DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Slam Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 + metodedatablad + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) - MFS M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Napthalen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphthylen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Fluoren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Fluoranthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Chrysen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)fluoranthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Dibenz(a,h)anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (16) M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylat (NP1EO) M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol Diethoxylat (NP2EO) M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) M-0198 DS/CEN/TS 16183 mod. + Metodedatablad M066, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 samt metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 samt metodedatablad M029, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Fluorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Sedimenter Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse). Iltmåling
Kemisk prøvning Sedimenter Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Sedimenter Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Total-alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Sedimenter Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Sedimenter Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP