DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Spildevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Acenaphten M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Flouren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Flouranthen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)flouranthener M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler (NPE Sum) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler (NPE) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenol diethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Lineærealkylbenzensulfonater (C10-C14-LAS) M-0130 Egen metode HPLC-UV
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Sølv M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK