Spildevand inkl. saltholdigt Zn M5.504 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Prøvetagning Perkolat Til kemisk prøvning Udtagning M5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest As M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ba M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ca M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cd M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cr M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Cu M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Hg M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Na M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Ni M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Pb M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Se M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Perkolat Eluat fra udvaskningstest Zn M5.506 DS/EN ISO 17294-2 (2016) ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Al M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger As M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger C M6.600 ISO 29541 (2010) modificeret IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Ca M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Cd M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Cr M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Cu M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Fe M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Hg M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Hg M6.604 EPA 7473 (2007) AAS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger K M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger K M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Mg M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Na M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Ni M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger P M6.606 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger P M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Pb M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger pH M6.605 Bekendtgørelse 1672 (2016), DS/EN ISO 10523 (2012) pH Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger S M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger S M6.610 ISO 19579 (2006) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Si M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Ti M6.607 VGB Kraftwerkstechnik 63 H3 (1983), DS/EN ISO 11885 (2009) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Tørstof M6.611 DS 204 (1980) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Aske incl. flyveaske og slagger Zn M6.606 DS 259 (2003), DS/EN ISO 17294-2 (2016) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Aske M6.570 ISO 1171 (2010) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Brændværdi M6.571 ISO 1928 (2009) Calorimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul C M6.573 ISO 29541 (2010) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul C M6.572 ISO 29541 (2010) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Cl M6.574 ISO/TS 18806 B (2014) Calorimetri, IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Flygtige bestanddele M6.576 ISO 562 (2010) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul H M6.572 ISO 29541 (2010) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Hg M6.579 EPA 7473 (2007) AAS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul N M6.572 ISO 29541 (2010) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul S M6.580 ISO 19579 (2006) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul S M6.580 ASTM D 3177-02 (2007) mod. Calorimetri, IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Vand M6.584 ISO 589 A1 (2008) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Faste, mineralske - f.eks. kul Vand M6.583 ISO 11722 (2013) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Al M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Al M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel As M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Aske M6.520 DS/EN ISO 18122 (2015) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Ba M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Be M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Brændværdi M6.521 DS/EN ISO 18125 (2017) Calorimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel C M6.523 DS/EN ISO 16948 (2015) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel C M6.522 DS/EN ISO 16948 (2015) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Ca M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Cd M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Cl M6.524 DS/EN ISO 16994 A (2016) Calorimetri, IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Cl M6.528 DS/EN ISO 16994 B (2016) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Co M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Cr M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Cu M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Fe M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Fe M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Flygtige bestanddele M6.526 DS/EN ISO 18123 (2015) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel H M6.522 DS/EN ISO 16948 (2015) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Hg M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) AAS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel K M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Mg M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Mn M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Mo M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel N M6.522 DS/EN ISO 16948 (2015) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Na M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Na M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Ni M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel P M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Pb M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel S M6.528 DS/EN ISO 16994 B (2016) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel S M6.533 DS/EN ISO 16994 (2016) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel S M6.533 DS/EN ISO 16994 A (2016) Calorimetri, IC Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Sb M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Se M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Si M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Sn M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Sr M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Ti M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Ti M6.528 DS/EN ISO 16967 (2015) Oplukning, ICP-OES Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Tl M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel V M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Vand M6.535 DS/EN ISO 18134-1 (2015) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Vand M6.534 DS/EN ISO 18134-3 (2015) Gravimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Zn M6.528 DS/EN ISO 16968 (2015) Oplukning, ICP-MS Vejen afdeling
Kemisk prøvning Biobrændsel Mekanisk holdbarhed, brændselspiller M6.527 DS/EN ISO 17831-1:2015 Sigtning Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie Brændværdi M6.636 ASTM D 240 (2019) Calorimetri Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie C M6.642 ASTM D 5291 (2016) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie C M6.637 ASTM D 5291 (2016) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie H M6.637 ASTM D 5291 (2016) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie N M6.637 ASTM D 5291 (2016) Elementaranalyser Vejen afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Flydende - f.eks. fuelolie S M6.642 ASTM D 1552 (2008) IR Vejen afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kvælstof M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,01 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kulstof M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,02 – 1,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Silicium M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde 0,02 – 1,54 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Mangan M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,03 – 2,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Phosphor M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,006 – 0,085 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Svovl M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,001 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Chrom M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,007 – 8.14 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Nikkel M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,006 – 5,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Molybdæn M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,007 – 1,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Vanadium M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,003 – 0,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kobber M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,006 – 0,5 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Titan M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,001 – 0,2 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Niob M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,003 – 0,12 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bor M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Målrområde: 0,0004 – 0,007 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bly M.1.61 ASTM E 145-08, ASTM E 305-07 og ISO 14284:2002 OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Tin M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,005 – 0,061 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Aluminium M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,006 – 0,093 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Cobolt M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,006 – 0,20 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Arsen M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,003 – 0,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Zirconium M.1.61 ASTM E415-21 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectometry OES Måleområde: 0,01 – 0,05 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Kviksølv M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Cadmium M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Metalindhold i trykfarver og plast ved ICP-OES Bly M.1.167 Almen anerkendte metoder ICP-OES Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.147 Statens kontrol med ædle metaller Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.148 ISO 11596:2008 Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Guld M.1.137 DS/ISO 11426:2021 Smykker og ædelmetaller - Bestemmelse af guld - Kupellationsmetode (guldprøvning) / Jewellery and precious metals - Determination of gold - Cupellation method (fire assay) Kupellation Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Sølv M.1.138 ISO 13756:2015 Jewellery - Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Platin M.1.154 DS/EN ISO 11494:2019 Jewellery and precious metals Determination of platinum in platinum alloys ICP-OES method using an internal standard element. ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Palladium M.1.155 DS/EN ISO 11495:2019. Jewellery and precious metals Determination of palladium in palladium alloys. ICP-OES method using an internal standard element. ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kulstof M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,005 % – 0,30 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Chrom M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 12,0 % – 22,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Kobber M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,01 % – 0,30 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Mangan M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,3 % – 2,50 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Molybdæn M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,2 % – 3,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Nikkel M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,30 % – 18,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Phosphor M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,01 % – 0,03 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Svovl M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,005 % – 0,040 % Brøndby
Kemisk prøvning Metaller Silicium M.1.168 – FE-30 til austenittisk eller ferrittisk rustfrit stål OES Måleområde: 0,10 % – 1,0 % Brøndby
Kemisk prøvning Korn og kornprodukter Kulhydrater og proteiner M.2.5, M.2.8, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Grøntsager Fysiske egenskaber M.2.2, M.2.6, M.2.15, M.2.98 - Gravimetri, Refraktometri, Densitet Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Foderstoffer Kulhydrater og proteiner M.2.2, M.2.8, M.2.5, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Kulhydrater og proteiner, fysiske egenskaber M.2.2, M.2.4, M.2.6, M.2.8, M.2.9, M.2.11, M.2.12, M.2.13, M.2.17, M.2.21, M.2.24, M.2.34, M.2.63, M.2.98 - Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fedt og olie Renhed, fedtindhold, fysiske egenskaber M.2.25; M.2.63, M.2.174 - Derivatisering/GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber, renhed M.2.38, M.2.41, M.2.42, M.2.103 - GC, UV Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber M.2.8, M.2.21, M.2.25, M.2.38, M.2.41, M.2.45 Gravimetri, Titration, GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Sammensætning og egenskaber M.2.8, M.2.25, M.2.28, M.2.100, M.2.121 - Gravimetri, Titration, FTIR Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Indhold, fysiske egenskaber M.2.19, M.2.20, M.2.21, M.2.22 - Destillation/gravimetri Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Gasfilterprøvning gennembrudstid testgasser M.3.3 EN14387:2004 +A1:2008 EN 12941:1998 +A1:2003 +A2:2008 EN 12942:1998 +A1:2002 +A2:2008 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Åndingsmodstand EN 13274-3:2001. Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Lækage i ansigtsmaske, NaCl aerosolmetoden EN 13274-1:2001. Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage Kun test metode 2 Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Partikel filter penetration (Natriumchlorid Aerosol og Paraffinolie Aerosol) EN 13274-7:2019. Respiratory protective devices – Methods of test – Part 7: Determination of particle filter penetration Prgf. 5.4, 5.5, 6, 7 Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Klimatisk konditionering EN 13274-5:2001. Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn EN 12941:1998 Respiratory protective devices - Powered fitlering devices incorporating a helmet or hood Alle krav prgf 6.11.1.2, 6.11.1.3 Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn EN 140:1998 Respiratory protective devices - Half maksks and quarter masks Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn EN 143:2021 Respiratory protective devices – Particle filters – Requirements, testing, marking Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Carbondioxid i indåndingsluft EN 13274-6:2002. Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Støjniveau i åndedrætsværn M.3.10 EN14954 m.fl. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Brændbarhed/antændelse EN 13274-4:2020. Respiratory protective devices – Methods of test; Part 4: Flame test Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn Praktisk funktionsprøvning EN 13274-2:2019. Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Åndedrætsværn EN 14594:2018. Respiratory protective devices; Continuous flow compressed airline breathing apparatus Alle krav undtaget prgf. 5.23 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Permeation i polymermaterialer M.3.2-2 EN 16523-1:2015 (EN 374-3:2003) EN ISO 6529:2013 ASTM D739 Usikkerheden er angivet for gennembrudskoncentrationen. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Tæthedsprøvning af hospitalshandsker, kemikaliebeskyttelseshandsker M.3.2-3 ASTM D3578/ EN455-1, 455-2 EN374-2:2003 Måleområdet er antal af huller Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Trækstyrke tynde folier M.3.2-5 ASTM D882 Den angivne usikkerhed er ved 1Kn Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Undersøgelse hospitalshandsker M.3.2-7 EN455-1, EN455-2 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Handskeprøvning, Fingerfærdighed, størrelse M.3.2-8 EN420:2003 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Tæthed i kemikalie-beskyttelsesdragt M.3.2-9 EN464:1994 Resultatet er pass/fail Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Kemikaliebeskyttelse EN 943-1:2015+A1:2019. Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits. Prgf. 4.4 samt følgende prgf'er for Type 1 dragter: 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.10, 5.11, 5.16 Del 2: 6.2 og 8 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Kemikaliebeskyttelse Tæthed i kemikalie-beskyttelsesdragt ISO 17491-1:2012; Protective clothing – Test methods for clothing providing protection against chemicals – Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test) Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Kemikaliebeskyttelse EN 14325:2018 Protective clothing against chemicals-Test methods and performance classification and chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages Prgf. 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.14, 4.15, 5.5 Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Kemikaliebeskyttelse EN 1073-1:2016+A1:2018; Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination – Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Personlige værnemidler Kemikaliebeskyttelse EN 1073-2:2002 Protective clothing against radioactive contamination – Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination Brøndby
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af dybdefilter, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006, MEL-02 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af cyklon- fraktioner, emission M.4.1 VDI 2066 bl. 1:2006 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af fraktioner, kaskadeimpaktor M.4.1 VDI 2066 bl. 5:1994 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, multiudstyr M.4.1 EN 13284-1:2017, MEL-02 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af planfilter, luftkvalitet M.4.1 EN 12341:2014 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Bestemmelse af mængde af opsamlet støvnedfald, støvfaldsbeholder M4.5 NS 4852:2010 Gravimetri Øvre grænse på måleområde er ikke fastlagt Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning af filtre ved bestemmelse af PM 10/PM 2,5, luftkvalitet M.4.1 EN 12341:2014 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning, respirabelt støv, arbejdsmiljø M.4.1 AT Vejledning 2/1981 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Partikler Partikler Vejning, total støv, arbejdsmiljø M.4.1 AT Vejledning 2/1981 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Partikler Vejning af planfilter, forbrændingsmotorer M.4.1 ISO 8178-1:2017, mod. til vejning ved 20± 1 °C Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 3% H2O2 M4.43+M5.54 MEL-04:2017/EN 14791:2017 mod. med analyse jf. DS 286:1990 Colorimetri/UV/Turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 3% H2O2 M4.43+M5.59 MEL-04:2017/EN 14791:2017 Method A Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.43+M5.54 MEL-04:2017/EN 14791:2017 mod. med analyse jf. DS 286:1990 Colorimetri/UV/Turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO2, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.43+M5.59 MEL-04:2017/EN 14791:2017 Method A Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,1 M NaOH eller demineraliseret vand M4.40+M5.52 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method A Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,1 M NaOH eller demineraliseret vand M4.40+M5.59 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method C Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HCl, opsamlet i 0,3% H2O2 M4.40+M5.59 MEL-19:2013/DS/EN 1911:2010 Method C Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HF, opsamlet i 0,1 M NaOH M4.41+M5.53 DS/CEN/TS 17340: 2020, ISE metode mod. Ion-selektiv elektrode Nedskalering, prøvevolumen/reagens Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler HF, opsamlet i 0,1 M NaOH M4.41+M5.59 eller M4.41+M5.59-2 DS/CEN/TS 17340: 2020, IC metode Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler SO3, opsamlet (kontrolleret) kondensat M.4.44 BS 1756:Part 4:1977, afsnit 5 (direkte metode Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V og Zn opsamlet i absorptionsvæske (vandig opløsning af salpetersyre eller salpetersyre/brintperoxid) M.4.30 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7.4 og 8.8; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Se, Sb, Tl, V samt Zn, opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7 og 8.8; Miljøstyrelsens Referencelaboratorium - Metodeblad nr. MEL-08a, Revision 3 (2016, afsnit 6.2; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og partikler Hg opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.2.2 og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luft Arbejdsmiljø As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Se, Sb, Tl, V samt Zn, opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 14385:2004, afsnit 8.7 og 8.8; DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luft Arbejdsmiljø Hg opsamlet på planfiltre M.4.10 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.2.2 og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler Hg, opsamlet i svovlsur kaliumpermanganat opløsning M.4.35 DS/EN 13211:2001, afsnit 7.8.3a) og 7.9; DS/EN ISO 12846:2012 CVAAS analyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Luftemission Gas og Partikler NH3, opsamlet i 0,05 M svovlsyre M.4.50 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium - Metodeblad nr. MEL-24:2019/DS/ISO 21877:2019 mod. med NH3 analyse jf. DS 224:1975 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Totalalkalinitet TA, Phenolphtaleinalkalinitet, PA M.5.13 DS/EN ISO 9963-1:1996 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Totalalkalinitet TA, Phenolphtaleinalkalinitet, PA M.5.13 PVA 303.1:2002 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Beregning af indhold af OH-, CO3--, HCO3-, H2CO3 ud fra TA og PA M5.15 PVA 303.2:2002 og DS/EN ISO 9963-1:1996 Beregning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kaliumpermanganattal M.5.80 PVA 308.1:2002 Titrering Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Hårdhed (total, blivende og forbigående) M.5.31 DS 250:1973 og DS 256:1977 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fri CO2 M.5.16 DS 235:1978 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M5.50 PVA 101.1:2002 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ortho-phosphat M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Total phosphor M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chlorid, Cl- M.5.52 DS 239:1984 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chlorid, Cl- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fluorid, F- M.5.53 DS 218:1975 Ion-selektiv elektrode Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Fluorid, F- M.5.59 eller M5.59-2 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfat, SO4-- M.5.54 DS 286:1990 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfat, SO4-- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Sulfit, SO3-- M5.55 PVA 104.1:2002 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nitrit, NO2- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nitrat, NO3- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ammonium, NH4+ M.5.62 DS 224:1975 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kieselsyre, SiO2, molybdatreaktivt M5.36 VGB Handbuch: Chemie im Kraftwerk 1973, Blatt 3.3.1.1 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Calcium, Ca++ M.5.33 DS 248:1973 Titrering, visuel Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Calcium, Ca++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Magnesium, Mg++ M.5.34 DS 250:1973 og DS 248:1973 Beregning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Magnesium, Mg++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kalium, K+ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Natrium, Na+ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Aluminium, Al+++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Jern, Fe+++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Mangan, Mn++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Chrom, Cr++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kobber, Cu++ M.5.42 PVA 204.2:2002 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Kobber, Cu++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Nikkel, Ni++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Bly, Pb++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Zink, Zn++ M.5.70 DS/EN ISO 11885:2009 ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Slamindhold (suspenderet stof M.5.22 DS/EN 872:2005 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Tørstofindhold M.5.20 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Total saltindhold M.5.21 DS 204:1980 og PVA 21 - 58 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand Ledningsevne M.5.11 DS/EN 27888:2003 Ledningsevne Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Miljøprøver Teknisk vand pH-værdi M.5.12 DS/EN ISO 10523:2012 pH Brøndby afdeling
Prøvetagning Perkolat Til kemisk prøvning Udtagning M.5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Brøndby afdeling
Prøvetagning Spildevand Til kemisk prøvning Udtagning M.5.4 DS/ISO 5667-10:2004 Stikprøve/flowproportional/tidsproportional Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Ledningsevne M.5.11 DS/EN 27888:2003 Ledningsevne Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand pH-værdi M.5.12 DS/EN ISO 10523:2012 pH Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Suspenderet stof M.5.22 DS/EN 872:2005 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Total P M.5.51 DS/EN ISO 6878:2004 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chlorid, Cl- M.5.52 DS 239:1984 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chlorid, Cl- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Sulfat, SO4-- M.5.54 DS 286:1990 Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Sulfat, SO4-- M.5.59 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Arsen (As) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cadmium (Cd) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cadmium (Cd) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Cobalt (Co) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chrom (Cr) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Usikkerhed angivet ved 20xDL Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Chrom (Cr) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kobber (Cu) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kobber (Cu) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Usikkerhed angivet ved 20xDL Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Kviksølv (Hg) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Jern (Fe) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Mangan (Mn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Mangan (Mn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Molybdæn (Mo) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Nikkel (Ni) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Nikkel (Ni) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Bly (Pb) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Bly (Pb) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Vanadin (V) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Spildevand Spildevand Zink (Zn) M.5.72 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast mineralsk brændsel Prøveopberedning M.5.20, M.5.21, M.5.22+M.6.23 ISO 13909-4:2016 (kul) - ISO 13909-6:2016 (koks) Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast mineralsk brændsel Sigteanalyse M.6.90 ISO 1953:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, totalt, kul M.6.50+M.6.52 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, totalt, koks M.6.53+M.6.54 ISO 579:2013 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, analyseprøve, kul M.6.80 ISO 11722:2013 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Vandindhold, analyseprøve, koks M.6.82 ISO 687:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Aske M.6.110 ISO 1171:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Flygtige bestanddele, kul M.6.120 ISO 562:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Flygtige bestanddele, koks M.6.120 ISO 562:2010 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.140+M.5.54 ASTM D 3177B-02, modificeret med nefelome-trisk sulfat-analyse efter DS 286 (i stedet for den anførte, gravimetriske