DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Lithium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 + metodedatablad M020, gældende ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Spildevand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Jord Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Jord Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Makroioner Fluorid, vandopl M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Jord Uspecifikke org analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Jord Uspecifikke org analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Total alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Jord Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6 + metodedatablad M023, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M025, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C6-C10 M-0101 Reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C15 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C15-C20 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C20-C40 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter Total-CH M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord PAH Fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(b)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(j)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(k)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(a)pyren M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Dibenz(a,h)anthracen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C6-C10 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID