DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Mikrobiologisk prøvning Mælk og mælkeprodukter Mikrobiologi Gær/Skimmel svampe M-0125 ISO 6611 IDF 94:2004 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Kimtal 30 grader M-0113 DS/EN ISO 4833-1:2013 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria Monocytogenes M-0114 Rapid'L.mono in 24h - Listeria Monocytogenes detection DS/EN ISO 11290-1:2017 Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0118 DS/ISO 4832:2006 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Koagulasepositive stahylococci M-0122 DS/EN ISO 6888-2:2003 Dybdeudsæd Staphylococcus aureus og andre arter
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Presumptiv Bacillus cereus M-0126 NMKL Nr. 67 6th ed. 2010. Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Salmonella M-0136 Rapid Salmonella Short protocol Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Gær/Skimmel M-0146 NMKL no. 98, 4th ed. 2005 (DRBC) Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi E. coli M-0158 DS/ISO 16649-2:2001 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Enterobacteriaceae M-0161 3M Petrifilm™ Enterobacteriaceae count plate Petrifilm
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Anaerobe sulfitreducerende bakterier M-0164 NMKL No. 56 4ed. 2015 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Clostridium perfringens M-0169 NMKL No. 95 5ed. 2009 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Clostridium perfringens spore M-0169 NMKL No. 95 5ed. 2009 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Enterobacteriaceae M-0173 NMKL No. 144 3ed. 2005 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Salmonella M-0184 ISO 6579:2007 PCR
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria species M-0185 ISO 11290-1:2017 PCR
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 ISO 11290-1:2017 PCR
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Aggressiv CO2 M-0004 DS 236:1977 + metodedatablad M031, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Carbonatsystemets komponenter M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest (Tørstof) M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende. Elektrodemåling
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 + metodedatablad M036, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Nitrit M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Hårdhed total M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatografi KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kviksølv M-0026 EN 1483:2007 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Drikkevand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012 + metodedatablad M061, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Drikkevand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Drikkevand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Drikkevand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Atrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,6-dichlorbenzamid (BAM) M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Bentazon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Cyanazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,4-D M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desisopropylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS