DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Lithium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Perkolat Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Indampningsrest M-0008 DS 204:1908
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nirtit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/ DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 + metodedatablad M020, gældende. Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0124 DS/ISO 15705:2006 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 + metodedatablade M016 / M019, gældende. Titrering
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs tørstof, opslemmet stof M-0034 DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs glødetab, glødetab på opslemmet stof M-0034 DS 207:1985 + DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M017, M045 og Metodeforskrift-02, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablade M017, M045 og metodeforskrift-02, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Spildevand Andre analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Spildevand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke analysevariable Nitrifikationshæmning M-0070 DS/EN ISO 9509:2006
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP