DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Badevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Badevand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)