02-9126 - Akkreditering til inspektion - Index over Schemes

Inspektion indenfor området
Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer m.v
LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer

Inspektion indenfor området Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer m.v

Type A inspektionsorgan til inspektion af:

ProduktProcedure

Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

BEK 461/2016 om anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, §14 - inspektion

Opstillingsinspektion, kapitel 3, §17, bilag 1

Periodisk inspektion, kapitel 4, §34 og 35, bilag 4 og 5

Verifikation, kapitel 5, §40 og 41

Inspektion indenfor området LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer

Type A inspektionsorgan til inspektion af:

ProduktProcedure

Elevatorer

Bilag V / Afsluttende kontrol af elevatorer

Overensstemmelsesvurderingsorganet
- opfylder relevante krav for notificerede organer i direktiv 2014/33/EU
- anvender ikke underleverandører ved udførelse af ovennævnte overensstemmelsesvurderinger
- har ansøgt om medlemskab af sektorspecifik koordineringsgruppe for notificerede organer