DANAK

Reg. No. 401 Akkreditering til prøvning

Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Nedbør Fysisk-kemisk variable Temperatur
Kemisk prøvning Varmt brugsvand Fysisk-kemisk variable Temperatur
Prøvetagning Drikkevand M-0061 DS/ISO 5667-5:2006 / DS/EN ISO 19458:2006, Gældende BEK. samt Miljø og fødevareministeriets Manual for prøvetagning rev.4 2017. KVALBEK
Prøvetagning Grundvand M-0106 DS/ ISO 5667-11:2009 samt gældende BEK. KVALBEK
Prøvetagning Bassinvand M-0093 MST vejledning om kontrol med svømmebade, gældende / DS/EN ISO 19458:2006 KVALBEK
Prøvetagning Badevand M-0062 Bek om badevand og badeområder, gældende + DS/EN ISO 19458:2006 + MST vejl. nr. 2:1985 KVALBEK
Prøvetagning Spildevand Tids- og flowproportional prøvetagning og stikprøvetagning M-0001 DS/ISO 5667-10:2020 / DS/EN ISO 19458:2006 KVALBEK
Prøvetagning Ferskvand Tids- og flowproportional prøvetagning og stikprøvetagning af dambrug M-0001 DS/ISO 5667-10:2020 / DS/EN ISO 19458:2006
Prøvetagning Jord M-0103 MST vejledning nr. 13, 1998 samt gældende BEK.
Prøvetagning Slam M-0068 Plantedirektoratet krav maj 1997 samt gældende BEK. KVALBEK
Prøvetagning Sedimenter M-0107 MST vejledning 9607:2008 samt gældende BEK.
Prøvetagning Slagger M-0063 Miljøministeriet, gældende BEK (Restproduktbekendtgørelsen)
Prøvetagning Flyveaske M-0063 Miljøministeriet, gældende BEK (Restproduktbekendtgørelsen)
Prøvetagning Kompost M-0068 Plantedirektoratet, krav maj 1997
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Kimtal 37 grader celsius M-0030 DS/EN ISO 6222:2000, DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Kimtal 22 grader celsius M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 + metodedatablad MM0001, gældende. MPN KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi E. coli M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 + metodedatablad MM0001, gældende. MPN KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Pseudomonas aeruginosa M-0116 Rapid'P.aeruginosa + Reflab MM0014 Membranfiltrering Kan kun anvendes på flaskevand.
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 + Reflab MM0013 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Kimtal 37 grader M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Kimtal 22 grader M-0030 DS/EN ISO 6222:2000 DS/EN ISO 6222:2002 Tillæg + metodedatablad MM005, gældende Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Total kim 37 grader celsius M-0094 DS 2217:1999 + Metodedatablad MM0012, gældende. Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014 + Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Bassinvand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 + Reflab MM0013 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray DS/EN ISO 9308-2 2014 MPN
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Badevand Mikrobiologi E. coli M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi E. coli M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 + metodedatablad MM0004, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Perkolat Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi E. coli (Fækale coli) M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 Mikrotiterplade
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Spildevand Mikrobiologi Enterokokker M-0135 DS/EN ISO 7899-2:2000 Membranfiltrering
Mikrobiologisk prøvning Mælk og mælkeprodukter Mikrobiologi Gær/Skimmel svampe M-0125 ISO 6611 IDF 94:2004 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Kimtal 30 grader M-0113 DS/EN ISO 4833-1:2013 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria Monocytogenes M-0114 Rapid'L.mono in 24h - Listeria Monocytogenes detection DS/EN ISO 11290-1:2017 Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0118 DS/ISO 4832:2006 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Koagulasepositive stahylococci M-0122 DS/EN ISO 6888-2:2003 Dybdeudsæd Staphylococcus aureus og andre arter
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Presumptiv Bacillus cereus M-0126 NMKL Nr. 67 6th ed. 2010. Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Salmonella M-0136 Rapid Salmonella Short protocol Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Gær/Skimmel M-0146 NMKL no. 98, 4th ed. 2005 (DRBC) Overfladeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi E. coli M-0158 DS/ISO 16649-2:2001 Dybdeudsæd
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Enterobacteriaceae M-0161 3M Petrifilm™ Enterobacteriaceae count plate Petrifilm
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Anaerobe sulfitreducerende bakterier M-0164 NMKL No. 56 4ed. 2015 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Clostridium perfringens M-0169 NMKL No. 95 5ed. 2009 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Clostridium perfringens spore M-0169 NMKL No. 95 5ed. 2009 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Enterobacteriaceae M-0173 NMKL No. 144 3ed. 2005 Dybdeudsæd med dæklag
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Salmonella M-0184 ISO 6579:2007 PCR
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria species M-0185 ISO 11290-1:2017 PCR
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 ISO 11290-1:2017 PCR
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Aggressiv CO2 M-0004 DS 236:1977 + metodedatablad M031, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Carbonatsystemets komponenter M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest (Tørstof) M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende. Elektrodemåling
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 + metodedatablad M036, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Nitrit M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Hårdhed total M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatografi KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kviksølv M-0026 EN 1483:2007 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Drikkevand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012 + metodedatablad M061, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Drikkevand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Drikkevand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Drikkevand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Atrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,6-dichlorbenzamid (BAM) M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Bentazon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Cyanazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,4-D M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desisopropylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,4-dichlorphenol M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2,6-dichlorphenol M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dichlorprop M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dimethoat M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dinoseb M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider DNOC M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Diuron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hexazinon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxyatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Isoproturon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Linuron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Mechlorprop M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider MCPA M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Metamitron M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Pendimethalin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Simazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Terbutylazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dichlobenil M-0100 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Barium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bor M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Drikkevand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hydroxy simazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider BAM M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethyl Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethyl desisopropyl Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desethyl terbutylazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desisopropyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Didealkyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desisopropyl atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Diuron M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Ethylen thiourea (ETU) M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS ETU