analyse) Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.140+M.5.59 ASTM D 3177B-02, modificeret med IC sulfatanalyse (i stedet for den anførte, gravimetriske analyse) Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Carbon (C) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Hydrogen (H) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Nitrogen (N) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.52 ISO/TS 18806:2014, mod afbrænding ISO 1928 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.59 ISO/TS 18806:2014, mod afbrænding ISO 1928 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Brændværdi M.6.130 ISO 1928:2009 Calorimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, A Blødgøringstemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, B Halvkugletemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Smelteforløb, C Flydetemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Prøveopberedning M.6.30; M.6.31; M.6.32 DS/EN 14780:2017 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Rumvægt, træpiller M.6.102 DS/EN ISO 17828:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Mekanisk holdbarhed, brændselspiller M.6.108 DS/EN ISO 17831-1:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Smuldindhold, træpiller M.6.93 DS/EN ISO 18846:2016 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Vandindhold, totalt M.6.62 DS/EN ISO 18134-1:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Vandindhold, analyseprøve M.6.83 DS/EN ISO 18134-3:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Aske M.6.111 DS/EN ISO 18122:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Flygtige bestanddele M.6.121 DS/EN ISO 18123:2015 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Svovl (S) M6.140+M.5.54 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Svovl (S) M6.140+M.5.59 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Carbon (C) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Hydrogen (H) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Nitrogen (N) M.6.160 DS/EN ISO 16948:2015 (Vario-EL) Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.52 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlor (Cl) M.6.150+M.5.59 DS/EN ISO 16994:2016 Oplukning, Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlorid (Cl-) M.6.155 / M.5.59 DS/EN ISO 16995:2015 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Chlorid (Cl-) M.6.155+M.5.52 DS/EN ISO 16995:2015 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Brændværdi M.6.131 DS/EN ISO 18125:2017 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Brændsler Fast biobrændsel Smelteforløb, bestemt på fremstillet aske M.6.200 DS/EN ISO 21404:2020 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Carbon (C) M6.161 DS/EN 15936:2012 (TC) Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M6.161 ISO 19579:2006 Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Brændsler Fast Mineralsk brændsel Svovl (S) M6.161 ISO 19579:2006 Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Biobrændsel Fast biobrændsel Svovl (S) M6.161 DS/EN ISO 16994:2016 (Kap 4.4) Elementaranalyzer Brøndby
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Prøveopberedning M6.40, M6.41, M6.44, M6.45 DIN 51701 Teil 2-4:2006 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2019 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Prøveopberedning M6.42, M6.43, M6.46 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 Knusning, formaling, snitning, neddeling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Sigteanalyse, alm. mek. Sigtning M6.97 ISO 1953:2015 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Sigteanalyse, luftstrålesigtning M.6.98 PVA 562.1:1981 Sigtning Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, totalt, Asker, mineralske brændsler M.6.70+M.6.71 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, totalt, Asker, øvrige brændsler M.6.72+M.6.73+M.6.74+M.6.75 ISO 589:2008 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Vandindhold, analyseprøve M.6.85 ISO 11722:2013/ DS/EN 15934:2012, Method A Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt) Asker, mineralske brændsler M.6.112 ISO 1171:1997 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt) Asker, faste biobrændsler M.6.113 EN 15169:2007 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Aske (bortglødeligt), affaldsslagge M.6.114 EN 15169:2007 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M6.141 ASTM D1757-A-91 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Svovl (S) M.6.142 ISO 334:2013 Oplukning, Colorimetri/UV/turbidimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Chlor (Cl) M.6.151 ISO 587:1997 Oplukning, Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Chlorid (Cl) M.6.155 DS/EN ISO 16995:2015 Oplukning, Titrering, potentiometrisk / Ionchromatografi Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Carbon (C) M.6.160 ISO/TS 12902:2001 (Vario-EL) og DS/EN 15936:2012 Method A Elementaranalyse Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Brændværdi M6.130 ISO 1928:2009 Calorimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker pH (1% opslemning) M6.300 PVA 551.1:1986 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 pH Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Alkalinitet M6.301 PVA 552.1:1986 Titrering, syre/base Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, A Blødgøringdtemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, B Halvkugletemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, mineralske brændsler, C Flydetemperatur M.6.200 ISO 540:2008 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slagger Slagger og asker Smelteforløb, aske, øvrige brændsler M.6.200 DS/EN ISO 21404:2020 Smelteforløb Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Tørstof M.6.66 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Gløderest M.6.66 DS 204:1980 Gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Arsen (As) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cadmium (Cd) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cadmium (Cd) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Cobalt (Co) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Chrom (Cr) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Chrom (Cr) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kobber (Cu) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kobber (Cu) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kviksølv (Hg) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Kviksølv (Hg) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 12846:2012 Oplukning, ICP-CVAAS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Mangan (Mn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Mangan (Mn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Molybdæn (Mo) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Nikkel (Ni) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Nikkel (Ni) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Bly (Pb) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Bly (Pb) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Vanadin (V) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 17294-2:2016 Oplukning, ICP-MS Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Slam Slam Zink (Zn) M.6.186 DS 259:2003 + DS/EN ISO 11885:2009 Oplukning, ICP-OES Brøndby afdeling
