02-9058   Inspektion: metoder til at udføre endelige sammenføjninger

Virksomhed
C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør
Danmark
 
Kontakt: David Long
Telefon: 70 26 09 01
Emaildal@cpi.nu
Hjemmesidewww.cpi.nu
Ikraftsat 25-05-2012 Udløb 25-05-2024
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type A inspektionsorgan til: 

-  PED-direktvet 2014/68/EU om trykbærende udstyr, som specificeret i bilag 1 
-  Svejseprocedureprøvning som specificeret i bilag 2
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør
Danmark
 
Kontakt: David Long
Telefon: 70 26 09 01
Emaildal@cpi.nu
Hjemmesidewww.cpi.nu