DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider N,N-dimethylsulfamid (DMS) M-0204 Determination of the polar pesticide degradation product N,N-dimethylsulfamide in aqueous matrices by UPLC-ESI-MS/MS. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2009, 395:1787 – 1794. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 1,2,4-Triazol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Amitrol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Monomer Epichlorhydrin M-0206 Application report fra PerkinElmer: Low-Level Analysis of Epichlorohydrin in Drinking Water by Headspace Trap-GC/MS & Static headspace and purge-and-trap gas chromatography for epichlorohydrin determination in drinking water, Lucentini et. al. HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Naphthalen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Acenapthylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Acenapthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Fluoren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Phenanthren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(a)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Chrysen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(b+j+k)fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(a)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Dibenz(a,h)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(ghi)perylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Aldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Heptachlor M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Heptachlor epoxid M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dieldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) R417888 M-0211 DIN 38407-36 LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Aggressiv CO2 M-0004 DS 236:1977 + metodedatablad M031, gældende KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Carbonatsystemets komponenter M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980 + + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Nitrit M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Hårdhed total M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1 2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1 2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablade M011 / M012 gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad M010, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kviksølv M-0026 EN 1483:2000 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Grundvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering
Kemisk prøvning Grundvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Grundvand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012 + metodedatablad M061, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Grundvand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006