DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Listeria species M-0185 ISO 11290-1 PCR
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 ISO 11290-1 PCR
Kemisk prøvning Ferskvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Monomer Acrylamid M-0203 Intern LC-MS-MS Akrylamid
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider N,N-dimethylsulfamid (DMS) M-0204 Determination of the polar pesticide degradation product N,N-dimethylsulfamide in aqueous matrices by UPLC-ESI-MS/MS. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2009, 395:1787 – 1794. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider 1,2,4-Triazol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Amitrol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Aldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Heptachlor M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Heptachlor epoxid M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Dieldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) R417888 M-0211 DIN 38407-36 LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad Elektrodemåling
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad M010, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 Titrering
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray:2005 MPN
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi E. coli M-0032 Colilert quanti tray:2005 MPN
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi E. Coli M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 + metodedatablad MM0004, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Havvand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988