DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variabel pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/ DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Badevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Badevand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Badevand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012