DANAK

Reg. No. 100 Accreditation for testing

In case of discrepancy between English text (regular) and Danish text (italics), the Danish text is valid
Type of Test Objects Further Specification Parameter Method Reference Method Principle of Test Remark Location
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-1:1998 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 1: Krav til laboratorier” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-1/A1:2005 ”Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 1: Krav til laboratoriemålerum uden flanketransmission. Tillæg 1: Særlige krav til prøveåbning for lette dobbeltvægge” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 140-2:1992 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 2: Fastlæggelse af præcisionskrav” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-3:1995 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 3: Måling af bygningselementers luftlydisolation i laboratorium” NANDO-CPR
NANDO-CPR
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-3/A1:2005 ”Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 3: Måling af bygningselementers luftlydisolation i laboratorium. Tillæg 1: Særlige betingelser ved montering af lette dobbeltvægge” NANDO-CPR
NANDO-CPR
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-6:1998 “Del 6: Måling af trinlydniveau i laboratorium” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-8:1998 “Del 8: Måling af gulvbelægningers trinlyddæmpning på standarddæk i laboratorium” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 140-10:1993 “Del 10: Måling af små bygningselementers lydisolation i laboratorium” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 15186-1:2003 ”Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity – Part 1: Laboratory measurements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-11:2005: "Del 11: Måling af gulvbelægningers trinlyddæmpning på lette referencegulve". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 15186-3:2003 ”Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity – Part 3: Laboratory measurements of low frequencies” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 354:2003 “Målinger af lydabsorptionskoefficienter efter rummetoden” NANDO-CPR Horizontal
NANDO-CPR Horizontal
Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:1997 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:2013 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele – Del 1: Luftlydisolation Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:2020 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1/A1:2006 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation”. Tillæg 1: Afrundingsregler for én-talsvurdering og én-talsstørrelser” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 2011/305/EU Construction Products Regulative (CPR) Product Regulation
Produkt forordning
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:1997 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:2013 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele – Del 2: Trinlydniveau Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:2020 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:1997/A1:2006 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 10053:1993 “Akustik. Kontorskærme. Laboratoriemåling af indskudsdæmpning” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-2:2012 Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 2: Produktspecifikke karakteristika for luftbåren lydisolation. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS 1082:1982 “Døre, lydisolation, klassifikation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS 1084:1979 (1982) “Vinduer, lydisolation, klassifikation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Product standard
Produkt standard
DS/EN 14351-1+A1: 2. udgave 2010-05-18. "Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber". NANDO-CPR: ISO 140-3 (=ISO 10140-1:2010, ISO 10140-2:2010, ISO 10140-3:2010, ISO 10140-4:2010, ISO 10140-5:2010)
NANDO-CPR: ISO 140-3 (=ISO 10140-1:2010, ISO 10140-2:2010, ISO 10140-3:2010, ISO 10140-4:2010, ISO 10140-5:2010)
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 15665:2003 / Corr. 1:2004 "Akustik. Lydisolering af rør, ventiler og flanger" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-1:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer" NANDO-CPR Horizontal test method
NANDO-CPR Horizontal test method
Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-1:2016 Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer NANDO-CPR Horizontal test method
NANDO-CPR Horizontal test method
Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-2:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 2: Måling af luftlydsisolation" Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 3: Måling af trinlydisolation NANDO-CPR Horizontal
NANDO-CPR Horizontal
Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-4:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 4: Måleprocedurer og krav" Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-2:2015 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-3:2016 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 3: Façade sound insulation Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-5:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 4: Krav til prøvningsfaciliteter- og udstyr" Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise EN 1873:2005 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods Akustiske Prøvninger - NANDO registered
Acoustics Testing NANDO registered
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 14388:2005 /AC:2008 Road traffic noise reducing devices - Specifications Akustiske prøvninger - NANDO registered
Acoustics Testing - NANDO registered
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014 Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 5: Krav til prøvningsfaciliteter- og udstyr Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise EN 1279:2005 Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description Akustiske Prøvninger
Acoustics Testing
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 1279-5:2005 +A2:2010 Glass in building - Flat or curved panels (special treated) for uses relating to energy conservation and/or noise reduction NANDO-CPR: All Acoustical tests
NANDO-CPR: All Acoustical tests
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Product standard
Produkt standard
EN 13241-1:2003 + A1:2011 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods NANDO-CPR: All Acoustical Tests: Test method embedded in EN 13241
NANDO-CPR: All Acoustical Tests: Test method embedded in EN 13241
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 16487:2014 Acoustics – Test code for suspended ceilings – Sound absorption Akustiske Prøvninger
Acoustics Testing
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 16487:2014 Acoustics – Test code for suspended ceilings – Sound absorption Akustiske Prøvninger
Acoustics Testing
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 15101-1:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation Akustiske Prøvninger
Acoustics Testing
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 15101-1:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation Akustiske Prøvninger
Acoustics Testing
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11654:1997 “Acoustics – Sound Absorbers for Use in Buildings – Rating of Sound Absorption” Hørsholm, Aarhus, Lyngby
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-1:2012 Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvnings­metode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 1: Produkt­specifikke lydabsorptionskarakteristika Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-3:1997 “Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvnings­metode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 3: Standar­diseret trafikstøjspektrum” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nordtest Method NT ACOU 038 (Approved 1982-03) “Noise Absorber Pads: Sound Absorption” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ASTM C 423 - 08a:2008 "Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficient by the Reverberation Room Method Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 140-2:1992 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 2: Fastlæggelse af præcisionskrav” Replaced by DS/EN ISO 12999-1:2014
Replaced by DS/EN ISO 12999-1:2014
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 12999-1:2014 Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 1: Fastlæggelse af præcisionskrav Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 12999-2:2020 Acoustics – Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics – Part 2: Sound absorption Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 12999-1:2020 Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation Hørsholm, Lyngby, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-4:1998 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 4: Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger” replaced by ISO 16283 series
replaced by ISO 16283 series
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-5:1998 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 5: Måling af facadeelementers luftlydisolation i bygninger” replaced by ISO 16283 series
replaced by ISO 16283 series
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-7:1998 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 7: Måling af trinlydniveau i bygninger” replaced by ISO 16283 series
replaced by ISO 16283 series
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-14:Coor. 1:2008 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 14: Retningslinier for specielle målesituationer i bygninger” replaced by ISO 16283 series
replaced by ISO 16283 series
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-14:2004 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 14: Retningslinier for specielle målesituationer i bygninger” replaced by ISO 16283 series
replaced by ISO 16283 series
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3382-1:2009. "Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 1: Rum til optræden". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3382-2:2008. "Akustik - Maåling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 1996/1:2003 “Måling og beskrivelse af ekstern støj”. Del 1. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:1997 “Acoustics - Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements - Part 1: Airborne sound insulation”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1/A1:2006 “Acoustics - Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1: Rounding rules related to single number ratings and single number quantities”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:1997 “Acoustics - Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements - Part 2: Impact sound insulation”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2/A1:2006 “Acoustics - Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements - Part 2: Impact sound insulation”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bygningsreglement 1995, Bilag 4 “Udførelse af bygningsakustiske målinger” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nordtest Method NT ACOU 069 (Approved 1988-09) “Doors in Buildings: Airborne Sound Insulation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nordtest Method NT ACOU 053 (Approved 1995-05) “Rooms. Reverberation Time” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsen/Vejdirektoratet, Rapport 238: “Vejledning om måling af støj fra vejtrafik”, 2002 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1985: “Beregning af støj fra jernbaner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997: “Støj og vibrationer fra jernbaner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Tillæg til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997: "Støj og vibrationer fra jernbaner", 2007. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsen/Vejdirektoratet Rapport nr. 178: “Beregningsmodel for trafikstøj”, 1998 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bygningsreglementet 2008 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bygningsreglementet 2010 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise SBI - anvisning 217 "Udførelse af bygningsakustiske målinger, 1. udgave 2008" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise SBI - anvisning 230"Anvisning om Bygningsreglementet 2010" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS 490:2007 "Lydklassifikation af boliger" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10052:2005 "Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10052/A1:2010 "Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 16032:2004 "Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007: "Støj fra veje" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11820:1997 "Akustik - In situ målinger af lyddæmpere" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3741:1999 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Precision methods for broad-band sources in reverberation rooms. Annex A: Qualification procedure for the measurement of discrete frequency components“ Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3745:2009 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms”. Annex A: Test room qualification procedure” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3745/AC:2006. "Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 23351-1:2020 Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method Hørsholm
Acoustics Vibrations and noise ISO 20189:2018 Acoustics – Screens, furniture and single objects intended for interior use – Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements Hørsholm
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-6:Edition 1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-8:Edition 1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-17:Edition 1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-18:Edition 1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-9:Edition 1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-1:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-1/AM1,AM2:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-2:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-2/AM1:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-7:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-10:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-11:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-11/AM1,AM2:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-12:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-12/AM1,AM2:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-13:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-14:Edition 2 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-3:Edition 3 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-4:Edition 3 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-5:Edition 3.1 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60268-16:Edition 3 “Sound system equipment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60581-1:Edition 1 “High fidelity equipment and systems; minimum performance requirements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60581-5:Edition 1 “High fidelity equipment and systems; minimum performance requirements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60581-7:Edition 1 “High fidelity equipment and systems; minimum performance requirements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 60581-10:Edition 1 “High fidelity equipment and systems; minimum performance requirements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software IEC 61996 (Edition 1.0) “Maritime navigation and radio communication equipment and systems. Shipborne voyage data recorder (VDR). Performance requirements. Methods of testing and required test results” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software NT ACOU 081:1991 “Sound Signalling Devices. Acoustic Emission” med de i Afsnit 11 angivne “Other Related Methods” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software DS/EN 12402-6:2006 "Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software DS/EN 50332-1:2000 "Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 1: General method for "one package equipment". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Electrical products and software DS/EN 50332-2:2003 "Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 2: Matching of sets with headphones...". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 24869-1:1993 “Acoustics – Hearing Protectors – Part 1: Subjective Method for the Measurement of Sound Attenuation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 24869-3:1994 “Acoustics – Hearing Protectors – Part 3: Simplified Method for the Measurement of Insertion Loss of Ear-Muff Type Protectors for Quality Inspection Purposes” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 352-7:2003 “Acoustics – Hearing Protectors – Safety Requirements and Testing – Part 7: Level-dependent ear-plugs” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 1680:1999 “Akustik – Måling af støj fra roterende elektriske maskiner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3741:2005 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Precision methods for broad-band sources in reverberation rooms” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3743-1:1994 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields – Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3743-2:1997 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields – Part 2: Methods for special reverberation test rooms” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3744:2010 “Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free-field over a reflecting plane” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3744:1995 “Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free-field over a reflecting plane” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3745:2009 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3746:2011 “Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 3747:2011 “Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 4871:2009 “Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 4871:1997 “Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 7779:2001 (+ Am 1, 2003) “Akustik – Måling af støj fra edb- og kontormaskiner – Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 8960:1994 “Refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers for household and similar use – Measurement of emission of airborne acoustical noise” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 9295:1990 “Akustik – Måling af støj fra edb- og kontormaskiner – Bestemmelse af lydeffektniveau ved høje frekvenser” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 9614-1:2009 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 1: Measurement at discrete points” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 9614-2:1997 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 1: Measurement by scanning” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11201:2010 “Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with...." Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11202:2010 “Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11203:2009 “Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure level at a work station and at other specified positions from the sound power level” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 11204:2010 “Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 11546-1+2:1996 “Acoustics – Determination of sound insulation performances of enclosures”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 74/151/EØF ”Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer”, 4. marts 1974 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 78/1015/EØF “Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningsanlæg for motorcykler”, 23. no­vember 1978 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 81/334/EØF “Adapting to technical progress – Council Directive 70/157/EEC …..“, 13 April 1981 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 82/890/EØF “Direktiv om ændring af direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer”, 17. december 1982 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 84/372/EØF ”Adapting to technical progress – Council Directive 70/157/EEC …..”, 3 July 1984 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 84/424/EØF ”Rådets direktiv af 3. september 1984 om ændring af direktiv 70/157/ EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og om udstødningssystemer for motordrevne køretøjer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 87/56/EØF “Direktiv om ændring af direktiv 78/1015/EØF om indbyrdes tilnær­melse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningsanlæg for motorcykler”, 18. december 1986 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 88/410/EØF ”Direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 74/151/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer”, 21. juni 1988 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 89/491/EØF ”Adapting to technical progress – Council directive 70/157/EEC …...”, 17 July 1989 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 92/97/EØF “Direktiv om ændring af direktiv 70/157/EØF om indbyrdes tilnær­melse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstød­ningssystemer for motordrevne køretøjer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 96/20/EØF ”Adapting to technical progress – Council directive 70/157/EEC …..”, 27 March 1996 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 97/54/EØF “Direktiv om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF, 74/151/EØF …. for så vidt angår landbrugs- og skovbrugshjultraktorers konstruktivt bestemte maksimalhastighed”, 23. september 1997 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 98/38/EØF ”Direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 74/151/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer”, 3. juni 1998 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise STRO-Håndbog:2008 Scandinavian Tyre and Rim Organization. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 5128:1980 ”Måling af støj i køretøjer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 6395:2008. ”Akustik – Måling af ekstern støj fra jordbearbejdningsmaskiner – Prøvning under belastning” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 6396:2000 ”Akustik – Jordbearbejdningsmaskiner – Måling af støj på førerpladsen – Prøvning under belastning” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 5131:1997 “Acoustics – Tractors and machinery for agriculture and forestry – Measurement of noise at the operator’s position - Survey method” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 2000/14/EF ”Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaters lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug”, 8. maj 2000 NANDO OND Registered. ISO 354
NANDO OND Registered. ISO 354
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bekendtgørelse fra Miljøministeriet nr. 1040 af 11. december 2001: ”Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bekendtgørelse fra Miljøministeriet nr. 29 af 11. januar 2016: ”Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DIN 45641:1990-06 “Mittelung von Schallpegeln” Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993: “Beregning af ekstern støj fra virksomheder” Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for Køretøjer, 2004 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsen Vejledning nr. 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” Beregninger af støjbelastning fra luftfartøjer under taxikøring, der ikke foregår i umiddelbar tilslutning til start og landing, samt fra flymotorafprøvninger. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for Køretøjer. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 71-1:2005+A8:2009 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties The testing covers the referred acoustical tests
Prøvningerne omfatter de angivne akustiske prøvninger
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise 2005/88/EF "Direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF om indbyrder tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug", 14. december 2005. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bekendtgørelse fra Miljøministeriet nr. 469 af 22. maj 2008: "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 10494:1993 "Gas turbines and gas turbine sets - Measurement of emitted airborne noise - Engineering/survey method" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC 60076-10:2001 "Power transformers - Part 10: Determination of sound levels" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-1-8:2006 Medical electrical equipment - General requirements for basic safety and essential performance - General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems Only clause 6.3.3
Only clause 6.3.3
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-1-8:2006 Amd1:2012 Medical electrical equipment - General requirements for basic safety and essential performance - General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems. Only clause 6.3.3
Only clause 6.3.3
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC-60601-1-8:2010+AMD1:2012+AMD2:2020 Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems Only clause 6.3.3
Only clause 6.3.3
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-2-16:2008 Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment Only clause 201.12.3.102
Only clause 201.12.3.102
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. Only clause 9.6
Only clause 9.6
Hørsholm
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-1:2005/A1:2012 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. Only clause 9.6
Only clause 9.6
Hørsholm
Acoustics Vibrations and noise IEC 60601-2-52:2009/AMD1:2015 Medical electrical equipment Part 2-52: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical bed. Only clause 9.6
Only clause 9.6
Hørsholm
Acoustics Vibrations and noise IMO - International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) Part D & ANNEX III Only Annex III and Part D regarding signal horn
Only Annex III and Part D regarding signal horn
Hørsholm
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1982: “Støj og lugt fra restaurationer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1984: "Trafikstøj i boligområder" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984: “Ekstern støj fra virksomheder” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Tillæg til vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984: “Måling af ekstern støj fra virksomheder” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995: “Skydebaner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995: “Beregning og måling af støj fra skydebaner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996: ”Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2005: “Støj fra motorsportsbaner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8/1997: "Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/2003: ”Ekstern støj i byomdannelsesområder” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2006: "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejlednign fra Miljøstyrelsen nr. 7/2006: "Støj fra forlystelsesparker". Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991: ”Bekendtgørelse om støj fra vind­møller” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1518 af 14. decemver 2006: "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" Målingerne udføres i frit felt i lydgivernes fjernfelt (med tidsvægtning F og frekvensvægtning A eller ”LIN”), og resultaterne angives for en referenceafstand på 1 m.
Målingerne udføres i frit felt i lydgivernes fjernfelt (med tidsvægtning F og frekvensvægtning A eller ”LIN”), og resultaterne angives for en referenceafstand på 1 m.
Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011: "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" Målingerne udføres i frit felt i lydgivernes fjernfelt (med tidsvægtning F og frekvensvægtning A eller ”LIN”), og resultaterne angives for en referenceafstand på 1 m. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015: "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" Målingerne udføres i frit felt i lydgivernes fjernfelt (med tidsvægtning F og frekvensvægtning A eller ”LIN”), og resultaterne angives for en referenceafstand på 1 m. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsens BEK nr. 135 af 7. februar 2019: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Målingerne udføres i frit felt i lydgivernes fjernfelt (med tidsvægtning F og frekvensvægtning A eller ”LIN”), og resultaterne angives for en referenceafstand på 1 m. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Information fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium (RL 41/07) af 5. oktober 2007: "Beregning af ekstern industristøj med SoundPLAN" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment Nordtest Method NT ACOU 080: “Industrial plants. Noise Emission” (approved 1991-02) Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nordtest Method NT ACOU 099 edition 2: “Shooting ranges: Prediction of noise” (approved 2002-11) Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nordtest Method NT ACOU 112: “Acoustics – Prominence of impulsive sounds and adjustment of LAeq” (approved 2002-05) Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise IEA Recommended Practices for Wind Turbine Testing and Evaluation. 4. Acoustics. Measurement of Noise Emission from Wind Turbines”, 3rd edition 1994 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise "IEA Recommended Practices for Wind Turbine Testing and Evaluation. 10. Acoustics. Measurement of Noise Emission from Wind T urbines at Noise Receptor Locations", first edition 1997. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Wind turbines IEC 61400-11 “Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement techniques”, ed. 2.1, 2006-11 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Wind turbines Noise from Wind turbine
IEC 61400-11 Ed. 3.0 Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques, 2012-11 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Wind turbines Noise from Wind turbine
IEC 61400-11:2012+AMD1:2018 Ed. 3.1 Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 61400-11:2003 ”Elproducerende vindmøller, Del 11: Måling af akustisk støj” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 61400-11:2013 Elproducerende vindmøller - Del 11: Teknikker til måling af akustisk støj Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DIN 45681(E):2005-03 ”Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geraüsches und Ermitlung eines Tonzuschalges für die Beurteilung von Geraüschimmissionen” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Machines and industrial equipment DIN 45645-1:1996-07 ”Ermitlung von Beurteilungspegeln aus Messungen – Teil 1: Geraüschimmissionen in der Nachbarschaft” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise FGW-Richtlinie “Technische Richtlinien für Windenergieanlagen – Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte”, Revision 14 - 18 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj” RL 20/96, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger, april 2005 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydelighed af toner i støj, RL 31/01. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger, 2001. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmåling nr. 42: 30. juni 2010 "Indregulering af musikanlæg" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsen/Vejdirektoratet: “Vejledning om måling af støj fra vejtrafik”, Rapport 238, 2002 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 3095:1975 Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 3381:1976 Acoustics – Measurement of noise inside railbound vehicles” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Bekendtgørelse nr 9175 af 03/05/2002: “Måling af støj ombord på skibe” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 2922:2001 “Acoustics – Measurement of noise emitted by vessels on inland waterways and harbours” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 2923:1997(+ Cor.:1998) “Acoustics – Measurement of noise on board vessels” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nord2000 Road Traffic Noise: Comprehensive Outdoor Sound Propagation Model” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nord2000 Road Traffic Noise: Part 1: “Propagation in an Atmosphere without Significant Refraction”, DELTA Acoustics & Vibration, Report AV 1849/00 (PDF: 923 KB), Lyngby 2000 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nord2000 Road Traffic Noise: Part 2: “Propagation in an Atmosphere with Refraction”, DELTA Acoustics & Vibration, Report AV 1851/00 (PDF: 430 KB), Lyngby 2000 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nord2000 Road Traffic Noise: New Nordic Prediction Method for Road Traffic Noise”, SP Swedish National Testing and Research Institute, SP Report 2001:10, Borås 2001 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Vejdirektoratet, Rapport nr. 240/2002: "Beregning af trafikstøj - en manual" Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Nord2000: New Nordic Prediction Method for Rail Traffic Noise, SP Rapport 2001:11, Acoustics, Borås, 2001. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise BEK nr 627:2012 af 15/06/2012: Bekendtgørelse om støj for rullende materiel (køretøjer) Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 1999:1990 “Acoustics – Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment”. Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise At vejledning D.7.4. ”Måling af støj på arbejdspladsen”, marts 2003 Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11690-3:1999 “Akustik – Anbefalet praksis for design af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 3: Lydudbredelse og beregning af støj” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 602 af 24/07/2009 "om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg mv." Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Støjcertificering af propeldrevne luftfartøjer med maksimal startmasse ikke over 9000 kg udføres i overensstemmelse med Kapitel 6 og Appendix 3 samt Kapitel 10 og Appendix 6 til ”Annex 16” i konventionen om international civil luftfart, tredje udgave, jul Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise NT ACOU 075:1989 Måling af støjimmission fra flytrafik i boligområder udføres Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Miljøstyrelsen Vejledning nr. 5/1994: ”Støj fra flyvepladser” samt ved hjælp af beregningsmetode i Rapport AV 1123/02:" DANSIM, Version 7, Principles and Algorithm". Beregningerne af støjbelastning fra luftfartøjer under flyvning Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 20906:2009 Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 709:1997 ”Agricultural and forestry machinery – Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators – Motor hoes and motor hoes with drive wheels – Safety” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 709/A1:2000 ”Agricultural and forestry machinery – Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators – Motor hoes and mo tor hoes with drive wheels – Safety” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 20643:2005 “Hand-arm vibration – Laboratory measurement of vibration the grip surface of hand-guided machinery – General” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 5349-1:2001, “Mekaniske vibrationer. Vejledning ved måling og bedømmelse af påvirkning af mennesker. Håndarm vibrationer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 5349-2:2001, “Mekaniske vibrationer. Vejledning ved måling og bedømmelse af påvirkning af mennesker. Håndarm vibrationer” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 12096:1998 “Mechanical vibration – Declaration and verification of vibration emis­sion values” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-1:1993 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibrationer ved håndtaget. Del 1: Generelt” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-2:1992 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibra tioner ved håndtaget. Del 2: Små mejselhamre og nittehamre” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-2/am1:1999 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibrationer ved håndtaget. Del 2: Små mejselhamre og nittehamre” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-3/:1992 Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibra tioner ved håndtaget. Del 3: Stenbor og slagboremaskiner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-3/am1:1999 Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibra tioner ved håndtaget. Del 3: Stenbor og slagboremaskiner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8862-4:1995 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibrationer ved håndtaget. Del 4: Slibe- og fræsemaskiner” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-5:1992 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibra tioner ved håndtaget. Del 5: Store mejselhamre og hamre til entreprenør­arbejde” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-5/am2:2001 “Mekaniske vibrationer. Trykluftsværktøjer. Måling af vibrationer ved håndtaget. Del 5: Store mejselhamre og hamre til entreprenør­arbejde” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-6:1996 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 6: Impact drills” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-7:1997 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 7: Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact, impulse or ratchet action” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-8:1998 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 8: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-9:1997 “Hand-held portable power tools – Measurements at the handle – Part 9: Rammers” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-10:1999 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 10: Nibblers and shears” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-11:2004 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 11: Fastener driving tools (nailers, staplers, pinners) with continuous actuation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-11/AC:2005 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 11: Fastener driving tools (nailers, staplers, pinners) with continuous actuation” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-12:1998 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 12: Saws and files with oscillating, reciprocating or rotat­ing action” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-13:1997 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 13: Die grinders” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 8662-14:1997 “Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle – Part 14: Stone working tools and needle scalers” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10819:1997 ”Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 13753:2003 ”Method for the measurement of the vibration transmission of resilient materials when loaded by the hand-arm system” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 2631-1:2002 ”Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 5008:2002 ”Agricultural wheeled tractors and field machinery – Measurement of whole-body vibration of the operator” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 30326-1:1994 ”Mekaniske vibrationer. Laboratoriemetode til vurdering af sædevibrationer i motorkøretøjer. Del 1: Grundlæggende krav” Hørsholm, Aarhus
Environmental engineering testing Vibrations and noise DS/EN 1032+A1:2009 “Mekaniske vibrationer. Måling af helkropsvibrationer fra mobilt maskineri” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 8002:1986 ”Mechanical Vibrations – Land vehicles – Method for reporting meas­ured data” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 13059 + A1:2008 ”Industrielle truck – sikkerhed - Prøvningsmetoder til måling af vibration” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise INT-ACOU 082:1995 ”Buildings: Vibration and shock, evaluation of annoyance” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DIN 4150 Teil 3:1999-02 ”Erschütterungen im Bauwesen. Einwirkungen auf bauliche Anlagen” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise SS 4604866:1991 ”Vibration- och stötriktvärden för sprängningsinducerede vibrationer i byggnader” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 2631-2:2003 ”Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz)” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997: ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.” Hørsholm, Aarhus