01-7042   Produktcertificering: Vinduer og yderdøre

Virksomhed
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 13A
DK-6600 Vejen
 
Kontakt: Morten Nørgaard
Telefon: +45 7216 0239
Emailmnr@byggekvalitet.dk
Hjemmesidewww.byggekvalitet.dk
Ikraftsat 14-08-2018 Udløb 29-03-2022
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Certificering af:
Vinduer og yderdøre for overensstemmelse med specifikationer 
anført i Tekniske Bestemmelser for DVV, 7. udgave Rev. 7
                    
Certificeringssystem:
Overensstemmelse med specifikationerne verificeres iht. Tekniske Bestemmelser for DVV  
ved inspektion, vurdering og overvågning af fabrikation samt af færdigproducerede produkter 
og bedømmelse af virksomhedernes kvalitetssystemer.
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17065:2012
Omfattede adresser/afdelinger
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 13A
DK-6600 Vejen
 
Kontakt: Morten Nørgaard
Telefon: +45 7216 0239
Emailmnr@byggekvalitet.dk
Hjemmesidewww.byggekvalitet.dk