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Hexazinon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Simazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2.6Dichlorbenzosyre M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS 2.6DCBA
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 4-Nitrophenol M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS p-Nitrophenol
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Deketo-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desamino-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desamino-deketo-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2.4-D M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 2.6-DCPP M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 4-CCP M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Bentazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider MCPA M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dichlorprop M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Mechloroprop M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Metalaxyl / Metalaxyl-M M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider CGA62826 M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider CGA108906 M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Desphenyl-Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Methyl-Desphenyl-Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Pentachlorphenol M-0165 Egen metode + metodedatablad M060, gældende. + Agilent Application Note: ”High Sensitivity Detection of Pesticides in Water Using Online SPE Enrichment” LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Glyphosat M-0166, version 1 Egen metode LC-MS-MS Glyfosat
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider AMPA M-0166, version 1 Egen metode LC-MS-MS Round-up
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Listeria species M-0185 DS/EN ISO 11290-1:2017 PCR
Mikrobiologisk prøvning Drikkevand Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 DS/EN ISO 11290-1:2017 PCR
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorbutansulsonsyre (PFBS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS 6:2 fluorotelomersulfonsyre (6:2 FTS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorbutansyre (PFBA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorpentansyre (PFPeA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorhexansyre (PFHxA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorheptansyre (PFHpA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansyre (PFOA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluornonansyre (PFNA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluordekansyre (PFDA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Perfluorerede forbindelser - PFAS PFAS Sum (12) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Drikkevand Monomer Acrylamid M-0203 Intern LC-MS-MS KVALBEK - Akrylamid
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider N,N-dimethylsulfamid (DMS) M-0204 Determination of the polar pesticide degradation product N,N-dimethylsulfamide in aqueous matrices by UPLC-ESI-MS/MS. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2009, 395:1787 – 1794. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider 1,2,4-Triazol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Amitrol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Monomer Epichlorhydrin M-0206 Application report fra PerkinElmer: Low-Level Analysis of Epichlorohydrin in Drinking Water by Headspace Trap-GC/MS & Static headspace and purge-and-trap gas chromatography for epichlorohydrin determination in drinking water, Lucentini et. al. HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Naphthalen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Acenapthylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Acenapthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Fluoren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Phenanthren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(a)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Chrysen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(b+j+k)fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(a)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Dibenz(a,h)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand PAH Benz(ghi)perylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Aldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Heptachlor M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Heptachlor epoxid M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Dieldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Drikkevand Pesticider Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) R417888 M-0211 DIN 38407-36 LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Aggressiv CO2 M-0004 DS 236:1977 + metodedatablad M031, gældende KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Carbonatsystemets komponenter M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980 + + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Nitrit M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Hårdhed total M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1 2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1 2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablade M011 / M012 gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad M010, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kviksølv M-0026 EN 1483:2000 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Grundvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering
Kemisk prøvning Grundvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Grundvand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012 + metodedatablad M061, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Grundvand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Aciditet og carbondioxid M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Grundvand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Grundvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M032, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Atrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,6-dichlorbenzamid (BAM) M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Bentazon M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Cyanazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,4-D M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethylatrazin M-0100 Egen metode LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desisopropylatrazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,4-dichlorphenol M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2,6-dichlorphenol M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dichlorprop M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dimethoat M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dinoseb M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider DNOC M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Diuron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hexazinon M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hydroxyatrazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Isoproturon M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Linuron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Mechlorprop M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider MCPA M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Metamitron M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Pendimethalin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Simazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Terbutylazin M-0100 LC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dichlobenil M-0100 GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Barium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bor M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M069, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M069, gældende. ICP
Kemisk prøvning Grundvand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Grundvand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Grundvand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Grundvand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hydroxy simazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider BAM M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK - 2,6-Dichlorbenzamid
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethyl Atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethyl desisopropyl atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desethyl terbutylazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desisopropyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Didealkyl hydroxy atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desisopropyl atrazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Diuron M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Ethylen thiourea (ETU) M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS ETU
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Hexazinon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Simazin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2.6Dichlorbenzosyre M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS 2.6DCBA
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 4-Nitrophenol M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS p-nitrophenol
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Deketo-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desamino-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desamino-deketo-Metribuzin M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2.4-D M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 2.6-DCPP M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 4-CCP M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Bentazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider MCPA M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dichlorprop M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Mechlorprop M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Metalaxyl / Metalaxyl-M M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider CGA62826 M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider CGA108906 M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Desphenyl-Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Methyl-Desphenyl-Chloridazon M-0165 Egen metode + metodedatablad M065, gældende. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Pentachlorphenol M-0165 Egen metode + metodedatablad M060, gældende. + Agilent Application Note: ”High Sensitivity Detection of Pesticides in Water Using Online SPE Enrichment” LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Glyphosat M-0166, version 1 Egen metode LC-MS-MS Glyfosat
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider AMPA M-0166, version 1 Egen metode LC-MS-MS Round-up
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Listeria species M-0185 ISO 11290-1 PCR
Mikrobiologisk prøvning Grundvand Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 ISO 11290-1 PCR
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorbutansulsonsyre (PFBS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS 6:2 fluorotelomersulfonsyre (6:2 FTS) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorbutansyre (PFBA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorpentansyre (PFPeA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorhexansyre (PFHxA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluorheptansyre (PFHpA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluoroktansyre (PFOA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluornonansyre (PFNA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS Perfluordekansyre (PFDA) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Perfluorerede forbindelser - PFAS PFAS Sum (12) M-0201 DIN 38407-42 LC-MS-MS
Kemisk prøvning Grundvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Grundvand Monomer Acrylamid M-0203 Intern LC-MS-MS KVALBEK - Akrylamid
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider N,N-dimethylsulfamid (DMS) M-0204 Determination of the polar pesticide degradation product N,N-dimethylsulfamide in aqueous matrices by UPLC-ESI-MS/MS. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2009, 395:1787 – 1794. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider 1,2,4-Triazol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Amitrol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Monomer Epichlorhydrin M-0206 Application report fra PerkinElmer: Low-Level Analysis of Epichlorohydrin in Drinking Water by Headspace Trap-GC/MS & Static headspace and purge-and-trap gas chromatography for epichlorohydrin determination in drinking water, Lucentini et. al. HS-GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Naphthalen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Acenapthylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Acenapthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Fluoren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Phenanthren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Benz(a)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Chrysen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Benz(b+j+k)fluoranthen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Benz(a)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Dibenz(a,h)anthracen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand PAH Benz(ghi)perylen M-0207 Egen metode + A Comparison of the Performance of Two Chromatographic and Three Extraction Techniques for the Analysis of PAHs in Sources of DrinkingWater - Díaz-Moroles et al. + Metodedatablad M060 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Aldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Heptachlor M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Heptachlor epoxid M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Dieldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Grundvand Pesticider Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) R417888 M-0211 DIN 38407-36 LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 + metodedatablad M036, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Bassinvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende.
Kemisk prøvning Bassinvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Bassinvand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Bassinvand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Klor, total, frit, bundet M-0092 DS/EN ISO 7393-2:2017 + metodedatablad M026, gældende
Kemisk prøvning Bassinvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Bassinvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Bassinvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Bassinvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variabel pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/ DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Badevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Badevand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Badevand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Badevand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Badevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Badevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Badevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Badevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Badevand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Ammonium M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003 + metodedatablad M006, gældende
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 + metodedatablad M003, gældende Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M001 /M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Ferskvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Ferskvand Andre analysevariable Oile/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Ferskvand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Ferskvand Gasser Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012 + metodedatablad M022, gældende.
Kemisk prøvning Ferskvand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003 2, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M001/ M002, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Ferskvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Ferskvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Svovlbrinte M-0098 DS 278/1976 + metodedatablad M030, gældende. Spektrofotometrisk
Kemisk prøvning Ferskvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode + metodedatablad M063, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablad M018, gældende. ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Ferskvand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Listeria species M-0185 ISO 11290-1 PCR
Mikrobiologisk prøvning Ferskvand Mikrobiologi Listeria monocytogenes M-0185 ISO 11290-1 PCR
Kemisk prøvning Ferskvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Monomer Acrylamid M-0203 Intern LC-MS-MS Akrylamid
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider N,N-dimethylsulfamid (DMS) M-0204 Determination of the polar pesticide degradation product N,N-dimethylsulfamide in aqueous matrices by UPLC-ESI-MS/MS. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2009, 395:1787 – 1794. LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider 1,2,4-Triazol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Amitrol M-0205 Egen metode LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Aldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Heptachlor M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Heptachlor epoxid M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Dieldrin M-0208 Egen metode + EPA method 617: The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater + Metodedatablad M06 GC-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) R417888 M-0211 DIN 38407-36 LC-MS-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Farvetal Pt M-0007 DS/EN ISO 7887:2012 + M035 Spektrofotometri
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad Elektrodemåling
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende. Spektrofotometri
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad M010, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 Titrering
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0032 Colilert Quanti tray:2005 MPN
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi E. coli M-0032 Colilert quanti tray:2005 MPN
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi E. Coli M-0036 DS/EN ISO 9308-3:1999 + metodedatablad MM0004, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Enterokokker M-0037 DS/EN ISO 7899-1:1999 + metodedatablad MM0010, gældende. Mikrotiterplade KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Havvand Andre analysevariable Olie/fedt M-0041 DS/R 209:2006
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Havvand Gasser Ilt M-0064 + metodedatablad M022, gældende. DS/EN ISO 5814:2012 KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Havvand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Havvand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Mikrobiologisk prøvning Havvand Mikrobiologi Coliforme bakterier M-0133 DS/EN ISO 9308-1:2014+ Reflab MM0002 Membranfiltrering
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Calcium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Magnesium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Natrium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Makroioner Kalium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Jern M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Mangan M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kobber M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Zink M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Bly M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cadmium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Nikkel M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Chrom M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Aluminium M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cobalt M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Arsen M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Sølv M-0139 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kviksølv M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Aluminium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Arsen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Barium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cadmium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Cobalt M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Chrom M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Kobber M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Jern M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Mangan M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Molybdæn M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Nikkel M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Bly M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Antimon M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Selen M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Thallium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Vanadium M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Havvand Metaller Zink M-0140 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M018, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Havvand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 ICP
Kemisk prøvning Havvand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Inddampningsrest M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003 Elektrodemåling KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905/1:1998 + metodedatablad KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/223:1991 M008, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Nitrit+nitrat-N M-0024 DS 223:1991
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 + metodedatablad M027, gældende. Titrering
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs tørstof, opslemmet stof M-0034 DS/EN 872:2005 + DS 207:1985 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs glødetab, glødetab på opslemmet stof M-0034 DS 207:1985 + DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M042, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M042, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Perkolat Andre analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Perkolat Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Perkolat Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Perkolat Fysisk-kemisk variable Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Perkolat Uspecifikke org analysevariable Nitrifikationshæmning M-0070 DS/EN ISO 9509:2006
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt M013 gældende metodedatablad. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Perkolat NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Sølv M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablade M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Lithium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Perkolat Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Perkolat Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Alkalinitet M-0005 DS/EN ISO 9963-1:1996 + metodedatablad M037, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Indampningsrest M-0008 DS 204:1908
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Ledningsevne M-0009 DS/EN 27888:2003
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable pH M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Turbiditet M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende. Spektrofotometri KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nitrit-N M-0015 DS/EN 26777:2003
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Hårdhed total dH M-0017 DS 259:2003 ICP (Beregning)
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Klorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Sulfat M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionkromatograf KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Orto-P M-0019 DS 291:1985 + metodedatablad M009, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0020 DS 292:1985 + metodedatablad M011, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0023 DS/EN ISO 11905-1:1998 + metodedatablad KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nitrat-N M-0024 DS 222:1975/223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Nirtit+nitrat-N M-0024 DS 222:1975/ DS 223:1991 + metodedatablad M008, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 + metodedatablad M020, gældende. Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0124 DS/ISO 15705:2006 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0028 DS 217:1991 Titrering / Spektrofotometri
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable COD (Cr) M-0029 DIN 38409:1980 / DS217 + metodedatablade M016 / M019, gældende. Titrering
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs tørstof, opslemmet stof M-0034 DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Suspenderet stofs glødetab, glødetab på opslemmet stof M-0034 DS 207:1985 + DS/EN 872:2005 + metodedatablad M041, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablad M017, M045 og Metodeforskrift-02, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) + metodedatablade M017, M045 og metodeforskrift-02, gældende. Iltmåling
Kemisk prøvning Spildevand Andre analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209:2006 + Metodeforskrift 05, gældende.
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Bundfald 2 h M-0042 DS 233:2007
Kemisk prøvning Spildevand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Spildevand Næringssalte Total flygtigt N M-0052 DS 241:1988
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Ilt M-0064 DS/EN ISO 5814:2012
Kemisk prøvning Spildevand Uspecifikke analysevariable Nitrifikationshæmning M-0070 DS/EN ISO 9509:2006
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand TOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat
Kemisk prøvning Spildevand NVOC M-0097 DS/EN 1484:1997 + metodedatablad M033, gældende. NVOC/TOC apparat KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Fysisk-kemisk variable Methan M-0112 Egen metode GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Acenaphten M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Flouren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Flouranthen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)flouranthener M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler (NPE Sum) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler (NPE) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Nonylphenol diethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Spildevand Miljøfremmede stoffer Lineærealkylbenzensulfonater (C10-C14-LAS) M-0130 Egen metode HPLC-UV
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Tin M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Sølv M-0141 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS KVALBEK
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Lithium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M013, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 + metodedatablad M020, gældende ICP-MS
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C6-C10 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C10-C25 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter C25-C40 M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID
Kemisk prøvning Spildevand Kulbrinter Total kulbrinter (C6-C40) M-0153 DS/EN ISO 9377-2 Mod. GC-FID Total CH
Kemisk prøvning Spildevand Aldehyd Formaldehyd M-0202 Intern HS-GC-MS
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Jord Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Jord Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Makroioner Fluorid, vandopl M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Jord Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Jord Uspecifikke org analysevariable Fedt og olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Jord Uspecifikke org analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Jord Fysisk-kemisk variable Total alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Jord Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6 + metodedatablad M023, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M025, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Jord Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C6-C10 M-0101 Reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C15 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C15-C20 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C20-C40 M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter Total-CH M-0101 reflab metode 4:2008 GC-FID
Kemisk prøvning Jord PAH Fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(b)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(j)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(k)fluoranthen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Benz(a)pyren M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Dibenz(a,h)anthracen M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0102 reflab metode 4:2008 GC-MS
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C6-C10 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C25 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C25-C35 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Benzen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Toluen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Ethylbenzen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord m/p-xylen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord o-xylen M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C20 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C20-C35 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter Total-CH M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C10-C15 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Kulbrinter C15-C20 M-0111 Reflab metode 1:2010 + metodedatablad M047, gældende. GC-FID
Kemisk prøvning Jord Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Jord Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Jord PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Jord PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemming M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemming M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Slam Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Makroioner Fluorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slam Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Slam Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse) Iltmåling
Kemisk prøvning Slam Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slam Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slam Fysisk-kemiske variable Total-alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6 + metodedatablad M023, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Kobber M-0071 DDS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slam Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphten M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Flouren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Flouranthen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)flouranthener M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer DEHP M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler (NPE Sum) M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol diethoxylater M-0130 Egen metode GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Lineærealkylbenzensulfonater (C10-C14-LAS) M-0130 Egen metode HPLC-UV
Kemisk prøvning Slam Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 + metodedatablad + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (9) - MFS M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Napthalen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphthylen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Acenaphthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Fluoren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Phenanthren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Fluoranthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Chrysen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(b+j+k)fluoranthen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benz(a)pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Indeno(1,2,3-cd)pyren M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Dibenz(a,h)anthracen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Benzo(ghi)perylen M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer PAH Sum (16) M-0196 DS/ISO 13859 mod. + Metodedatablad M067, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Sum af nonylphenoler M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenoler M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol monoethoxylat (NP1EO) M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Nonylphenol Diethoxylat (NP2EO) M-0197 DS/CEN/TS 16182 mod. + Metodedatablad M054, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Slam Miljøfremmede stoffer Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) M-0198 DS/CEN/TS 16183 mod. + Metodedatablad M066, gældende. GC-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 samt metodedatablad M029, gældende. Tørring KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 samt metodedatablad M029, gældende. KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Fluorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Sedimenter Uspecifikke org analysevariable BOD M-0039 DS/EN 1899-1:2003, DS/EN 1899-2:2004 samt Gældende BEK (Dambrugsbekendtgørelse). Iltmåling
Kemisk prøvning Sedimenter Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Sedimenter Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Sedimenter Fysisk-kemisk variable Total-alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Sedimenter Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Sedimenter Næringssalte Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablade M021 og M024, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP KVALBEK
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M021, gældende. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Sølv M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 + metodedatablad M021, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Sedimenter Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende. Tørring
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Slagger Næringssalte Ammoniak-N, vandopl. M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Slagger Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Slagger Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod.:2006
Kemisk prøvning Flyveaske Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Slagger Fysisk-kemisk variable Total alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Slagger Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 15587:2003 DS/EN ISO 11885:2009 + metodedatablade M014 og M015, gældende. ICP
Kemisk prøvning Slagger Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 . ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Slagger Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Fysisk-kemisk variable Tørstof M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Flyveaske Fysisk-kemisk variable Glødetab M-0008 DS 204:1980 + metodedatablad M029, gældende.
Kemisk prøvning Flyveaske Fysisk-kemisk variable pH 1% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Flyveaske Fysisk-kemisk variable pH 10% opslemning M-0010 DS 287:1978 + metodedatablad M051, gældende Elektrodemåling
Kemisk prøvning Flyveaske Næringssalte Ammoniak-N, vandopl. M-0014 DS 224:1975 + metodedatablad M004, gældende.
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Klorid, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Sulfat, vandopl. M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Fluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kviksølv M-0026 DS 259/EN 1483 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Flyveaske Andre analysevariable Fedt + olie M-0041 DS/R 209 mod:2006
Kemisk prøvning Flyveaske Andre analysevariable Mineralolie M-0041 DS/R 209 mod.:2006
Kemisk prøvning Flyveaske Fysisk-kemisk variable Total alkalinitet M-0044 VKI:1987
Kemisk prøvning Flyveaske Næringssalte Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Calcium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Natrium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Makroioner Magnesium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Mangan M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Svovl, syreopl M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Jern M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Bly M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cadmium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kobber M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Chrom M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Zink M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Aluminium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Nikkel M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cobalt M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Arsen M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009. ICP
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Tin M-0143 DS/EN ISO 11885:2009, DS/EN ISO 15587-1:2003. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Aluminium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Arsen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Barium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cadmium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Cobalt M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Chrom M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kobber M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Jern M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Mangan M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Molybdæn M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Nikkel M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Bly M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016 . ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Antimon M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Selen M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Thallium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Vanadium M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Zink M-0142 DS 259:2003 DS/EN ISO 17294-2:2016. ICP-MS
Kemisk prøvning Flyveaske Metaller Kviksølv M-0144 DS 259:2003 DS/EN 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS B.la. Maling, Fugemasse og vinduesrammer. DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Byggematerialer Byggeaffald + tapeaftryk Asbest M-0218 NIOSH:9002 + NEN5896:2003 Mikroskopi (PLM) - kvalitativ bestemmelse Typeinddeling: Chrysotil, Amosit, Crocidolit, Anthophyllit, Actinolit og Tremolit
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB28 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB52 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB101 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB118 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB138 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB153 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB180 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB Sum af 7 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Beton og tilslagsmaterialer PCB PCB Sum af 7*5 M-0183 DS/EN 17322:2020 mod. + MST 7543-00007 GC-MS DS/EN 17322:2020 modificeret: Prøvemængde reduceret. Solventmængde reduceret. Solvent blandes før tilsætning. Findelingsgrad af prøvematerialet hævet.
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Vinylchlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser MTBE M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Chloroform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Carbon Tetrachlorid M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Benzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Trichlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromdichlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Toluen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Dibromchlormethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2-Dibromethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser m+p-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser o-Xylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Bromoform M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Isopropylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,4-Dichlorbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Naphthalen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Tetrachlorethylen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Dichlormethan (DCM) M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEX M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser BTEXN M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser VOC M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Trihalomethaner (THM) - sum M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser cis-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser trans-1,2-Dichlorethen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,2,4-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,3,5-Trimethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1-methyl-3-ethylbenzen M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser Styren M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2-Trichlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,1,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Nedbør VOC - Flygtige organiske forbindelser 1,1,2,2-Tetrachlorethan M-0131 intern metode HS-GC-MS
Kemisk prøvning Varmt brugsvand Detergenter Anioniske detergenter M-0043 DS/EN ISO 16265:2012
Kemisk prøvning Drikkevand Fysisk-kemisk variable Aciditet og carbondioxid M-0006 DS 256:1977
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Total-N (Total Nitrogen/Total Kvælstof) M-0046 NP 1975:6
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Total-P (Total Phosphor/Total Fosfor) M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Miljøprøver Gylle Kalium M-0071 DS 259:2003 / DS/EN ISO 11885:2009 samt metodedatablad M013, gældende. ICP
Kemisk prøvning Affald Byggeaffald + tapeaftryk Asbest M-0218 NIOSH:9002 + NEN5896:2003 Mikroskopi (PLM) - kvalitativ bestemmelse Type inddeling: Chrysotil, Amosit, Crocidolit, Anthophyllit, Actinolit og Tremolit
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Ammoniak-N M-0014 DS 224:1975
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker SOx M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Hydrogenchlorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Hydrogenfluorid M-0018 DS/EN ISO 10304-1:2009 Ionchromatografi
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Kviksølv M-0026 MST metode MEL-08b:2007 + EN 1483:2007 Cold Vap. med fluorescence
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Phenol M-0051 DS 281:1975
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission Partikel < > 10µm M-0080 VDI 2066 bl. 2, MST vejledning 2/2001 /2009 Støv måling (Cyklon)
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Zink M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Vanadium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Thallium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Selen M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Nikkel M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Molybdæn M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Mangan M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Kviksølv M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Kobber M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Jern M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Cobalt M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Chrom M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Bly M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Cadmium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Barium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Antimon M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Arsen M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse og oplukning af filtre Aluminium M-0089 MST metode MEL-08a, gældende + DS/EN ISO 17294-2:2016 ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Filtre fra opsamling af olieaerosoler i strømmende gas Mineralsk olie (olieaerosoler) M-0150 MST metode MEL-14, gældende. Toluen ekstraktion, GC/FID
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Aluminium M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Antimon M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Arsen M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Barium M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Bly M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Cadmium M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Chrom M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Cobalt M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Jern M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Kobber M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Mangan M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Molybdæn M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Nikkel M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Selen M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Thallium M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Vanadium M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Zink M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Luftbåren emission -Analyse af vaskeflasker Kviksølv M-0154 DS/EN ISO 17294-2:2016+ MST metode MEL-08a, gældende. ICP-MS
Kemisk prøvning Emission Formaldehyd M-0168 Ref-Labs metodedatablad MEL-12, gældende. HPLC-UV Vaskeflasker med DNPH