05-0461   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Inge Korup
Telefon: 8716 7575
Emailrka@retskemisk.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk
Ikraftsat 10-12-2004 Udløb 31-03-2026
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST461
Omfattede adresser/afdelinger
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Inge Korup
Telefon: 8716 7575
Emailrka@retskemisk.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk