DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Aciditet og carbondioxid M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Grundvand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Grundvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Atrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,6-dichlorbenzamid (BAM) M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Bentazon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Cyanazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,4-D M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desisopropylatrazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,4-dichlorphenol M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,6-dichlorphenol M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dichlorprop M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dimethoat M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dinoseb M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider DNOC M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Diuron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hexazinon M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hydroxyatrazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Isoproturon M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Linuron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Mechlorprop M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider MCPA M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Metamitron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Pendimethalin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Simazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Terbutylazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dichlobenil M-0100 GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS