DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,4-dichlorphenol M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,6-dichlorphenol M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dichlorprop M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dimethoat M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dinoseb M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider DNOC M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Diuron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hexazinon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxyatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Isoproturon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Linuron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Mechlorprop M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider MCPA M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Metamitron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Pendimethalin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Simazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Terbutylazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dichlobenil M-0100 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS