DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Sølv M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slagger Næringssalte Ammoniak-N, vandopl. M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Slagger Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod.:2006
Kemisk prøvning Flyveaske Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Total alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Slagger Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP