DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Slam Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slam Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemiske variable Total-alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6 + metodedatablad M023, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Kobber M-0071 DDS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphten M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Flouren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Flouranthen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)flouranthener M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer DEHP M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler (NPE Sum) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol diethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Lineærealkylbenzensulfonater (C10-C14-LAS) M-0130 Egen metode HPLC-UV
Kemisk prøvning Slam Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS