509   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Aarhus Vand A/S
Lab. for udtagning af drikkevand
Hasselager Alle 29
8260 Viby J
 
Kontakt: Jane Bloch Hansen
Telefon: +45 89 47 13 16
Emailjbh@aarhusvand.dk
Hjemmesidewww.aarhusvand.dk
Ikraftsat 22-12-2009 Udløb 31-10-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST509
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
Aarhus Vand A/S
Lab. for udtagning af drikkevand
Hasselager Alle 29
8260 Viby J
 
Kontakt: Jane Bloch Hansen
Telefon: +45 89 47 13 16
Emailjbh@aarhusvand.dk
Hjemmesidewww.aarhusvand.dk