Mikrobiologisk prøvning Maskiner og industrielle anlæg Method for test of Inplace Cleanability according to EHEDG Guideline Doc 2, 3rd edition July 2004, updated June 2007 pH-ændring / farve-ændring Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller MaterialeprøvningTrækprøvning, bøjeprøvning, slagsejhedsprøvning, hårdhedsprøvning ASTM A370-17a. Standard Testmetoder og Definitioner til Mekanisk Testning af Stålprodukter ASTM A370-17a. Standard Test Methods And Definitions For Mechanical Testing Of Steel Products Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning Generelle metoder ASTM E8/E8M-16a Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning af metalliske materialer DS/EN ISO 8495:2013. Metalliske materialer - Tube - Ring expanding test. DS/EN ISO 8495:2013. Metallic materials - Tube - Ring expanding test Destruktiv testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning af metalliske materialer DS/EN ISO 8496:2013. Metalliske materialer - Tube - Ring tensile test. DS/EN ISO 8496:2013. Metalliske materialer - Tube - Ring tensile test. Destruktiv testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Trækprøvning af svejsninger i metalliske materiale DS/EN ISO 4136:2012. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Tværgående trækprøvning DS/EN ISO 4136:2012, Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning af metalliske materialer EN ISO 6892-1:2019. Metalliske materialer; Trækprøvning; Del 1: Prøvningsmetode ved rumtemperatur EN ISO 6892-1:2019. Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature. Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning, bøjeprøvning, slagsejhedsprøvning, hårdhedsprøvning EN 10164:2011. Stålprodukter med forbedrede deformationsegenskaber vinkelret på produktoverfladen (Z-stål); Tekniske leveringsbetingelser EN 10164:2011. Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions. Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Trækprøvning af svejsninger i metalliske materiale DS/EN ISO 5178:2011. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer; Langsgående trækprøvning af svejsemetal i smeltesvejste samlinger EN ISO 5178:2011. Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Bøjeprøvning Banenorm BN2-63-1:2021. Proceduregodkendelse af svejseprocesser §12.5 Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Bøjeprøvning DS/EN 14730-1:2017 Jernbaner – Spor – Aluminotermisk svejsning af skinner. Del 1: Godkendelse af svejseprocesser BN2-63-1:2021. Proceduregodkendelse af svejseprocesser §7.3 Slow Bend Test og Annex E Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Bøjeprøvning DS/EN ISO 7438:2020. Metalliske materialer - Bøjeprøvning. DS/EN ISO 7438:2020. Metallic materials - Bend test. Destruktiv testing Prøveemner af metalliske produkter som angivet i den relevante produktstandard. Ikke anvendelig til særlige materialer og/eller produkter, som fx rørafsnit og svejseforbindelser. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Brudprøvning DS/EN ISO 9017:2018. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer; Brudprøve DS/EN ISO 9017:2018. Destructive tests on welds in metallic materials; Fracture test Destruktiv testing Svejste samlinger og svejsesømme Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Bøjeprøvning DS/EN ISO 5173:2010. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer; Bøjeprøvning
DS/EN ISO 5173/A1:2012. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer; Bøjeprøvning
EN ISO 5173:2010. Destructive tests on welds in metallic materials; Bend tests
EN ISO 5173:2010/A1:2011. Destructive tests on welds in metallic materials; Bend tests - – Amendment 1
Destruktiv testing Svejste samlinger og svejsesømme Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Slagsejhedsprøvning ASTM E23-16b Standardtest for Slagtest af Metalliske materialer med Kærv ASTM E23-16b Standard Test Methods For Notched Bar Impact Testing Of Metallic Materials Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Slagsejhedsprøvning DS/EN ISO 148-1:2016. Metalliske materialer-Pendulslagsejhedsprøvning ifølge Charpy ; Del 1: Prøvningsmetode DS/EN ISO 148-1:2016. Metallic materials; Charpy pendulum impact test; Part 1: Test method Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Slagsejhedsprøvning DS/EN ISO 9016:2011. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer- Slagsejhedsprøvning; Placering af prøvestykke, kærvretning og undersøgelse DS/EN ISO 9016:2011. Destructive tests on welds in metallic materials; Impact tests; Test specimen location, notch orientation and examination Destruktiv testing Svejste samlinger og svejsesømme Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning DS/EN ISO 2639:2003. Stål - Bestemmelse og prøvning af indsætningsdybden DS/EN ISO 2639:2003. Stål - Bestemmelse og prøvning af indsætningsdybden Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning EN 10328:2006. Jern og Stål - Bestemmelse af hærdedybden efter overfladevarmebehandling. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning DIN 50190, Teil 3, 1979. Hårdhedsdybde af varmebehandlede dele; bestemmelse af den effektive hærdningsdybde efter nitrering DIN 50190, Teil 3, 1979. Hardness depth of heat-treated parts; determination of the effective depth of hardening after nitriding Destruktiv testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning - Brinell DS/EN ISO 6506-1:2014. Metalliske materialer; Brinell-hårdhedsprøvning; Del 1: Prøvningsmetode DS/EN ISO 6506-1:2014. Metallic materials; Brinell hardness test; Part 1: Test method Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning - Vickers DS/EN ISO 6507-1:2018. Metalliske materialer; Vickers-hårdhedsprøvning; Del 1: Prøvningsmetode DS/EN ISO 6507-1:2018. Metallic materials; Vickers hardness test; Part 1: Test method Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning - Rockwell DS/EN ISO 6508-1 2016. Metalliske materialer; Rockwell-hårdhedsprøvning; Del 1: Prøvningsmetode DS/EN ISO 6508-1 2016. Metallic materials; Rockwell hardness test; Part 1: Test method Destruktiv testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedprøvning af svejsninger i metalliske materiale DS/EN ISO 9015-2:2016. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer -Hårdhedsprøvning Del 2: Mikrohårdhedsprøvning af svejste samlinger DS/EN ISO 9015-2:2016. Destructive tests on welds in metallic materials; Hardness testing; Part 2: Microhardness testing of welded joints Destruktiv testing Svejste samlinger og svejsesømme Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning EN ISO 15156-1:2002+AC2006. Olie- og naturgasindustrien - Materiale til brug i olie- og gasindustrien i H2S-holdige miljøer - Del 1: Generelle principper for valg af revne-resistent materiale. Kun hårdhedsprøvning Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning EN ISO 15156-2:2015. Olie- og naturgasindustrien - Materiale til brug i olie- og gasindustrien i H2S-holdige miljøer - Del 2: Revneresistente ulegerede og lavt legerede stål og brugen af støbejern. Kun hårdhedsmåling Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning EN ISO 15156-3:2009. Olie- og naturgasindustrien - Materiale til brug i olie- og gasindustrien i H2S-holdige miljøer - Del 3: Revneresistent CRA (korrosionsresistente legeringer) og andre legeringer. Kun hårdhedsmåling Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedprøvning af svejsninger i metalliske materiale DS/EN ISO 9015-1:2011. Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Hårdhedsprøvning – Del 1: Hårdhedsprøvning af lysbuesvejste samlinger DS/EN ISO 9015-1:2011. Destructive tests on welds in metallic materials; Hardness testing; Part 1: Hardness test on arc welded joints Destruktiv testing Svejste samlinger og svejsesømme Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning ASTM E92-82(2003)e2. Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials. Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Hårdhedsprøvning af metalliske materialer DS/EN ISO 18203:2022 Stål – Bestemmelse af tykkelse af overfladehærdede lag DS/EN ISO 18203:2022 Stål – Bestemmelse af tykkelse af overfladehærdede lag Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejse- og loddeprocedurer Mærsk Olie. Teknisk standard MOTS-12 Rev.5, 2017: Svejsning og NDE af svejsninger Mærsk Oil. Technical standard MOTS-12 Rev.5, 2017: Welding and NDE of welds Destruktiv testing Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Welding and Brazing Procedures ASME Sec. IX, 2021. Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers and Welding and Brazing Operators. Destruktiv testing Trækprøvning, bøjeprøvning, slagsejhedsprøvning, brudmekanisk prøvning, hårdhedsprøvning, peel test, shear test, makroeksamination, Kemisk analyse Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejseprocedureprøvninger til kvalificering af svejseprocedurespecifikation DS/EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012. Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 1: Lysbue- og gassvejsning af stål og lysbuesvejsning af nikkel og nikkellegeringer EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys Destruktiv testing Omfatter ikke NDT, som udføres som underleverance inden for Force Technology. Henvisning til de listede ISO referencemetoder (2 - Normative referencer) Brøndby, Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejseprocedureprøvninger til kvalificering af svejseprocedurespecifikation DS/EN ISO 15614-1:2017+A1:2019. Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 1: Lysbue- og gassvejsning af stål og lysbuesvejsning af nikkel og nikkellegeringer DS/EN ISO 15614-1:2017+A1:2019 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys Destruktiv testing Omfatter ikke NDT, som udføres som underleverance inden for Force Technology. Henvisning til de listede ISO referencemetoder (2 - Normative referencer) Brøndby, Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejseprocedureprøvninger til kvalificering af svejseprocedurespecifikation DS/EN ISO 15614-2:2005. Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer; Svejseprocedureprøvning; Del 2: Lysbuesvejsning af aluminium og aluminiumlegeringer DS/EN ISO 15614-2:2005: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys Destruktiv testing Henvisning til de listede ISO referencemetoder (2 - Normative referencer) Brøndby, Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejseprocedureprøvninger til kvalificering af svejseprocedurespecifikation DS/EN ISO 15614-7:2019. Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer; Svejseprocedureprøvning; Del 7: Påsvejsning DS/EN ISO 15614-7:2019: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding Destruktiv testing Henvisning til de listede ISO referencemetoder (2 - Normative referencer) Brøndby, Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Svejseprocedure DS/EN ISO 15614-11:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 11: Electron and laser beam welding. Brøndby, Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, generel præparationsteknik EN ISO 17639:2013. Destructive tests on welds in metallic materials – Macroscopic and microscopic examination of welds Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, kornstørrelsesmåling ASTM E112-2013. Standardmetoder til bestemmelse af gennemsnitlig kornstørrelse ASTM E112-2013. Standard Methods for Determining Average Grain Size. Destruktiv testing Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, kornstørrelsesmåling DS/EN ISO 643:2019. Stål - Mikrofotografisk bestemmelse af den tilsyneladende kornstørrelse DS/EN ISO 643:2013. Steels – Micrographic determination of the apparent grain size Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby og Esbjerg
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, fasefordeling ASTM E562:2019. Standardtestmetode til bestemmelse af volumenfraktion HPN systematisk manuel pointtælling ASTM E562:2019. Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count Destruktiv testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, slaggetælling DS/EN 10247:2007. Metallografisk prøvning af Ikke-metalliske indeslutninger i Stål ved brug af Standardbilleder DS/EN 10247:2007. Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, slaggetælling ASTM E45-18a. Standardtestmetoder til Bestemmelse af Inklusionsindholdet af Stål ASTM E45-18a. Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel Destruktiv testing Jern- og stålprodukter Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Metallografiske undersøgelser, støbejern, klassificering EN ISO 945, 2009. Støbejern. Klassifikation af grafits mikrostruktur. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Kravspecifikationer til svejselige armeringsstål til armering af betonkonstruktioner i tre duktilitetklasser A, B, C DS/EN 10080:2006. Armeringsstål til beton – Svejselige armeringsstål – Generelt DS/EN 10080:2006. Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General Destruktiv testing Armeringsstål Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Specifikationer til kemiske og mekaniske prøvningsmetoder og målemetoder for geometriske egenskaber, der gælder for armeringsstænger, valsetråd og tråd DS/EN ISO 15630-1: 2019. Stål til armering og forspænding af beton – Prøvningsmetoder – Del 1: Armeringsstænger, valsetråd og tråd DS/EN ISO 15630-1:2019. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 1: Reinforcing bars, rods and wire Destruktiv testing Armeringsstål Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Specifikationer til kemiske og mekaniske prøvningsmetoder og målemetoder for geometriske egenskaber gældende for svejste net DS/EN ISO 15630-2: 2019. Stål til armering og forspænding af beton – Prøvningsmetoder – Del 2: Svejste net DS/EN ISO 15630-2:2019. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 2: Welded fabric and lattice girders Destruktiv testing Armeringsstål Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Generelle krav til forspændt armeringsstål prEN 10138-1:2004. Forspændingsstål - Del 1: Generelle krav. prEN 10138-1:2004. Prestressing steels - Part 1: General requirements. Destruktiv testing Forspændt armeringsstål Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Metaller Kravspecifikationer til tekniske klasser af ståltråd med høj trækstyrkeståltråd til armering af betonprodukter prEN 10138-3:2009. Forspændingsstål - Del 3: Strand prEN 10138-3:2009. Prestressing steels - Part 3: Strand. Destruktiv testing Armeringsstål Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Brandslukningsudstyr Håndildslukkere EN 3-9:2006/AC:2007. Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Brandslukningsudstyr Håndildslukkere EN 3-7:2004+A1:2007. Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Brandslukningsudstyr Håndildslukkere SBC 225:2010. Certificeringsordning for håndildslukkere. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Brandslukningsudstyr Håndildslukkere EN 3-8+AC:2008. Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Brandslukningsudstyr Håndildslukkere EN 3-8:2021; Portable fire extinguisher – Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowed pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Fodværn EN ISO 20344:2011. Personal protective equipment – Test methods for footwear Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Fodværn EN ISO 20345:2011. Personal protective equipment – Safety footwear Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Fodværn EN ISO 20346:2014. Fodværn - Beskyttelsesfodtøj. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Fodværn EN ISO 20347:2012. Personal protective equipment – Occupational footwear Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Overlevelsesdragter EN ISO 15027-1:2012. Immersion suits – Part 1: Constant wear suits, requirements including safety Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Overlevelsesdragter EN ISO 15027-2:2012.Immersion suits – Part 2: Abandonment suits, requirements including safety Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Overlevelsesdragter EN ISO 15027-3:2012. Immersion suits – Part 3: Test methods Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 353-1:2014+A1:2017. Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 361:2002. Full body harnesses. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 813:2008. Personal protective equipment for prevention of falls from a height. Sit harnesses. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 1498:2006. Personal fall protection equipment - Rescue loops. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 358:2018. Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 795:2012. Anchorage devices. Class A, B, E Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Faldsikring EN 1497:2007. Personal fall protection equipment - Rescue harnesses Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-2 ver. 2 år 2020 Personal Floatation devices – Lifejackets, performance level 275 – Safety Requirements Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-8 ver. 2 år 2020 Personal floatation devices – accessories – safety requirements and test methods Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-4 ver. 2 år 2020 Personal Floatation devices – Lifejackets, performance level 100 – Safety Requirements Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-3 ver. 2 år 2020 Personal Floatation devices – Lifejackets, performance level 150 – Safety Requirements Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-5 ver. 2 år 2020 Personal Floatation devices – Lifejackets, performance level 50 – Safety Requirements Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Materiale prøvning EN ISO 13934-2:2014. Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 2: Determination of maximum force using the grab method. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Materiale prøvning EN ISO 13935-2:2014. Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12401:2009. Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and test methods. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EEN ISO 12402-6 ver. 2 år 2020 Personal floatation devices - Special application lifejackets and buoyancy aids – Safety Requirements and additional test methods Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-7 ver. 2 år 2020 Personal floatation devices - Materials and components – Safety Requirements and test methods Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste EN ISO 12402-9 ver. 2 år 2020 Personal floatation devices - Evaluation Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste ETSO-2C504 Appendix 2:2006. Immersion suit/lifejacket system performance testing. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Redningsveste EN ISO 4674-1:2003. Fabrics coated with rubber or plastic - Determination of tear resistance. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Materiale prøvning EN ISO 7854:1997. Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Materiale prøvning EN ISO 9073-4:1997. Textiles - Test methods for nonwovens - Part 4: Determination of tear resistance. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Tekstil Materiale prøvning EN ISO 13934-1:2013. Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste Resolution MSC.81(70):1998+MSC.226(82)+MSC.323(89) afsnit 2. Lifejackets Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsveste Resolution MSC.200(80):2005 Annex 17. Lifejackets Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Redningsdragter Resolution MSC.81(70):1998+MSC.323(89) afsnit 3. Immersion suits, anti-exposure suits and thermal protective aids. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Lys til redningsveste og flåder Resolution MSC.81(70):1998 afsnit 10. Position-indicating lights for life-saving appliances. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Hydrostatisk udløser mekanisme Resolution MSC.81(70):1998 afsnit 11. Hydrostatic release units. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning EN 863:1995. Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning Flamme- og varmemodstandsdygtighed EN ISO 15025:2016 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod flammer - Prøvningsmetode for begrænset flammespredning EN ISO 15025:2016 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod flammer - Prøvningsmetode for begrænset flammespredning Flamme- og varmemodstandsdygtighed testet vha en lille flamme. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning EN 388, 2003: Protective gloves against mechanical risks. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning EN 420+A1, 2009: Protective gloves - General requirements and test methods - except from par. 4.2, 4.3, 4.5, 6.3, 6.4. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning EN 20471, 2013, par. 4, 5.5, 8 and 9: High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements. Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Beskyttelsesbeklædning EN ISO 13995:2000: Protective clothing. Mechanical properties. Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Hjemmevask konditionering EN ISO 6330:2012 Textiles- Domestic Washing and drying procedures for textile testing Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Kanylebokse Ease of assembly and filling; Needle penetration test; Drop test Stability and spilage test; Temperature resistance; Water resistance; Handle strengthtest aperture closure test E10/SB01-VP.1:2007 Safety box for the disposal of used sharps Brøndby
Fysisk og mekanisk prøvning Andre produkter Kanylebokse Container stability; Strength of handles; Aperture and closure; Resistance to penetration; Resistance to damage or leakage after dropping; Resistance to damage or leakage after toppling; Fill line indicator ISO 23907-1:2019 Sharps injury protection- Requirements and test methods Part 1: single use sharps containers Brøndby