DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 + metodedatablad M003, gældende Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M001 /M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Ferskvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Ferskvand Andre analysevariable Oile/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Ferskvand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M001/ M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Ferskvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Ferskvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK