508   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Novafos A/S
Blokken 9-11
DK-3460 Birkerød
Danmark
 
Kontakt: Charlotte Jenrich Sørensen
Telefon: 44 20 80 00
Emailcjs@novafos.dk
Hjemmeside
Ikraftsat 12-06-2012 Udløb 30-06-2024
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST508
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
Novafos A/S
Blokken 9-11
DK-3460 Birkerød
Danmark
 
Kontakt: Charlotte Jenrich Sørensen
Telefon: 44 20 80 00
Emailcjs@novafos.dk
Hjemmeside