02-9045   Inspektion: Retsmedicinske undersøgelser

Virksomhed
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retspatologisk afdeling
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Ole Ingemann Hansen
Telefon: 87167500
Emailoih@forens.au.dk Se herunder. oih@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk
Ikraftsat 20-12-2005 Udløb 30-11-2026
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Omfattede adresser/afdelinger
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retspatologisk afdeling
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Ole Ingemann Hansen
Telefon: 87167500
Emailoih@forens.au.dk Se herunder. oih@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk