01-7502   EU ETS - Verifikation af emissionsrapporter

Virksomhed
FORCE Certification A/S
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Danmark
 
Kontakt: Karin Birgitte Hiis
Telefon: +45 43 25 08 24
Emailkbhi@force.dk
Hjemmesideforcecertification.com
Ikraftsat 30-01-2006 Udløb 01-10-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Verifikation af 
-  Drivhusgasemissionsrapporter, grundlag for gratistildeling af emissionskvoter 
og justering af gratistildelingen som følge af ændringer i aktivitetsniveauet, 
som specificeret i bilag 1
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO 14065:2013
Verifikationsaktiviteter i:Danmark, Sverige
Administrative foranstaltninger:Ingen
Omfattede adresser/afdelinger
FORCE Certification A/S
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Danmark
 
Kontakt: Karin Birgitte Hiis
Telefon: +45 43 25 08 24
Emailkbhi@force.dk
Hjemmesideforcecertification.com
FORCE Certification A/S
Tueager 3
8200 Aarhus N
 
Kontakt: Karin Birgitte Hiis
Telefon: +45 43 25 08 24
Emailkbhi@force.dk
Hjemmesideforcecertification.com