DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Barium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bor M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxy simazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider BAM M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK