DANAK

Reg. No. 30 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Ikke destruktiv prøvning Metaller Hvirvelstrømsprøvning af svejsninger Prøvningsspecifikation Hvirvelstrømsprøvning (ET) EN ISO 17643. Non-destructive testing of welds. Eddy current testing of welds by complex-plane analysis: 2015 (Overflade)prøvning Erstatter tidligere standard EN 1711 med opdatering til EN ISO standarder uden væsentlige ændringer
Ikke destruktiv prøvning Metaller Hvirvelstrømsprøvning, generelle principper Prøvningsspecifikation Hvirvelstrømsprøvning (ET) ISO 15549:2019. Non-destructive testing. Eddy current testing. General principles (Overflade)prøvning Revnedetektion, godstykkelsesmåling og materialesortering i elektrisk ledende materialer samt bestemmelse af metallurgiske forhold som hårdhed og varmebehandling
Ikke destruktiv prøvning Metaller Hvirvelstrømsprøvning, Måling af lagtykkelse Prøvningsspecifikation Hvirvelstrømsprøvning (ET) EN ISO 2360:2017 Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis materials. Measurement of coating thickness. Ampitude-sensitive eddy current method (Overflade)prøvning
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af ultralydapparater EN ISO 22232-1. Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 1: Instruments. Edition 2020 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af Densitometre ASME Section V. Nondestructive Examination. Article 2: Radiographic Examination, Par. T-262.1. Edition 2017 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af filmbetragtere EN 25580. Non-destructive testing - Industrial radiographic illuminators. Minimum requirements. 1992 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af elektromagneter, strømgeneratorer, magnetbænke, UV-A lamper og feltstyrkemåler EN ISO 9934-3. Non-destructive testing. Magnetic Particle Testing. Part 3. Equipment. Edition 2015 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af ultralyd kalibreringsklodser EN ISO 2400. Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Specification for calibration block No. 1. Edition 2012 Fysisk tilstand Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af ultralyd kalibreringsklodser EN ISO 7963. Welds in steel. Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds. Edition 2010 Fysisk tilstand Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af Hårdhedsmåler (Leeb metode) ASTM A 956. Standard Test Method For Leeb Hardness Testing Of Steel Products. Edition 2017 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af Røntgenrør EN 12543-2. Non-destructive testing. Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing. Part 2: Pinhole camera radiographic method: 2008 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af ultralydtykkelsesmålere EN 15317. Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment: 2013 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af "Conductivity Tester" ASTM E 1004 - 17: Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using the Electromagnetic (Eddy-Current) Method Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af trappekiler som ultralyd kalibreringsklodser EN ISO 16946:2017. Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Specification for step wedge calibration block Fysisk tilstand Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af hvirvelstrømsudstyr EN ISO 15548-1:2013. Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af lagtykkelsesmåler + tilhørende materialer EN ISO 2178:2016 - Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method. Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af lagtykkelsesmåler + tilhørende materialer EN ISO 2808:2019 - Paints and varnishes - Determination of film thickness. Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af diverse lysmålere (Synligt lys og UV) EN ISO 3059:2013 - Non-destructive testing. Penetrant testing and magnetic particle testing. Viewing conditions Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af udstyr til beskyttelse mod stråling - Persondosimeter EN 61526:2013 - Radiation protection instrumentation. Measurement of personal dose equivalent Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta radiations. Direct reading personal dose equivalent meters. Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af lyhoveder i forbindelse med ultralydprøvning EN ISO 22232-2. Non-destructive testing – Characterization and verification of ultrasonic test equipment – Part 2: Probes. Edition 2020 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg
Anden prøvning Maskiner og industrielle anlæg Prøvning af NDT-udstyr Prøvningsspecifikation og acceptkriterie Prøvning af ultralydapparater EN ISO 18563-1. Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments. Edition 2022 Fysisk tilstand og elektronisk prøvning Brøndby / Esbjerg