DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Havvand Gasser Ilt M-0064 + metodedatablad M022, gældende. DS/EN ISO 5814:2012 KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Havvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Havvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003