DANAK

Reg. No. 255 Akkreditering til prøvning og kalibrering

EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Masse Lodder Masse 1   mg 100   mg 0,4  μg 1  μg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Masse Lodder Masse 100   mg 1   g 1  μg 1,8  μg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Masse Lodder Masse 1   g 10   g 1,8  μg 4  μg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Masse Lodder Masse 10   g 100   g 4  μg 10  μg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Masse Lodder Masse 100   g 1   kg 10  μg 50  μg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Masse Lodder Masse 1   kg 20   kg 50  μg 3,1  mg Lodder Q2KAL502 Kalibrering af lodder af klasse E1 , E2 eller tilsvarende
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 0   °C 0,012  °C 0,006  °C SPRT Reference Termometer Q2KAL251 Væskebade
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 0   °C 0,0025  °C 0,0025  °C Reference Termometer Q2KAL251 Isbad
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 300   °C 660   °C 0,017  °C 0,029  °C SPRT Reference Termometer Q2KAL251 Væskebade, Saltbad, Tørblok
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 300   °C 0,006  °C 0,012  °C SPRT Reference Termometer Q2KAL251 Væskebade
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 500   °C 1600   °C 0,5  °C 2  °C Reference Termometer Q2KAL251 Rørovne
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur -100   °C 0   °C 0,07  °C 0,02  °C SPRT Referencetermometer Q2KAL251
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur 0   °C 660   °C 0,02  °C 0,2  °C SPRT Referencetermometer Q2KAL251
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur 660   °C 1200   °C 1  °C 3  °C Referencetermometer termoelement Q2KAL251
Temperatur Sortlegemekilder Emissivitet 0   1   0,005  0,05  Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Emissivitet 0   1   0,005  0,05  Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) -80   °C 23   °C 0,95  °C 0,12  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 23   °C 420   °C 0,12  °C 0,72  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 420   °C 1070   °C 0,72  °C 1,63  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 1070   °C 1600   °C 1,63  °C 5,2  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) -80   °C 23   °C 0,95  °C 0,12  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 23   °C 420   °C 0,12  °C 0,72  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 420   °C 1070   °C 0,72  °C 1,63  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 1070   °C 1600   °C 1,63  °C 5,2  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Spænding (DC) 0   V 140   V 0,2  μV 0,003  V Multimeter Q2KAL254
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Strøm (DC) 0   A 50   mA 4  nA 1,6  μA Multimeter, normalresistanser Q2KAL254
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Resistans 0   Ω 10   kΩ 50  μΩ 0,4  Ω Multimeter, normalresistanser, AC målebro Q2KAL254
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 0,4   MPa 0,16  kPa 0,22  kPa Barometer Q2KAL253 Absolut tryk gas
Temperatur IR udstyr Temperatur (overflade) -12   °C 1100   °C 1  °C 3,4  °C Reference Termometer, Reference pyrometer Q2KAL252 Blackbody on-site X Søltofts Plads, Bygn. 229, 2800 Kgs. Lyngby
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 650   °C 0,1  °C 0,2  °C Pt-100, on-site Q2KAL251 Pt-100, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 100   °C 0,02  °C 0,03  °C SPRT, DTI1000, on-site Q2KAL251 SPRT, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 100   °C 660   °C 0,03  °C 0,07  °C SPRT, DTI1000, on-site Q2KAL251 SPRT, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -100   °C 0   °C 0,075  °C 0,032  °C Tørkalibrator Q2KAL251 X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 650   °C 0,032  °C 0,2  °C Tørkalibrator Q2KAL251 X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 1600   °C 1  °C 2,3  °C Termoelement, on-site Q2KAL251 Termoelement, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 1100   °C 2  °C 2  °C Tørkalibrator on-site Q2KAL251 Tørkalibrator on-site X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 0,4   MPa 0,5  kPa 1,6  kPa Tryktransmitter Q2KAL253 Absolut tryk gas on-site X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Spændingslinearitet
(|U|<12V)
-100   ppm 100   ppm 0,01  ppm 0,01  ppm Josephson spændingsnormal Q2KAL109 Kalibrering af digitale multimetre Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg
Elektricitet DC og LF Elektrisk udstyr DC generering Spænding (DC) 0   V 1,018   V 40  nV 40  nV Josephson array normal Q2KAL102 Kalibrering af spændingsgivere Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg
Elektricitet DC og LF Elektrisk udstyr DC generering Spænding (DC) 1,018   V 10   V 40  nV 340  nV Josephson array normal Q2KAL102 Kalibrering af spændingsgivere Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Resistans 1   Ω 3   Ω 0,22  % 0,081  % Decade resistance substituter Q2KAL209 Tørkalibrering af elektrolytisk ledningsevnemåler
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Resistans 3   Ω 10   Ω 0,081  % 0,056  % Decade resistance substituter Q2KAL209 Tørkalibrering af elektrolytisk ledningsevnemåler
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Resistans 10   Ω 1   MΩ 0,056  % 0,085  % Decade resistance substituter Q2KAL209 Tørkalibrering af elektrolytisk ledningsevnemåler
Elektricitet DC og LF Ledningsevnemåleudstyr Resistans 1   MΩ 10   MΩ 0,085  % 1,45  % Decade resistance substituter Q2KAL209 Tørkalibrering af elektrolytisk ledningsevnemåler
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 100   μW 1   mW 40  nW 400  nW Kryogent radiometer Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (476,2 488,0 514,5 568,2 623,8 og 647,1nm)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 10   nW 2   mW 80  pW 1,6  μW Trap detektor Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (476,2 488,0 514,5 og 550 - 860nm)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 0,1   μW 1   mW 0,4  nW 4  μW Kryogent radiometer Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (800 - 1650nm)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 50   μW 1   mW 0,35  μW 7  μW Termopilradiometer Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (800 - 1650nm)(single- og multimode)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 50   μW 1   mW 0,35  μW 7  μW Integrerende kugler Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (800 - 1650nm)(single- og multimode)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 1   mW 200   mW 13  μW 2,6  mW Integrerende kugle Q2KAL402 Kalibrering af optiske effektmålere, herunder bestemmelse af responsivitet (1530 - 1580nm)(single- og multimode)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 50   μW 1   mW 0,5  μW 10  μW Integrerende kugler Q2KAL402 Spektral kalibrering (800 - 1650nm)(single- og multimode)
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 1   nW 2   mW 5  pW 10  μW Trap detektor Q2KAL402 Liniaritet
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 1   nW 10   mW 9  pW 90  μW Kølet Ge detektor Q2KAL402 Liniaritet
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 1   mW 200   mW 10  μW 2  mW Integrende kugle Q2KAL402 Liniaritet
Optisk Optisk udstyr Effekt, optisk 1   nW 1   mW 9  pW 9  μW Kølet Ge detektor Q2KAL402 Fiber optiske attenuatorer (liniaritet)
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (infrarød) 1516   nm 1560   nm 8  pm 8  pm Molekylære referencelinier Q2KAL404 Kalibrering af optiske spekrtumanalysatorer
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (infrarød) 1295   nm 1325   nm 50  pm 50  pm Molekylære referencelinier Q2KAL404 Kalibrering af optiske spekrtumanalysatorer
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (infrarød) 1325   nm 1330   nm 0,1  nm 0,1  nm Molekylære referencelinier Q2KAL404 Kalibrering af optiske spekrtumanalysatorer
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (infrarød) 1314,588   nm 1314,588   nm 8  pm 8  pm Molekylære referencelinier Q2KAL404 Kalibrering af optiske spekrtumanalysatorer
Optisk Lasere Bølgelængde (infrarød) 1516   nm 1560   nm 8  pm 8  pm Optisk spektrumanalysator Q2KAL404 Kalibrering af lasere og LED'ere
Optisk Lasere Bølgelængde (infrarød) 1295   nm 1325   nm 50  pm 50  pm Optisk spektrumanalysator Q2KAL404 Kalibrering af lasere og LED'ere
Optisk Lasere Bølgelængde (infrarød) 1325   nm 1330   nm 0,1  nm 0,1  nm Optisk spektrumanalysator Q2KAL404 Kalibrering af lasere og LED'ere
Optisk Lasere Bølgelængde (infrarød) 1314,588   nm 1314,588   nm 8  pm 8  pm Optisk spektrumanalysator Q2KAL404 Kalibrering af lasere og LED'ere
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 0,00001   (W/m2)/nm 0,01   (W/m2)/nm 3,7  % 3,7  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 280 nm til 315 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 0,0001   (W/m2)/nm 0,1   (W/m2)/nm 3,1  % 3,1  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 315 nm til 380 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 0,00025   (W/m2)/nm 0,25   (W/m2)/nm 2,7  % 2,7  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 380 nm til 440 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 0,001   (W/m2)/nm 1   (W/m2)/nm 2,6  % 2,6  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 440 nm til 1000 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 0,1   (W/m2)/nm 50   (W/m2)/nm 5,1  % 5,1  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 315 nm til 400 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral irradians 1   (W/m2)/nm 500   (W/m2)/nm 4,8  % 4,8  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 400 nm til 850 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral radians 0,005   (W/m2/sr)/nm 0,5   (W/m2/sr)/nm 4,7  % 4,7  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 280 nm til 315 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral radians 0,01   (W/m2/sr)/nm 1   (W/m2/sr)/nm 4,2  % 4,2  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 315 nm til 380 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral radians 0,025   (W/m2/sr)/nm 2,5   (W/m2/sr)/nm 3,9  % 3,9  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 380 nm til 440 nm X
Optisk Spektroradiometer Spektral radians 0,25   (W/m2/sr)/nm 25   (W/m2/sr)/nm 3,8  % 3,8  % Tungsten lampe Q2KAL452 Gældende for spektralområdet 440 nm til 1000 nm X
Optisk Spektroradiometer Belysningsstyrke 100   lx 50000   lx 2,7  % 2,7  % Tungsten lampe Q2KAL452 X
Optisk Spektroradiometer Luminans 100   cd/m2 5000   cd/m2 3,9  % 3,9  % Tungsten lampe Q2KAL452 X
Optisk Spektroradiometer Erytemisk vægtet irradians 0,01   W/m2 0,5   W/m2 5,5  % 5,5  % Wolframlampe Q3KAL452 Gældende for spektralområdet 280 nm til 315 nm (UVB). Ifølge EN 60335-2-27:2010 eller EN 60335-2-27:2014 eller Bekendtgørelse 657 af 12/05/2015
Optisk Spektroradiometer Erytemisk vægtet irradians 0,01   W/m2 0,5   W/m2 3,8  % 3,8  % Wolframlampe Q3KAL452 Gældende for spektralområdet 315 nm til 400 nm (UVA). Ifølge EN 60335-2-27:2010 eller EN 60335-2-27:2014 eller Bekendtgørelse 657 af 12/05/2015
Optisk Spektrometer Spektral irradians 0,0001   (W/m2)/nm 1   (W/m2)/nm 4,5  % 3  % Wolframlampe Q2KAL454 Gældende for kalibrering af spektral irradiansresponsivitet for kompakte spektrometre i bølgelængdeområdet fra 350 nm til 1000 nm. NB: Måleusikkerheden er bølgelængdeafhængig
Optisk Spektrometer Bølgelængde (optisk) 350   nm 1000   nm 0,2  nm 0,2  nm HgAr-lampe Q2KAL454 Gældende for kalibrering af bølgelængdeskalaer i kompakte spektrometre
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (infrarød) 1542,38371   nm 1542,38371   nm 0,07  pm 0,07  pm Stabiliseret laser Q2KAL404 Kalibrering af bølgemetre
Optisk Optisk udstyr Bølgelængde (optisk) 632,99121   nm 632,99121   nm 0,07  pm 0,07  pm Stabiliseret laser Q2KAL404 Kalibrering af bølgemetre
Optisk Optisk filter Regulær spektral transmittans 0,001   1   0,0001  0,01  Regulær spektral absorbansreference Q2KAL453 Gældende for bølgelængdeområdet 340 nm til 1000 nm
Optisk Optisk filter Regulær spektral absorbans 0   3   0,004  0,04  Regulær spektral absorbansreference Q2KAL453 Gældende for bølgelængdeområdet 340 nm til 1000 nm
Optisk Optisk filter Bølgelængde (optisk) 340   nm 1000   nm 0,2  m 0,2  m Holmiumoxid-glas-reference Q2KAL453 Gældende for holmiumoxid-glas-filtre til brug ved bølgelængdekalibrering
Optisk Optiske reference emner Spektral radiansfaktor 0,05   1,1   0,02  0,02  Referencenormal for spektral radians Q2KAL462 Gældende for begrænsede målegeometrier. Måling i diskrete bølgelængdeintervaller fra 380 nm til 950 nm relativt til perfekt Lambertisk reflektor
Optisk Optiske reference emner Spektral reflektansfaktor 0,05   1   0,02  0,02  Referencenormal for spektral radians Q2KAL462 Gældende for begrænsede målegeometrier. Måling i diskrete bølgelængdeintervaller fra 380 nm til 950 nm relativt til perfekt Lambertisk reflektor
Geometri Optiske reference emner Længde 0,1   mm 100   mm 15  μm 50  μm Geometrisk referenceplade Q2KAL462 Gældende for opmåling af dimensioner på flade emner
Optisk Fiberoptik Længde
(1310 nm laser)
2237,75   m 21306,65   m 0,43  m 0,62  m reference fiber Q2KAL411 Kalibrering af OTDR udstyr i overensstemmelse med standarden EN 61746-1 (2011)
Optisk Fiberoptik Længde
(1550 nm laser)
2238,66   m 21315,45   m 0,43  m 0,62  m reference fiber Q2KAL411 Kalibration of OTDR udstyr i overensstemmelse med standarden EN 61746-1 (2011)
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE L*)
5   105   0,5  1,8  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIELAB og CIELUV farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE a*)
-100   100   0,2  0,95  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIELAB farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE b*)
-100   100   0,2  0,95  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIELAB farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE u*)
-100   150   0,5  1,6  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIELUV farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE v*)
-100   100   0,15  0,4  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIELUV farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE x)
0   0,75   0,0002  0,0015  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIE 1931 farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Optisk Spektrofotometer Farvekoordinat
(CIE y)
0   0,85   0,0002  0,0008  Farvereferencer Q2KAL461 Farvekoordinat kan beregnes i CIE 1931 farverum for CIE standard-illuminant og standard-observer
Geometri Hulplader Længde 10   mm 100   mm 0,5  μm 0,5  μm 3-koordinatmålemaskine Q2KAL372 Kalibrering af OptoMekaniske hulplader
Geometri Normaler for 1D punkt-til-punkt dimensioner Længde 0,5   mm 1000   mm 0,3  μm 1,4  μm 3 koordinatmålemaskine Q2KAL371 En normal for 1D punkt-til-punkt dimensioner er et objekt, som kan antastes i to veldefinerede punkter
Geometri Ruhedsmålere Længde 1,5   μm 10   μm 0,12  μm 0,8  μm PTB / ISO type D normaler Q2KAL951 Rz,Rt
Geometri Ruhedsmålere Længde 0,2   μm 2   μm 0,008  μm 0,08  μm PTB / ISO type D normaler Q2KAL951 Ra, Rq
Geometri Ruhedsmålere Længde 0,25   μm 10   μm 0,013  μm 0,1  μm Halle normal Q2KAL951 Kun i bestemte trin
Geometri Ruhedsnormaler Længde 1,5   μm 100   μm 0,038  μm 2,5  μm Kalibreret tastsnitinstrument Q2KAL952 type C: Rz, Rt
Geometri Ruhedsnormaler Længde 1,5   μm 10   μm 0,06  μm 0,25  μm Kalibreret tastsnitinstrument Q2KAL952 type D: Rz, Rt
Geometri Ruhedsnormaler Længde 0,2   μm 2   μm 0,005  μm 0,05  μm Kalibreret tastsnitinstrument Q2KAL952 type D: Ra, Rq
Geometri Ruhedsnormaler Længde 0,25   μm 10   μm 0,013  μm 0,12  μm Kalibreret tastsnitinstrument Q2KAL952 type A: d
Geometri Ruhedsnormaler Længde 0,2   μm 10   μm 0,005  μm 0,25  μm Kalibreret tastsnitinstrument Q2KAL952 type C: Ra, Rq
Geometri Ruhedsnormaler Længde 10   μm 250   μm 0,75  μm 9,9  μm Kalibreret tastsnitinstrument Intern procedure RU-535 type C: Rsm
Geometri Måleklodser Længde 0,5   mm 100   mm 15  nm 15  nm Laserinteferometer Q2KAL302 Q2KAL308 Bestemmelse af længdeforskelle op til 1 mm af måleklodser klasse 00 og K
Geometri Måleklodser Længde 0,5   mm 100   mm 23  nm 43  nm Laserinteferometer Q2KAL302 Q2KAL308 Inteferometrisk kalibrering af måleklodser klasse 00 og K
Geometri Måleklodser Længde 0,5   mm 100   mm 45  nm 90  nm Måleklods Q2KAL330 Mekanisk sammenligning ved hjælp af måleklodskomparator. CMC gælder for måleklods i stål eller wolframkarbid
Geometri Afstandstransducere Lineær forskydning 0   mm 0,005   mm 0,000001  mm 0,000002  mm Laser interferometer Q2KAL321 gælder også forskydningssensorer og -aktuatorer
Geometri Afstandstransducere Lineær forskydning 0,005   mm 1000   mm 0,000002  mm 0,002  mm Laser interferometer Q2KAL321 gælder også forskydningssensorer og -aktuatorer
Geometri Geometriske normaler Længde 500   nm 12000   nm 0,88  nm 18  nm Atomic force mikroskop Q2KAL 903 Kalibrering af gentagelsesafstand af todimensionalt gitter
Geometri Geometriske normaler Længde 1000   nm 50000   nm 0,15  % 0,15  % Konfokal mikroskop Q2KAL922 Kalibrering af gentagelsesafstand af todimensionalt gitter
Geometri Geometriske normaler Længde 20   nm 3000   nm 1  nm 8  nm Atomic force mikroskop Q2KAL 904 Kalibrering af rektangulære forhøjninger og fordybninger med bredde op til 30 μm, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 30   nm 300   nm 3  % 3  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL924 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 300   nm 5000   nm 2  % 2  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL924 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 5000   nm 50000   nm 0,71  % 0,19  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL926 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 50000   nm 130000   nm 0,2  % 0,2  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL924 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 130000   nm 175000   nm 0,2  % 0,11  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL926 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 175000   nm 550000   nm 0,11  % 0,04  % Konfokal og interferens mikroskop Q2KAL926 Kalibrering af forhøjninger og fordybninger, i analogi med ISO 5436
Geometri Geometriske normaler Længde 100   nm 5   μm 5  nm 50  nm Atomic force mikroskop Q2KAL905 Kalibrering af referencepartikler til f.eks. partikeltællere
Geometri Partikeltællere Partikelantalkoncentration
(100 nm - 1999 nm)
0   cm-3 5   cm-3 0,0034  cm-3 0,25  cm-3 Optisk partikeltæller Q2KAL907
Geometri Partikeltællere Partikelantalkoncentration
(2000 nm - 6000 nm)
0   cm-3 5   cm-3 0,0034  cm-3 0,4  cm-3 Optisk partikeltæller Q2KAL907
Geometri Partikeltællere Størrelsesindstillingsfejl
(200 nm - 6000 nm)
-30   % 30   % 2,5  % 2,5  % Optisk partikeltæller Q2KAL907 "Size setting error" på engelsk
Geometri Partikeltællere Størrelsesopløsning
(200 nm - 6000 nm)
0   % 30   % 4  % 4  % Optisk partikeltæller Q2KAL907 "Size Resolution" på engelsk
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -36   dB -18   dB 0,07  dB 0,07  dB IEC 61094-3, 1995, Primær metode >1kHz: IEC 61094-3. <1kHz: IEC 61094-3, IEC 61094-2, inkl. forskellene mellem frit-felt og trykfølsomhed. Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4160 svarende til type LS1P mikrofoner (IEC 61094-1), 250 Hz <= frek. <= 15 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -36   dB -18   dB 0,08  dB 0,08  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4160 svarende til type LS1P mikrofoner (IEC 61094-1), 15,1 kHz <= frekvens <= 18 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -36   dB -18   dB 0,09  dB 0,09  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4160 svarende til type LS1P mikrofoner (IEC 61094-1), 18,1 kHz <= frekvens <= 21 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -28   dB 0,07  dB 0,07  dB IEC 61094-3, 1995, Primær metode >3kHz: IEC 61094-3. <3kHz: IEC 61094-3, IEC 61094-2, inkl. forskellene mellem frit-felt og trykfølsomhed. Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4180 svarende til type LS2aP mikrofoner (IEC 61094-1), 250 Hz <= frekvens <= 9,98 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -28   dB 0,08  dB 0,08  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4180 svarende til type LS2aP mikrofoner (IEC 61094-1), 10 kHz <= frekvens <= 17,9 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -28   dB 0,09  dB 0,09  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4180 svarende til type LS2aP mikrofoner (IEC 61094-1), 18 kHz <= frekvens <= 23,9 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -28   dB 0,1  dB 0,1  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4180 svarende til type LS2aP mikrofoner (IEC 61094-1), 24 kHz <= frekvens <= 29,9 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -28   dB 0,12  dB 0,12  dB IEC 61094-3, 1995 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, Brüel & Kjær Type 4180 svarende til type LS2aP mikrofoner (IEC 61094-1), 30 kHz <= frekvens <= 32 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -10   dB 0,13  dB 0,13  dB Brüel & Kjær Type 4160 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS1 og LS1 mikrofoner (IEC 61094-4), 250 Hz <= frekvens <= 500 Hz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -10   dB 0,12  dB 0,12  dB Brüel & Kjær Type 4160 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS1 og LS1 mikrofoner (IEC 61094-4), 500 Hz < frekvens <= 15 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -40   dB -10   dB 0,14  dB 0,14  dB Brüel & Kjær Type 4160 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS1 og LS1 mikrofoner (IEC 61094-4), 15,01 kHz <= frekvens <= 25 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,2  dB 0,2  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 250 Hz <= frekvens < 500 Hz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,15  dB 0,15  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 500 Hz <= frekvens < 1 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,11  dB 0,11  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 1 kHz <= frekvens <= 15 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,12  dB 0,12  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 15,01 kHz <= frekvens <= 20 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,13  dB 0,13  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 20,01 kHz <= frekvens <= 25 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -60   dB -20   dB 0,15  dB 0,15  dB Brüel & Kjær Type 4180 Sekventiel sammenligning, Q2KAL702 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, WS2, WS3 og LS2 mikrofoner (IEC 61094-4), 25,01 kHz <= frekvens <= 30 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -70   dB -20   dB 0,25  dB 0,14  dB IEC 61094-3 IEC 61094-4 Type WS3, dB relativt til 1V/Pa, 20 kHz <= frekvens <= 150 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Fritfeltfølsomhed, modulus -70   dB -20   dB 0,3  dB 0,18  dB IEC 61094-4 type WS3 IEC 61094-8 IEC 61094-4 Type WS3, dB relativt til 1V/Pa, 20 kHz <= frekvens <= 150 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed -40   dB -20   dB 0,03  dB 0,11  dB Tryk reciprocitet IEC 61094-2, 2009 samt Q2KAL703 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, LS1 mikrofon, 2 Hz <= frekvens <= 12,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed -50   dB -26   dB 0,03  dB 0,17  dB Tryk reciprocitet IEC 61094-2, 2009 samt Q2KAL703 Enhed i dB relativt til 1 V/Pa, LS2 mikrofon, 2 Hz <= frekvens <= 31,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed, fase -180   ° 180   ° 0,06  ° 0,56  ° Tryk reciprocitet IEC 61094-2, 2009 samt Q2KAL703 LS1 mikrofon, 2 Hz <= frekvens <= 12,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed, fase -180   ° 180   ° 0,06  ° 1,42  ° Tryk reciprocitet IEC 61094-2, 2009 samt Q2KAL703 LS2 mikrofon, 2 Hz <= frekvens <= 31,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed -40   dB -10   dB 0,05  dB 0,24  dB LS1P mic., B&K type 4160, LS2aP microphone B&K type 4180 IEC 61094-5 WS1, WS2, WS3 microphones (IEC 61094-4) 2 Hz <= frekvens <= 31,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Trykfølsomhed, fase -180   ° 180   ° 0,06  ° 2  ° LS1P mic., B&K type 4160, LS2aP microphone B&K type 4180 IEC 61094-5 WS1, WS2, WS3 microphones (IEC 61094-4) 2 Hz <= frekvens <= 31,5 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Aktuatorrespons, modulus -20   dB 10   dB 0  dB 0,5  dB Electrostatic actuator Electrostatic actuator IEC 61094-6 WS1, WS2, WS3 microphones 2 Hz <= frekvens <= 100 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Mikrofoner Aktuatorrespons, fase -180   ° 180   ° 0  ° 2  ° Electrostatic actuator Electrostatic actuator IEC 61094-6 WS1, WS2, WS3 microphones 2 Hz <= frekvens <= 100 kHz Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Pistonfon Lydtrykniveau 124   dB 124   dB 0,05  dB 0,05  dB LS1P mic., B&K type 4160 Direkte måling IEC 60942 124 dB re 20 µPa Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Lydkalibrator Lydtrykniveau 94   dB 124   dB 0,07  dB 0,1  dB LS1P mic. B&K type 4160, LS2aP mic. B&K type 4180 Direkte måling IEC 60942 Omfatter multifrekvens kalibratorer fra 20 Hz til 16 kHz. dB re 20 µPa Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Akustik og ultralyd Øresimulator Akustisk overføringsimpedans 100   dB 200   dB 0,2  dB 0,3  dB WS2 mic. B&K type 4192, WS3 mic. B&K type 4939 IEC 60318-1 Omfatter typer IEC 60318-1 og IEC 60318-4, fra 20 Hz til 16 kHz, dB re 1 Pa s-1 m3 Ørsteds Plads, Bygn. 352, 2800 Kgs. Lyngby
Kemisk Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 5   μS/m 1500   μS/m 0,5  % 0,5  % Referencecelle Q2KAL820 Bestemmelse af cellekonstant i vandig opløsning. Kalibrering af ledningsevnemåleudstyr. Nominelle værdier: 5 µS/m, 60 µS/m, 130 µS/m, 500 µS/m og 1500 µS/m. Referencetemperatur T = 25 °C.
Kemisk Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 1,5   mS/m 140   mS/m 0,3  % 0,3  % Referencecelle Q2KAL820 Bestemmelse af cellekonstant i vandig opløsning. Kalibrering af ledningsevnemåleudstyr. Referencetemperatur T = 25 °C.
Kemisk Ledningsevnemåleudstyr Konduktivitet 10   mS/m 30   S/m 0,3  % 0,3  % Ledningsevneopløsning Q2KAL823 Bestemmelse af cellekonstant i vandig opløsning. Kalibrering af ledningsevnemåleudstyr. Referencetemperatur T = 25 °C.
Kemisk Referencematerialer Konduktivitet 90   μS/m 25   mS/m 0,05  % 0,29  % Referenceceller Q2KAL808 Bestemmelse af ledningsevne af væsker. Ikke-vandige opløsninger.
Kemisk Referencematerialer Konduktivitet 1   mS/m 25   mS/m 0,06  % 0,67  % Referenceceller Q2KAL808 Bestemmelse af ledningsevne af væsker. Vandige opløsninger
Kemisk Referencematerialer Konduktivitet 25   mS/m 30   S/m 0,045  % 0,052  % Referenceceller Q2KAL808 Bestemmelse af ledningsevne af væsker. Vandige opløsninger
Kemisk Referencematerialer Molalitet 0,099   mol/kg 0,11   mol/kg 3,2  μmol/kg 3,2  μmol/kg Primær coulometrisk metode Q2KAL854 Stofmængde af protoner (H+) i fortyndet HCl ved coulometrisk titrering
Kemisk Referencematerialer pH 3,8   pH 9,5   pH 0,0016  pH 0,0016  pH IUPAC Recommendations 2002. Q2KAL856. Bestemmelse af pH i vandige opløsninger
Kemisk Referencematerialer pH 9,5   pH 10,5   pH 0,0016  pH 0,003  pH IUPAC Recommendations 2002. Q2KAL856. Bestemmelse af pH i vandige opløsninger
Kemisk Referencematerialer pH 4   pH 10   pH 0,0085  pH 0,0085  pH Q2KAL871 Bestemmelse af pH i fortyndede sekundære pH-buffere
Kemisk pH måleudstyr pH
(5 °C - 80 °C)
1,67   pH 12,45   pH 0,033  pH 0,033  pH pH bufferopløsninger Q2KAL881 Bestemmelse af hældning og skæringspunkt for pH elektroder og pH metre
Kemisk Elektrisk måleudstyr (DC) Spænding (DC) -1   V 1   V 0,1  mV 0,5  mV Elektrokemisk referenceelektrode Q2KAL891 Bestemmelse af faktisk elektrokemisk referenceelektrodepotential ved 25°C og 37°C
Acceleration, hastighed Fartmålere Hastighed -320   km/h 320   km/h 1  km/h 1  km/h Optisk fartmålingssimulator Q2KAL360 Kun LIDAR baseret fartmålerudstyr
Geometri Fartmålere Længde 5   m 40   m 0,08  m 0,08  m Referenceafstandsmåler Q2KAL360 Kun LIDAR baseret fartmålerudstyr
Tid og frekvens Fartmålere Frekvens 5   Hz 15   Hz 0,2  mHz 0,2  mHz Referencefrekvenstæller Q2KAL360 Kun LIDAR baseret fartmålerudstyr