DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Barium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bor M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK