DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 11885:2009, DS/EN ISO 15587-1:2003. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 . ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer Byggeaffald + tapeaftryk Asbest M-0218 NIOSH:9002 + NEN5896:2003 Mikroskopi (PLM) - kvalitativ bestemmelse Typeinddeling: Chrysotil, Amosit, Crocidolit, Anthophyllit, Actinolit og Tremolit
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS