DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Bassinvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP