DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Nedbør Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Varmt brugsvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Prøvetagning Drikkevand M-0061 DS/ISO 5667-5:2006 / DS/EN ISO 19458:2006, Gældende BEK. samt Miljø og fødevareministeriets Manual for prøvetagning rev.4 2017. KVALBEK
Prøvetagning Grundvand M-0106 DS/ ISO 5667-11:2009 samt gældende BEK. KVALBEK
Prøvetagning Bassinvand M-0093 MST vejledning om kontrol med svømmebade, gældende / DS/EN ISO 19458:2006 KVALBEK
Prøvetagning Badevand M-0062 Bek om badevand og badeområder, gældende + DS/EN ISO 19458:2006 + MST vejl. nr. 2:1985 KVALBEK
Prøvetagning Spildevand Tids- og flowproportional prøvetagning og stikprøvetagning M-0001 DS/ISO 5667-10:2020 / DS/EN ISO 19458:2006 KVALBEK
Prøvetagning Ferskvand Tids- og flowproportional prøvetagning og stikprøvetagning af dambrug M-0001 DS/ISO 5667-10:2020 / DS/EN ISO 19458:2006
Prøvetagning Jord M-0103 MST vejledning nr. 13, 1998 samt gældende BEK.
Prøvetagning Slam M-0068 Plantedirektoratet krav maj 1997 samt gældende BEK. KVALBEK
Prøvetagning Sedimenter M-0107 MST vejledning 9607:2008 samt gældende BEK.
Prøvetagning Slagger M-0063 Miljøministeriet, gældende BEK (Restproduktbekendtgørelsen)
Prøvetagning Flyveaske M-0063 Miljøministeriet, gældende BEK (Restproduktbekendtgørelsen)
Prøvetagning Kompost M-0068 Plantedirektoratet, krav maj 1997
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Kimtal 37 grader celsius M-0030 DS/EN ISO 6222:2000, DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Kimtal 22 grader celsius M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 + metodedatablad MM0001, gældende. MPN KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi E. coli M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 + metodedatablad MM0001, gældende. MPN KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Pseudomonas aeruginosa M-0116 Rapid'P.aeruginosa + Reflab MM0014 Membranfiltrering Kan kun anvendes på flaskevand.
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 + Reflab MM0013 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Kimtal 37 grader M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Kimtal 22 grader M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Total kim 37 grader celsius M-0094 DS 2217:1999 + Metodedatablad MM0012, gældende. Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014 + Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 + Reflab MM0013 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi E. coli M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi E. coli M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 + metodedatablad MM0004, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 Membranfiltrering