DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C25 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C25-C35 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Benzen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Toluen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Ethylbenzen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord m/p-xylen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord o-xylen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C20 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C20-C35 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter Total-CH M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C15 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C15-C20 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Jord PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemming M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemming M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Slam Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Makroioner Fluorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Slam Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) Iltmåling