556   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Miljøstyrelsens laboratorium
Unsbjergvej 2C
5220 Odense SØ
 
Kontakt: Alice Dupont Juhl
Telefon: 20 57 65 57
Emailalduj@mst.dk
Hjemmeside
Ikraftsat 28-05-2015 Udløb 30-06-2027
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST556
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
Miljøstyrelsens laboratorium
Unsbjergvej 2C
5220 Odense SØ
 
Kontakt: Alice Dupont Juhl
Telefon: 20 57 65 57
Emailalduj@mst.dk
Hjemmeside