DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905/1:1998 + metodedatablad KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/223:1991 M008, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 223:1991
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 + metodedatablad M027, gældende. Titrering
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs tørstof, opslemmet stof M-0034 DS/EN 872:2005 + DS 207:1985 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs glødetab, glødetab på opslemmet stof M-0034 DS 207:1985 + DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M042, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M042, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Perkolat Andre analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Perkolat Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable Nitrifikationshæmning M-0070 DS/EN ISO 9509:2006
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt M013 gældende metodedatablad. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Perkolat NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Sølv M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK