DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Varmt brugsvand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Aciditet og carbondioxid M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Affald Byggeaffald + tapeaftryk Asbest M-0218 NIOSH:9002 + NEN5896:2003 Mikroskopi (PLM) - kvalitativ bestemmelse Type inddeling: Chrysotil, Amosit, Crocidolit, Anthophyllit, Actinolit og Tremolit
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker SOx M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Hydrogenchlorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Hydrogenfluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Kviksølv M-0026 MST metode MEL-08b:2007 + EN 1483:2007 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Phenol M-0051 DS 281:1975
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission Partikel < > 10µm M-0080 VDI 2066 bl. 2, MST vejledning 2/2001 /2009 Støv måling (Cyklon)
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Zink M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Vanadium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Thallium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Selen M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS